Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Andrea Mårtensson
Strateg enheten för social välfärd
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: andrea.martensson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Främja psykisk hälsa- Mind//Shift

Främja psykisk hälsa- Mind//Shift

Psykisk hälsa är livsviktigt. Vi behöver en förändring i samhället för främjande av psykisk hälsa så att vi alla mår bra. Den förändringen klarar vi att göra om vi alla hjälps åt.

Det kräver engagemang från offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle, från arbetsgivare och vänner, i att aktivt skapa och positivt inverka på psykisk hälsa.

Därför är Region Gotland tillsammans med fler andra aktörer med i rörelse, Mind//Shift, för att lyfta frågan om främjande av psykisk hälsa.

MindShift Gotlands första projekt är Guldhjärnan med mål att sprida kunskap om Första hjälpen till psykisk hälsa så att 10 procent av befolkningen har den kunskapen inom 5 år.

Just nu pågår utbildning av instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa som sedan ska utbilda Första hjälpare över ön. Läs mer via länken Guldhjärnan – MindShift Gotland