Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Luncherbjudande - information till gymnasieelever, restauranger och butiker

Alla elever som har distansundervisning på gymnasiet kan från och med tisdag den 14 april hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över hela Gotland. Du som är gymnasieelev, restaurang- eller butiksägare hittar praktisk information om hur du gör på denna sida.

Den 10 juni är det skolavslutning och sista dag för att kunna hämta lunchlådor. 

Att beslutet handlar om lunchlådor och att inte gå till en restaurang och äta sin lunch beror på uppmaningen att vara hemma för att undvika smittspridning samt att du som elev har ett ansvar för att delta i skolundervisningen men nu via distansundervisning.

Luncherbjudandet är också ett led i Regionens ambition att stödja Gotlands företagare.

Som du säkert känner till har det beslutats att alla elever som har distansundervisning på gymnasiet kan hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över hela Gotland. Beslutet gäller så länge distansundervisningen pågår. Att beslutet handlar om lunchlådor och att inte gå till en restaurang och äta sin lunch beror på den kraftiga uppmaningen att vara hemma för att undvika smittspridning. Dessutom vill vi stödja dig som elev i ansvaret att delta i skolarbetet nu via distans.

Så här fungerar det praktiskt

På denna hemsida kommer du att kunna se vilka restauranger och butiker som har lunchlådor.

Varje vecka har du möjlighet att hämta max fem (5) lunchlådor. Den varma lunchen kan endast hämtas ut en per dag, den kylda kan du hämta max 5 per vecka och tillfälle. I butik kan du bara hämta kylda lunchlådor.

Mobiltelefon och SMS kommer vara verktyget för att hämta matlådor. Det kan vara du själv eller någon anhörig som hämtar lunchlådan för dig. Se nedan hur du gör.

Du som har en APL-period under resten av våren kan också hämta lunchlåda, om detta av någon anledning inte fungerar för dig utgår kostersättning enligt vanlig rutin. Observera att du inte kan få både kostersättning och hämta ut lunchlådor.

Första gången behöver du Aktivera tjänsten

 • SMS:a din mailadress (som du har fått från skolan) till +46700861076. Det är den mailadress som slutar med edu.gotland.se. Skicka SMS:et från den telefon som kommer att användas för att beställa och hämta lunchlådor. (Du kan använda din eller någon anhörigs mobiltelefon.)
 • Du får ett bekräftelse-SMS, ”Ditt nummer är aktiverat” eller att ”Ditt nummer är redan aktiverat”.
 • Genom att du aktiverar denna tjänst samtycker du till att Region Gotland hanterar dina personuppgifter (mailadress och mobilnummer). Om du inte samtycker till att vi hanterar dina personuppgifter kontakta Regionupplysningen 0498 – 269000.

När Du ska hämta lunchlåda

 • Använd den telefon som du använde när du aktiverade tjänsten
 • Scanna den QR kod som varje matställe/butik har uppsatt
 • Skicka SMSet som du får när du scannat
 • Du får ett SMS tillbaka med ”Köpet godkänt <dagens datum>”
 • Visa upp detta SMS i kassan som ”betalning” och du kan hämta din lunchlåda.
 • Om du avser att handla mer än en kyld lunch vid samma tillfälle, gör så här;

När du scannat QR-koden, ändra i SMS:et där det står antal=1 till antal=2, 3, 4, eller 5 beroende på hur många lunchlådor du tänker hämta.

 • Tänk på att bäst-före-datum på maten kan variera så fråga personalen om hur lång hållbarhet den lunchlåda du hämtat har.
 • Lunchlådor till kommande vecka kan du börja hämta på lördagen veckan innan.

Hantering av varma och kalla lunchlådor

Varma matlådor bör ätas direkt, inom en timme.

Kalla matlådor ska förvaras i kylskåp (max 8°C, om det inte står någon annan temperaturangivelse på förpackningen)

Vid uppvärmning; Se till att all mat är ordentligt upphettad

Det är med glädje vi ser fram emot att kunna erbjuda den här lösningen och om vi alla tar ansvar för våra olika delar så hoppas vi att allt ska fungera bra.

Anderas Unger, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Vad gäller för restauranger och butiker som vill medverka?

Erbjudandet gäller från och med den 14 april och ger möjlighet för alla cirka 1 500 gymnasieelever på Gotland som har distansundervisning att hämta matlåda i den restaurang eller matbutik som ansluter sig till konceptet.
Den 10 juni är det skolavslutning och sista dag för att hämta lunchlådor. Fakturor som uppger köp av lunchlådor efter den 10 juni kommer inte att godkännas. 

 • Lunchen får kosta max 75 kronor på restaurang eller 50 kronor i butik. Priserna är inklusive moms.
 • Varje vecka har eleven eller en anhörig möjlighet att hämta fem luncher. Hämtar man kyld lunch kan man hämta alla fem på en gång. Hämtar man en varm lunch kan man hämta en per dag.
 • Det är bara mat för avhämtning som är aktuellt.
 • Erbjudandet kommer att vara gällande så länge distansundervisningen pågår.
 • Tekniken för lösningen har mail, sms och QR-koder som grund.

Läs mer om denna stödåtgärd i Luncherbjudande till gymnasieelever (2020-04-03)

Läs mer om stöd till Gotlands näringsliv på gotland.se/informationtillforetagare

Instruktioner för restauranger och butiker

Folkhälsomyndighetens regler

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer för inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel och köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra det utan trängsel mellan människor.

Tillsyn för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens regler följs kan komma att ske

Meddela Region Gotland att du erbjuder lunch

För att vi ska kunna tydliggöra vilka restauranger och butiker som erbjuder gymnasieluncher vill vi att du meddelar oss via regionupplysningen. Skriv och skicka e-post till regiongotland@gotland.se

I din e-post till regionupplysningen skicka:

 • restaurangen/butikens namn
 • adress
 • webbadress och
 • telefonnummer.

Praktiskt tillvägagångssätt när elever hämtar lunch

 1. För att eleverna eller en anhörig ska kunna hämta lunchlådor hos er behöver ni ta fram en QR-kod för vart och ett av de erbjudanden ni har (kyld lunchlåda/varm lunchlåda). Om ni exempelvis erbjuder både kall och varm lunchlåda så skapar och skriver ni bara ut två QR-koder totalt, en för kall och en för varm lunch. OBS! Det är viktigt att ni säkerställer att QR-koden fungerar. Utan den kommer det inte att vara möjligt att fakturera de luncher ni lämnar ut.  
 2. QR koden kommer eleven/anhörig scanna och skicka till regionens system som registrerar transaktionen och skickar tillbaka ett sms till eleven/anhörig med ”Köpet godkänt <dagens datum>”
 3. Detta sms skall eleven/anhörig visa upp i kassan för att kunna få sin lunchlåda.
   
 4. Ett godkänt sms visar att transaktionen registrerats hos Regionen. Säkerställ att SMS:et är från Region Gotlands telefonnummer +46 70-086 1076. Detta är viktigt för faktureringen.
 5. Se nedan hur du skapar och verifierar QR-koden.

Med den ökade mängden

Fakturering
 

En faktura ska innehålla:

 • Alla grunduppgifter som behövs med företagsnamn, adress, organisationsnummer, fakturanummer med mera.
 • Datumperiod som fakturan avser.   
 • Antal luncher för aktuell period
 • Vilket pris som gäller för de luncher ni fakturerar, för restaurang är det 75 kr inklusive moms och för butik 50 kronor inklusive moms
 • Varje restaurang/butik håller koll på hur mycket man säljer och skickar faktura till regionen. Man väljer själv hur ofta man fakturerar men faktureringen ska specificeras per vecka . Förfallodag anges med 15 dagar.
 • Fakturera ska skickas elektroniskt enligt lagkrav – tydliga anvisningar finns på  https://www.gotland.se/96760 och https://www.gotland.se/76356
 • För den som inte har möjlighet att skicka elektroniskt finns en lösning där man kan gå via en portal.
 • Fakturan märks med ZZ6513.

Gör så här för att ta fram QR-kod.

Du behöver göra en QR-kod för varmt och en för ett kylt alternativ, om du erbjuder båda alternativen.

Gå in på webben på https://www.the-qrcode-generator.com/

 1. Markera SMS uppe i menyn
 2. Skriv in telefon: +46700861076
 3. I fältet Enter Message skriv in tre rader;
 • ftg=<ert företagsnamn>
 • lunch=kyld eller lunch=varm
 • antal=1

Nu har ni den QR kod som behövs.

 1. Tryck på knappen ”Save” Pop-up rutan visas
 2. Fyll i ett filnamn
 3. Markera PNG
 4. Spara filen med ”Save”
 5. Klipp in den sparade koden på en A4 och skriv ut

Gör så här för att verifiera QR-koden

Observera att QR-koderna kan verifieras först från och med den 10 april klockan 12.00.

 • öppna kameran i din telefon
 • scanna den QR-kod du genererat.
 • Då skapas ett SMS.
 • efter antal=1 i SMS:et, lägg till en ny rad med texten <ver>
 • skicka SMS:et
 • i retur kommer du få ett SMS med svar på verifikationen

 

 

 

Steg för steg beskrivning av hur restauranger och butiker kan generera qr-kod för gymnasieelevernas luncherbjudande - Steg 5 till 6

 

Beskrivning av hur restauranger och butiker kan utforma en affisch med qr-kod för gymnasieelevernas luncherbjudande

Restaurang och butik - Hur du anmäler att du erbjuder lunch

För att vi ska kunna tydliggöra vilka restauranger och butiker som erbjuder gymnasieluncher vill vi att du meddelar oss via  regionupplysningen, regiongotland@gotland.se.

I din e-post till regionupplysningen skicka:

 • restaurangen/butikens namn
 • adress
 • webbadress och
 • telefonnummer.

Denna lista kommer att fyllas på allteftersom restauranger och butiker meddelar Region Gotland att de erbjuder lunchlådor.

Norra Gotland

 • Fårösund - Café Maffen, Fårögatan 9
 • Fårösund - Magasinet Kök & Bar, Fårövägen 3
 • Fårösund - Sundsmacken, Fårövägen 27
 • Lärbro - Sjökrogen Valleviken, Rute Hamnbacken 45
 • Slite - Mac Pizza, Torget 1,
 • Slite - Restaurang Slangtornet, Storgatan 92
 • Slite - Solklintens mat och catering, Solklintvägen 19, Slite ishall

Mellersta Gotland

 • Ljugarn - Matboden Ljugarn, Storvägen 79
 • Katthammarsvik - Café skolhuset, Östergarn Skolhuset 104
 • Klintehamn - Hamncaféet, Lanthamnen 1
 • Klintehamn - Klinte Pizzeria, Donnersgatan 4
 • Klintehamn - Kustgrillen, Verkstadsgatan 1
 • Roma - Klosterbrunnen, Visbyvägen 21

Södra Gotland

 • Burgsvik - Fiket i Burgsvik, Hamnvägen 1
 • Burgsvik - Ica Nära Hoburgshallen, Hoburgsvägen 35
 • Havdhem - ICA Nära Sudrets Livs, Ekevägen 1
 • Hemse - Hemsegrillen, Nygatan 7
 • Hemse - ICA Supermarket, Storgatan 59
 • Hemse - Jidapha thai restaurang, Storgatan 45
 • Hemse - Pastalådan, Ronevägen 4
 • Hemse - Snäusbodi, Storgatan 66 c
 • Stånga - Gumbalde Gårdskrog, Stånga Gumbalde 620
 • Stånga - ICA Nära Malmahallen, Gumbalde Stånga
 • Stånga - Restaurang Fransan, När Smiss 713

Visby

 • Adel 33, Adelsgatan 33
 • Aladdin Restaurang, Hyvelgatan 13
 • Alis kiosk och grill, Österväg 4
 • Bad Wolf Bbq, Adelsgatan 18
 • Bageriet, Stora Torget 7
 • Bar Kemi, Hästgatan 3
 • Bistro Borgen, Södra Murgatan 53
 • Brooklyn burgers, Södra Kyrkogatan 13
 • Brooklyn Tacos & Tequila, Adelsgatan 37
 • Bror San, Adelsgatan 14
 • Café Foaje Almedalsbiblioteket, Cramergatan 5
 • Café Mirell, Österväg 12
 • Ching & Chong, Österväg 7-9
 • Creperiet & Logi, Wallers Plats 3
 • Eden Tapas & Bar, Stora torget, Södra Kyrkogatan 14
 • Egils kök AB, Gotlands krogmarknad utanför ICA Maxi
 • Ehabs, Färjeleden 5D
 • Ett rum för resande café, St Hansgatan 15
 • Fiket i visby AB, Österväg 2b
 • Fornsalens Café och Mat, Strandgatan 14
 • Glassmagasinet/cofée shop, Skeppsbron 12
 • Gotlands Krogmarknad, Ica Maxi, Follingboväg 70
 • Greens Factory, Norra Hansegatan 18
 • Gråbo kvarterskrog, Gråbo Torg 4
 • Gute pizzeria, Follingboväg 27B
 • H10 Bar & Café, Hästgatan 10
 • ICA Atterdags, Söderväg 6
 • ICA Torgkassen, Stora Torget 9
 • Isola Bella, Södra Kyrkogatan 20
 • Jessens saluhall & bar, Hästgatan 19
 • Joda Bar, Inre hamnen
 • Kalas mat och catering, Tjelvarvägen 8
 • Krusmyntagården, Krusmyntavägen 4
 • Kustnära, Adelsgatan 3
 • Lilla Elefanten, Follingboväg 2
 • Max Burgers, Scheelegatan 10
 • Maltfabriken lunch och Catering, Cramergatan 3 (entré Campus Gotland)
 • Marco Polo restaurang och pizzeria, Broväg 1
 • Matsalen, Strandgatan 34
 • McDonalds Visby centrum, Österväg 9
 • McDonalds, McDrive, Stenhuggarvägen 10
 • Mels Diner, Skarphäll, Hyvelgatan 12
 • Mels Diner, Hamnen, Skeppsbron 8
 • Meza, Adelsgatan 30
 • Mille lire, Södra kyrkogatan 9
 • Mizu, Wallersplats 2
 • Pastavagnen i Visby, Stenkumlaväg 49
 • Restaurang Visborg, Visborgsallén 11
 • Shawarma Bar, Hästgatan 23
 • Sibylla Skarphällsgatan, Skarphällsgatan 1
 • Sibylla Wisborg, Pilhagsvägen 2A
 • Skarphällsgrillen, Skarphällsgatan 2
 • Smak av Gotland, Lundbygatan 6
 • Snäckhagens restaurang, Lummelundsväg 53
 • Stora Ego, Kung Magnus väg 7
 • Suderbys Herrgård, Västerhejde Toftavägen 201
 • Sundars Momo, foodtruck Blå Station Söderväg 3A
 • Sunes Elefant, Stenkumlaväg 8
 • Tuppens Krog, Adelsgatan 38
 • Vicky´s Krog, Slitevägen 2
 • Visby/Vibble Pizzeria, Toftavägen 127 
 • Village Tandoori, Byrumsgatan 20
 • Visby Take away, Pilhagsvägen 2

Vad är en lunch?

Lunchen får kosta max 75 kronor på restaurang eller 50 kronor i butik. Priserna är inklusive moms. Det är bara tillredd mat för avhämtning som är aktuellt. Dryck ingår inte, annat än vatten.

Får jag handla vad jag vill i butik bara det kostar 50 kr?

Erbjudandet gäller en tillredd måltid och i butik ska den vara kall. Det kan alltså gälla till exempel frysta eller kylda färdiga maträtter, även en sallad. Exempelvis en yoghurt eller snabbnudlar räknas inte som en tillagad eller tillredd måltid.

Om jag studerar gymnasiet på annan ort men sitter hemma på ön nu under perioden av distansundervisning, kan jag få ta del av erbjudandet då?

Ja, om du skickar ett intyg från din nuvarande skola på att du är elev och att du nu studerar på distans från Gotland till oss tillsammans med den mailadress du avser att använda. Skicka båda uppgifterna till regiongotland@gotland.se så lägger vi in dig i systemet.
Du kommer att få ett meddelande när det är klart. Vi jobbar för att det sker så fort som möjligt men har du inte fått ett meddelande efter två arbetsdagar ring regionupplysningen på 0498-269000.

Om jag går i grundskolan och tillhör en riskgrupp och därför studerar hemifrån, får jag ta del av erbjudandet då.

Nej, erbjudandet gäller bara gymnasieelever.

Om jag inte får sms-funktionen att fungera, vad gör jag då?

Börja med att läsa igenom instruktionen en gång till och kolla att du gjort som det står. Om det ändå inte fungerar, kontakta regionupplysningen så förmedlar de frågan till den tekniskt ansvarige som kontaktar dig för att guida rätt.

Om jag som restaurang/butik inte får QR-koden att fungera, vad gör jag då?

Kontrollera att du följe instruktionen i alla led och prova igen. Om du ändå inte får det att fungera, kontakta regionupplysningen så förmedlar de frågan till den tekniskt ansvarige som kontaktar dig för att guida rätt. Regionupplysningen nås på telefon 0498-26 90 00.