Kontakt

Mårten Åström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0498-20 47 03
E-post: marten.astrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mas-regler

MAS-reglerna innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Region Gotland. Syftet är att öka patientsäkerheten.