Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Kultur- och Fritidsavdelningen
Kulturenheten
 
Telefon: 0498-26 96 28
Mobil: 0737-65 82 62
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av en sol och en svensk flagga

Region Gotlands officiella firande av Sveriges nationaldag är INSTÄLLT

Region Gotlands officiella nationaldagsfirande den 6 juni har firats på Roma Kungsgård sedan 2016.
I år ställs firandet in med hänvisning till den rådande Coronapandemin.

På grund av rådande läge med coronapandemin fattade regionstyrelsens den 29 april ett beslut om att ställa in årets nationaldagsfirande inkl medborgarskapsceremoni. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information.”

 

Varmt välkommen att fira med oss söndagen den 6 juni 2021!