Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Carina Nilsson
Tel: 0498-26 34 93
E-post: carina.nilsson03@gotland.se

Programansvarig
Maria Eriksson
Tel: 072-077 76 50
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturbruksprogrammet

Till naturbruksprogrammet ska du söka om du är intresserad av att arbeta inom det gröna näringslivet. Här får du jobba med natur, djur, växter, odling, maskiner, miljö och teknik. Direkt efter gymnasiet kan du söka arbete som till exempel djursjukvårdare, lantbruksarbetare, växtodlare, djurskötare, hästskötare, traktorförare och maskinförare. Det råder brist på utbildad personal inom det gröna näringslivet, vilket innebär att du är eftertraktad när du avslutat utbildningen.

Om utbildningen
Utbildningen bedrivs i samarbete med Gotland Grönt Centrum i Roma. Där finns ett skoljordbruk med odling och djurhållning, sällskapsdjur, veterinärrum, djurbutik, hundsim och rehab avdelning. Djurvård drivs i samarbete med Distriktsveterinärerna i Roma. Den praktiska delen av hästutbildningen sker på Suderbys Gård och ridskola i Sjonhem. Hundsportsutbildningen drivs i nära samarbete med branschen. Hos oss är det alltid nära mellan klassrum och arbetsliv.

Yrkeslicens
Vi hjälper dig att ta körkort och traktorkörkort under utbildningen. Läser du inriktningen lantbruk har du möjlighet att ta motorsågskort. Läser du djurvård och hundsport kan du få D9 - behörighet att utföra vissa läkemedelshanteringsmoment inom djursjukvården. Läser du inom häst har du möjligheten att ta diplomerad hästskötarexamen via Svenska ridsportförbundet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
APL omfattar minst 17 veckor på olika företag inom den gröna näringen och är en viktig del av utbildningen. Under APL får eleven praktisk träning och den är ett utmärkt tillfälle för eleven att skapa kontakter inför det kommande arbetslivet.

Efter gymnasiet
Beroende på vilken inriktning du valt kan du börja arbeta med hundar, som lantbruksarbetare, djurskötare, hästskötare, djurvårdare, inom fackhandel, traktorförare eller maskinförare efter utbildningen. Det råder en brist på utbildad personal inom den gröna näringen vilket innebär att du har goda möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du högskolepaketet som individuellt val under din utbildning, får du grundläggande högskolebehörighet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är den naturliga fortsättningen för dig som vill studera på högskola, där du kan utbilda dig till exempelvis lantmästare, agronom, veterinär och hippolog.

Följ Naturbruksprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_nb 

Eleverna berättar om programmet