Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Luncherbjudande - gymnasieelever, restauranger och butiker

Alla elever som har distansundervisning på gymnasiet hade under våren möjlighet att  hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över hela Gotland. 

Att beslutet handlade om lunchlådor och att inte gå till en restaurang och äta sin lunch berodde på uppmaningen att vara hemma för att undvika smittspridning samt att eleverna hade ett ansvar för att delta i skolundervisningen men nu via distansundervisning. Det var ca 1 700 elever som gavs möjligheten.

De reaktioner som kommit regionen till del under perioden för satsningen visar att erbjudandet varit mycket uppskattat fån såväl restauratörer/handlare som elever. Skolan upplevde vissa svårigheter att få eleverna att hänga kvar vid distansundervisningen. Det har också uppmärksammats att det ibland varit svårt att leva upp till reglerna om att undvika trängsel.

En sammanställning av Luncherbjudandet visar:

  • 87 aktörer anslöt sig för att erbjuda luncher varav
  • 80 restauranger
  • 7 livsmedelsbutiker
  • 24 utanför Visby, 63 i Visby

Totalt 46 000 luncher har sålts. Möjliga dagar att nyttja erbjudandet var 42 vilket innebär i snitt 1 095 luncher per dag. 

 

Stort tack till alla inblandade!