Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Henrik Johansson
Tel: 073-749 38 81
 

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tel: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Gillar du att experimentera, ställa frågor och hitta lösningar? Då kan naturvetenskapsprogrammet vara något för dig. Utbildningen ger dig kunskaper om hur naturen fungerar, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Inom biologi och fysik beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. 

Om utbildningen
Du läser traditionella naturvetenskapsämnen, och får även möjlighet att bättra på dina språkkunskaper genom en kurs i valfritt språk, två kurser i engelska och tre kurser i svenska. Du övar upp din förmåga att kommunicera i tal och skrift inför arbetsliv och vidare studier. Praktiska och teoretiska moment varvas i olika kurser. Du får också utveckla din förmåga till problemlösning och att ta egna initiativ. 

Naturvetenskap
På denna inriktning fördjupar du dina kunskaper i de traditionella naturvetenskapsämnena biologi, kemi, fysik och matematik. Under dessa kurser lär du dig till exempel mer om nervsystemet, immunförsvaret, olika kemiska reaktioner och universums utveckling. Inom matematiken fördjupar du dig exempelvis i aritmetik, algebra och geometri.  

Naturvetenskap och samhälle
Vill du förena naturvetenskap med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor? Då kan du välja inriktningen naturvetenskap och samhälle. Här får du en bred utbildning med fördjupning inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. 

Poängplan NA, inriktning Naturvetenskap

Poängplan NA, inriktning Naturvetenskap och samhälle

Individuellt val

Efter gymnasiet
Efter avslutad utbildning får du en högskoleförberedande examen och behörighet till många högskoleutbildningar. 

Exempel på yrken efter högre studier
Agronom, biomedicinsk analytiker, kemist, lantmätare, läkare, lärare och veterinär. 

 

Eleverna berättar om programmet

Följ naturvetenskapsprogrammet på Instagram