Kontakt

Tove Öberg
TF verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-20 47 47

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mötesplatser med din hälsa i fokus

På mötesplatserna i Hemse, Slite och Visby erbjuds aktiviteter för dig som är 65+. Genom att bidra med kunskap och inspiration till egenvård, hoppas vi tillsammans med dig skapa goda förutsättningar för hälsa genom hela livet.

Seniorteamet arbetar på uppdrag från Socialnämnden med att:

  • Främja hälsa för personer 65+
  • Bryta upplevd ensamhet och isolering
  • Arbeta med att förebygga fall och fallskador
  • Samverka med ideell sektor och föreningsliv

För att klara uppdraget arbetar vi inom enheten med att samordna, driva och utveckla det hälsofrämjande arbetet för personer 65+ på hela Gotland. Arbetet sker i samverkan med föreningar, organisationer och frivilliga.

 

Grunden för god hälsa

Aktiviteterna som erbjuds utgår från de fyra grunderna för hälsa:

  • Socialt
  • Psykiskt/existentiellt
  • Fysiskt
  • Kost

Vissa av aktiviteterna är återkommande, andra är i prova-på-format. Även föreläsningar och temaveckor förekommer. Målet är att skapa förutsättningar för god hälsa långt upp i åldrarna.

 

Skapa en hälsosam vana hemifrån

Du kan välja att ta del av fysisk aktivitet och avslappningsövningar digitalt när det passar dig. Här hittar du dem.

 

Du kan engagera dig frivilligt

Att vara frivillig är roligt och bidrar bland annat till ökad social gemenskap. Kontakta vår frivilligsamordnare om du vill veta mer!

 

Lyssna på podd om ensamhet

I programmet möter du 77-åriga Gunnel som berättar om sina tankar kring ensamhet. Du får även konkreta tips på vad man kan göra för att bryta ensamheten.