Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nämnder, råd och kommittéer

Under regionfullmäktige finns facknämnder som ansvarar för olika verksamheter. Dessutom finns de politiska nämnderna överförmyndarnämnden, valnämnden och patientnämnden.

Det finns även flera råd och kommittéer för samråd och informationsutbyte inom regionen.