Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Målare med start i januari 2023

Målare behandlar och tapetserar miljöer med känsla för färg och form.

Målare är specialister på behandling av ytor. De arbetar med att måla inom- och utomhusmiljöer och att tapetsera väggar. I arbetet ingår att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Känsla för färg och form är viktigt i arbetet. Serviceförmåga står i centrum eftersom kundkontakter är en stor del av arbetet

Utbildningen börjar med den grundläggande kursen ”Måleriprocessen” som du gör på plats i Vuxenutbildningens lokaler i Visby.
Efter ca 10 veckor går utbildningen över till att bli en arbetsplatsförlagd utbildning där du är med hos ett företag och utför måleriarbeten samtidigt som du lär dig yrket.
Det innebär att du följer en eller flera handledare som vägleder dig i yrket och följer deras arbetstider med mera.


Kurser som ingår i yrkespaketet:

Måleriprocessen     200 poäng
Måleri 1                    200 poäng
Måleri 2                    200 poäng
Måleri 3                    200 poäng
Måleri 4                    200 poäng


Efter utbildningen finns det goda möjligheter att få anställning som målare.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.
Studieperiod: 9 januari – 22 december 2023.
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN.
Sista ansökningsdag: 1 december 2022

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux
 

Vid frågor kontakta:
Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
E-post: lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84