Kontakt

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

Tfn: 
0498 - 26 95 38

Rektor
Ann-Kristin Munter
tfn: 0498 - 26 96 11 
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se

Bitr rektor
Åsa Olofsson
E-post: asa.olofsson01@gotland.se

Adm assistent: 
Yvonne Siggelin
tfn: 0498 - 26 95 38 
E-post: yvonne.siggelin@gotland.se


Idrottshall                070-083 20 01
Bibliotek                   076-428 92 15
Personalrum             070-083 20 03
Skolrestaurang         0498 - 269635
Husmor, Södervärn   0498 - 269602
Fritidshem Aspen      070-083 20 05
Fritidshem Boken      070 083 20 04
Fritidshem Pilen        070-083 20 07
Förskoleklass B         070-083 20 07
Fritidshem Alen        070-083 20 02
Fritidshem Eken       073-654 14 56
Fritidshem Rönnen   070-083 20 00
Fritidshem Valnöten  070-083 20 06
Förskoleklass A        070-083 20 06
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lyckåkerskolan

Lyckåkerskolan finns i södra Visby och omfattar förskoleklass, grundskola år 1-år 6 och 7 fritidshems avdelningar.

Verksamheten på Lyckåkerskolan ska främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Eleven får möjlighet att bli aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande, tillgodogör sig sådana förmågor och kunskaper att de kan, vill och vågar påverka samhällsutvecklingen.

  • Kan genom att ha goda kunskaper.
  • Vill genom entusiasm och arbetsglädje.
  • Vågar genom god självkänsla

 

 

Hitta direkt