Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norra Visborg

Norra Visborg är en av de första delarna av Visborgsområdet som utvecklas med nya gator och bebyggelse.

På området (inklusive delar av Regementsområdet) planeras att byggas:

  •     Drygt 1000 bostäder varav en del kommer att vara studentbostäder och bostäder för särskilda behov.
  •     cirka 15 000 kvadratmeter lokaler.
  •     Utformning av grönområden runt husen.

Det kommer främst att byggas i området nordväst om Visborgsallén men även i kvarteren väster om Vädursgatan. Där kommer det att byggas bredvid de byggnader som redan finns på platsen.

Kvalitetsprogram för Norra Visborg samt del av Regementsområdet

Ett kvalitetsprogram beskriver de övergripande principerna och riktlinjerna för ett området och den gemensamma målbilden. Det ska också beskriva förutsättningarna för att området ska hålla så hög kvalitet som möjligt.