Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mänskliga rättigheter

Inom Region Gotland är de mänskliga rättigheterna en viktig utgångspunkt. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna utgör bland annat en bas för många planer och strategier i regionen.