Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Öppna förskolan Myllan i Visby

Öppna förskolan Myllan

Välkommen till öppna förskolan Myllan. Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0-5 år.  Verksamheten är avgiftsfri och du kan komma och gå när du vill. Fika finns till självkostnadspris. 

Vi behöver fortsatt förhålla oss till att Covid-19 finns kvar i samhället och vi har alla stort ansvar för att förhindra smittspridning av främst covid-19, men även av andra virussjukdomar som säsongsinfluensa och maginfluensa.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har alla som är ovaccinerade ett särskilt ansvar att ta hänsyn och hålla avstånd. 

När vi är på Myllan bör vi tänka på att:

  • Alla som besöker oss måste vara friska och symtomfria - gäller både barn och vuxna, vaccinerade och ovaccinerade.

  • Vi fortsätter med våra goda hygienrutiner som vi lärt oss under pandemin.

  • Vi håller fortsatt avstånd till varandra så att vi undviker trängsel.

Har ni frågor kontakta oss per telefon: 070-788 79 16  eller via vår Facebook-sida.

Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/oppnaforskolanmyllan