Kontakt

Fenomenalen Science Center
Skeppsbron 4
621 57 Visby
E-post: info@fenomenalen.se
http://www.fenomenalen.se/
Facebook: https://www.facebook.com/fenomenalen/

Lisa Berg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-26 34 72
E-post: lisa.berg@fenomenalen.se

Bokning av NTA-lådor och skolprogram
Telefon: 0498-26 34 73

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förvaringslådor

Natur och teknik för alla - NTA

NTA-arbetet i skolorna påverkar elevers intresse för naturvetenskap och teknik.

NTA-programmet är utvecklat av föreningen NTA Skolutveckling i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Organisationen bygger på att skolhuvudmännen är medlemmar i NTA Skolutveckling, vilket Region Gotland är.

NTA har tagit fram både elevmaterial och lärarhandledningar för förskola och grundskola utifrån olika teman som är baserade på ett vetenskapligt arbetssätt. KVA och IVA står bakom konceptet och ansvarar också för den viktiga faktagranskande delen i utbildningarna och utvecklingen av materialet.

Läsa mera om detta på NTA:s hemsida: www.ntaskolutveckling.se

Film med uppfinnaren Håkan Lans berättar om varför NTA är så betydelsefullt:
http://www.ntaskolutveckling.se/Sa-fungerar-det/

Fenomenalen Science Center tillhandahåller NTA-lådor utifrån olika teman för utlåning till förskolan och grundskolan.