Kontakt

Näringslivsstrateg för Företagsklimat
Johann Malmström
Tfn: 0498- 26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Människor på en matmarknad som handlar och pratar med varandra.

Näringslivsträff

Med jämna mellanrum arrangerar Region Gotland näringslivsträffar runt om på ön. Då vill vi träffa dig och andra viktiga verksamheter inom näringslivet för nätverkande och samtal om företagsklimat och utvecklingsarbeten på Gotland.

Näringslivsfrukost onsdag den 31 maj - Se den här 

Nu kan du som vill se näringslivsfrukosten i efterhand, i filmen nedan.

Hur skapar vi förutsättningar för Gotlands företag att växa hållbart? Vi ses för en frukost med fokus på hållbar tillväxt. Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) och tillförordnad regiondirektör Torsten Flemming guidar oss igenom programmet.

Programmet för denna frukost 

08:00 Välkommen

Thomas Bjuresten hälsar välkommen och presenterar dagens värdar, Meit Fohlin och Torsten Flemming.

08:10 Dagens första inblick

Samhällbyggnadsprocessen i utveckling. Bygglov, marklov, detaljplaner och tillstånd berör många företag. Region Gotland delar med sig av sitt utvecklingsarbete och ger tips inför en ansökan.
 

08:30 Dagens andra inblick

Vägen till finansiering. Kapital är avgörande för företag att kunna växa.

  • Daniel Freeman pratar finansieringsguide på gotland.com.
  • Företagsstöd är ett verktyg för att växa hållbart, iVisby Tryckeri berättar.

08:50 Reflektion och avslut

 

Information om regional utveckling, projekt och stöd till företag

 

Här kan du bland annat läsa mer om 

  • att skapa projekt
  • att ansöka om finansiering
  • hur du synliggör din verksamhet på gotland.com
  • energirådgivning för minskade energikostnader
  • hur du kan engagera dig i energiomställningen