Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Främja psykisk hälsa- Mind//Shift

Främja psykisk hälsa- Mind//Shift

Psykisk hälsa är livsviktigt. Vi behöver en förändring i samhället för främjande av psykisk hälsa så att vi alla mår bra. Den förändringen klarar vi att göra om vi alla hjälps åt.

Därför är Region Gotland tillsammans med fler andra aktörer med i uppstarten av en rörelse, Mind//Shift, för att lyfta frågan om främjande av psykisk hälsa.

Mind//Shift vill medverka till ett skifte, från reaktivt agerande på psykisk ohälsa till preventivt handlande för psykiskt välmående. Det kräver engagemang från offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle, från arbetsgivare och vänner, i att aktivt skapa och positivt inverka på psykisk hälsa.

Under Almedalsveckan hade Mind//Shift en träffpunkt i Helge Ands ruin med seminarium om främjande av psykisk hälsa ur olika perspektiv. Tack alla som kom och lyssnade och gav inspel!  Alla idéer till experiment kommer att publiceras på hemsidan www.mindshift.health.

Efter Almedalen fortsätter nu arbetet att tillsammans hitta nya och kraftfullare sätt att samverka för främjande av psykisk hälsa. Till Almedalen var vi 21 aktörer och många flera har visat intresse för att vara med. Deltagande aktörer i Mind//Shift Almedalen. 

 

Mind//Shift på Gotland efter Almedalen, 2 september 2019

På Gotland fortsätter vi tillsammans, från olika organisationer för att öka samverkan kring psykisk hälsa. Offentliga organisationer och myndigheter, ideella organisationer  och aktörer inom näringslivet bjuds in till att samverka kring främjande av psykisk hälsa på Gotland.

2 september klockan 14.00-16.00 i lokal Dagö på Visborg, Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.  

Vid frågor kontakta veronica.hermann@gotland.se