Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Främja psykisk hälsa- Mind//Shift

Främja psykisk hälsa- Mind//Shift

Psykisk hälsa är livsviktigt. Vi behöver en förändring i samhället för främjande av psykisk hälsa så att vi alla mår bra. Den förändringen klarar vi att göra om vi alla hjälps åt.

Därför är Region Gotland tillsammans med fler andra aktörer med i uppstarten av en rörelse, Mind//Shift, för att lyfta frågan om främjande av psykisk hälsa.

Mind//Shift vill medverka till ett skifte, från reaktivt agerande på psykisk ohälsa till preventivt handlande för psykiskt välmående. Det kräver engagemang från offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle, från arbetsgivare och vänner, i att aktivt skapa och positivt inverka på psykisk hälsa.

Under Almedalsveckan hade Mind//Shift en träffpunkt i Helge Ands ruin med seminarium om främjande av psykisk hälsa ur olika perspektiv. Tack alla som kom och lyssnade och gav inspel! 

Efter Almedalen fortsätter nu arbetet att tillsammans hitta nya och kraftfullare sätt att samverka för främjande av psykisk hälsa. Till Almedalen var vi 21 aktörer och många flera har visat intresse för att vara med. Deltagande aktörer i Mind//Shift Almedalen. 

Nationellt pågår arbete att forma organisation och hållbarhet för MInd//Shift, bland annat genom att ansökan om medel gjorts till Vinniova.

 

Mind//Shift på Gotland

På Gotland fortsätter Region Gotland, Länsförsäkringar och Svenska Kyrkan att tillsammans med andra organisationer och aktörer i näringslivet utveckla en lokal Mind//Shift-rörelse.

Inom Mind//Shift Gotland planeras just nu för projektet Guldhjärnan med mål att sprida kunskap om Första hjälpen till psykisk hälsa till 10 procent av befolkningen, under 5 år. Startskottet görs i samband med Guldhjärnegalan 14 december på Wisby strand. Se Facebook Guldhjärnegalan.

Vid frågor kontakta veronica.hermann@gotland.se