Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nominerade bidrag årets förnyelsedag

Här kan du se alla bidrag som var nominerade till årets förnyelsedag. Den 30 mars genomfördes dagen där fem vinnare korades och tog emot pris. Läs mer på sidan "Förnyelsedagen 2023", som du hittar i vänstermenyn. 

Bidrag 1: Processledarskap och skolutveckling

Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Bo Eriksson

 

Bidrag 2: Projekt föräldraskap
Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kontaktperson: Blerina Rabushaj

 

Bidrag 3: Spara vatten - öns viktigaste utvecklingsfråga
Förvaltning: Teknikförvaltningen
Kontaktperson: Peter Daun

 

Bidrag 4: Utveckling av VUX likabehandlingsarbete
Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Anna Björk

 

Bidrag 5: Verktygslådan på gotland.com
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Anna Westberg

 

Bidrag 6: Vi trampar mot framtiden
Förvaltning: Teknikförvaltningen
Kontaktperson: Simon Hoffman

 

Bidrag 7: Individen i centrum
Förvaltning: Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Maria Ohlén

 

Bidrag 8: Kultur och hälsa - ungdomsråd Visby lasarett
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Emelie Appelholm-Bergbohm

 

Bidrag 9: Mobilitetspusslet hållbara livsval på Gotland
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen
Kontaktperson: Emelie Waktel och Anna Bäckstäde

 

Bidrag 10: Mottagningsoperationer på kvinnokliniken
Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Johanna Wesström

 

Bidrag 11: PAX i den gotländska skolan
Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Caroline Svensson

 

Bidrag 12: Gotlands fulaste gräsmatta
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Mimmi Gibson

 

Bidrag 13: Grön hästkraft
Förvaltning: Teknikförvaltningen
Kontaktperson: Christian Strängborn

 

Bidrag 14: Gröna listan
Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Malin Karlsson

 

Bidrag 15: Hållbar trädvård
Förvaltning: Teknikförvaltningen
Kontaktperson: Christian Strängborn

 

Bidrag 16: Hållbara kartan
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Jessica Svännel

 

Bidrag 17: Barnanpassad vård
Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Marina Lorentzon

 

Bidrag 18: Digital kurs riktad mot seniorer i samverkan
Förvaltning: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Setareh Abdollahi

 

Bidrag 19: Feriejobb som ungdomsreporter
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Cecilia Herdenstam

 

Bidrag 20: Feriearbeta som demokratiutvecklare
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Jenny Lennhammar

 

Bidrag 21: gotland.se - senior
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kontaktperson: Cecilia Krook