Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Märtas minut

Märtas minut var DiSa:s egna webbserie där projektledare Märta Syrén hade ordet under en minut. Hör henne berätta om målen med projektet, finansieringen, vad vi faktiskt gjorde i projektet och mycket mer. 

Märtas minut publicerades först och främst på DiSas Instagramkonto som nu tagits över av projektet Digital dialog. Alla minuter hittar du här nedanför.

Säsong 2

 

 

 

 

 

 

Säsong 1