Kontakt

Medicinsk fotvård efter remiss utförs vid följande mottagningar:
 

Vårdcentralen Slite
Besöksadress: Storgatan 79
Telefon: 0700-83 24 90

Fothälsan, Helén Eriksson
Besöksadress: Visborgsallén 47, våning 3
Telefon: 0704-67 32 07

Fotvården Korpen, Sara Söderström
Besöksadress: Brömsebroväg 8
Telefon: 0739-08 53 80

Fina fötter, AnnMari Randleff
Besöksadress: När Gamla Skola 19
Telefon: 0731-80 49 79

Michelles Fotvård AB, Michelle Paulsson
Besöksadress: Cypressgatan 1U
Telefon: 0739-01 18 41

Fårösunds Fotterapi, Tina Mårtensson
Besöksadress: Kustparksvägen 10, Fårösund. 
Telefon: 0760-05 56 19
 
Vid vård hos dessa utförare kan resa till och från behandlingen vara ersättningsberättigad som sjukresa.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på undersidan av fötter med tår som fått glada ansikten (Foto: Mostphotos)

Medicinsk fotvård

Endast patienter inom riskgrupper för komplikationer remitteras till behandling.
Patienter med sjukdomstillstånd i foten relaterade till diabetes mellitus kan remitteras till medicinsk fotvård. Fotproblem som inte är relaterade till skada/sjukdom på foten remitteras inte till medicinsk fotvård.
 
Exempel på förhållanden som inte berättigar till fotvårdsremiss är hög ålder, orörlighet, övervikt, synnedsättning eller övriga problem relaterade till andra kroppsdelar än foten.

Avgift

Avgiften för fotvård efter remiss är 200 kronor. Högkostnadsskydd gäller.

Övriga 

Personer som inte remitteras till medicinsk fotvård kan söka vård vid vårdgivare med avtal eller övriga fotvårdsterapeuter. Behandlingsersättningen betalas då i sin helhet av kunden. Sjukreseersättning utges inte.