Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Andrea Persson
Tel: 070-083 07 52
E-post: andrea.persson@gotland.se

Programansvarig
Maria Eriksson
Tel: 072-077 76 50
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturbruksprogrammet

Till naturbruksprogrammet ska du söka om du är intresserad av att arbeta inom det gröna näringslivet. Här får du jobba med natur, djur, växter, odling, maskiner, miljö och teknik. Direkt efter gymnasiet kan du söka arbete som till exempel djursjukvårdare, lantbruksarbetare, växtodlare, djurskötare, hästskötare, traktorförare och maskinförare. Det råder brist på utbildad personal inom det gröna näringslivet, vilket innebär att du är eftertraktad när du avslutat utbildningen.

Om utbildningen
Naturbruket omfattar många olika verksamhetsområden som hästhållning, djurvård, jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och arbete med hund. Du får lära dig att driva företag och arbeta för en hållbar framtid. Här förenar du intresse med studier och varvar teori och mycket praktik. Utbildningen bedrivs i samarbete med Gotland Grönt Centrum i Roma. Där finns ett skoljordbruk med odling och djurhållning, liksom veterinärrum, hundsim och sällskapsdjur. Naturbruksprogrammets inriktning djur med hästprofil bedrivs i samarbete med Suderbys gård och ridskola i Sjonhem. 
 
Yrkeslicens
Vi hjälper dig att ta traktorkörkort under utbildningen. På lantbruksinriktningen och djurinriktningen med lantbruksprofil har du möjlighet att ta motorsågskort. På djurinriktningen med djursjukvårdsprofil kan du få behörighet att utföra vissa läkemedelshanteringsmoment inom djursjukvården. Du har möjligheten att ta hästskötarexamen på djurinriktningen med hästprofil.
 
Arbetsplatsförlagt lärande – APL
APL omfattar minst 15 veckor på olika företag inom den gröna näringen och är en viktig del av utbildningen. Under APL får eleven praktisk träning och den är ett utmärkt tillfälle för eleven att skapa kontakter inför det kommande arbetslivet. APL är en del av yrkeskurserna och valen av APL-plats baseras på vilka kurser som studeras, men också utifrån vilka önskemål eleven själv har. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.
 

Efter gymnasiet
Beroende på vilken inriktning du valt kan du börja jobba som lantbruksarbetare, djurskötare, hästskötare, traktorförare eller maskinförare efter utbildningen. Det råder en brist på utbildad personal inom den gröna näringen vilket innebär att du har goda möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du högskolepaketet som individuellt val under din utbildning, får du grundläggande högskolebehörighet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är den naturliga fortsättningen för dig som vill studera på högskola, där du kan utbilda dig till exempelvis lantmästare, agronom, veterinär och hippolog. För att få behörighet till dessa utbildningar kan du behöva komplettera ditt betyg genom vuxenutbildningen.