Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Henrik Johansson
Tel: 073-749 38 81
 

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tel: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturvetenskapsprogrammet

Gillar du att experimentera, ställa frågor och hitta lösningar? Då kan naturvetenskapsprogrammet vara något för dig. Utbildningen ger dig kunskaper om hur naturen fungerar, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Inom biologi och fysik beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.

Om utbildningen 
Du läser traditionella naturvetenskapsämnen, men får även möjlighet att bättra på dina språkkunskaper genom en kurs i valfritt språk, två kurser i engelska och tre kurser i svenska. Du övar upp din förmåga att kommunicera i tal och skrift inför arbetsliv och vidare studier. Datorn är ett viktigt arbetsredskap i alla ämnen och modern teknik är därför ett naturligt inslag i undervisningen. Ämnena historia, samhällskunskap och religionskunskap ger programmet en unik bredd. Praktiska och teoretiska moment varvas i olika kurser. Du får också utveckla din förmåga till problemlösning och att ta egna initiativ.

Efter gymnasiet 
Utbildningen ger dig den bredaste behörigheten från gymnasiet och därmed inträde till de flesta universitets- och högskoleutbildningar, såväl inom de naturvetenskapliga, matematiska och tekniska områdena som inom de samhällsvetenskapliga. 

Exempel på yrken efter högre studier
Agronom, arkitekt, biomedicinsk analytiker, civilekonom, civilingenjör, dietist, forensiker, hortonom, journalist, jurist, kemist, läkare, lärare, lantmätare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, systemvetare och veterinär.

Följ Naturvetenskapsprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_na 

Eleverna berättar om programmet