Kontakt

Anna-Karin Bergius
Projektledare
Telefon: 0498-269609
E-post: anna-karin.bergius@gotland.se

Johanna Landin
Projektadministratör/Kommunikatör
Telefon: 0498-269019
E-post: johanna.landin@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
logotype norma

Norma – Se Kompetensen

Alla behövs för att Gotlands företag och offentliga verksamheter i framtiden ska kunna rekrytera personal. Projektet Norma – Se kompetensen samlar därför lokala organisationer och Region Gotlands verksamheter i ett arbete för att gemensamt förnya synen på kompetens.

Detta förnyelsearbete fokuserar på breddad rekrytering, utveckling av det inkluderande ledarskapet och förnyade arbetssätt.

I filmen nedan hörs Region Gotlands HR-direktör, Lotta Israelsson, berätta om Norma – se kompetensen och varför regionen har initierat till projektet:

Anna-Karin Bergius, projektledare för Norma, berättar mer om hur projektet genomförs och vilka som är målgruppen:

I filmen nedan beskrivs de demografiska utmaningar som Gotland står inför och hur vi tillsammans behöver tänka om för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna framåt: