Kontakt

Näringslivsstrateg för Företagsklimat
Johann Malmström
Tfn: 0498- 26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från näringslivsfrukost

Näringslivsträff

VÄLKOMMEN PÅ NÄRINGSLIVSTRÄFF

Med jämna mellanrum arrangerar Region Gotland näringslivsträffar runt om på ön. Då vill vi träffa dig och andra viktiga företagare för nätverkande och samtal om företagsklimat och utvecklingsarbeten på Gotland.

Just nu finns ingen näringslivsträff inplanerad

Anmäl dig på foretag@gotland.se

Hitta direkt