Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Om du har frågor om bidraget för lovaktiviteter och lovprogrammet, kontakta:

Anders Holstensson
Chef vid ungdomsenheten
Telefon: 0498-26 96 29
E-post: 
lovbidrag@edu.gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter

Det är möjligt för föreningar och verksamheter inom Region Gotland att söka bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.

Bidraget är ett komplement till de fritidsaktiviteter som Region Gotland tillhandahåller inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Ansökan kan göras fortlöpande till aktiviteter på både sommarlov och övriga lov.

Vilka är villkoren för att kunna få bidrag?

Följande gäller:

  • Att aktiviteterna som arrangeras för barn och ungdomar mellan 6–15 år är avgiftsfria. (Man kan åldersbestämma aktiviteter för barn inom åldersspannet.)
  • Att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande i aktiviteterna.
  • Att möten möjliggörs över sociala gränser mellan de barn som deltar - det vill säga ingen särskild behovsprövning ska göras för de enskilda barnen för att kunna delta.

Vem kan ansöka?

Bidraget kan sökas av verksamheter inom Region Gotland och föreningar som uppfyller kraven utifrån Socialstyrelsen anvisningar för bidragen.

Hur ansöker man?

Du/ni ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om lovaktivitet", enligt anvisningarna. Glöm inte att göra en underskrift. Skicka sedan in ansökan till:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Varje ansökan behandlas individuellt. Målet är att ge ett beslut inom 14 dagar från att Region Gotland fått ansökan.

Redovisning och utvärdering

Genomförda aktiviteter ska dokumenteras och utvärderas enligt blanketten Redovisning, bidrag för lovaktivitet för barn mellan 6 – 15 år.

Redovisning ska lämnas in snarast efter genomförd aktivitet.

Pengar som inte utnyttjas i aktiviteten ska återbetalas till Region Gotland efter överenskommelse.

Du/ni får vara med i lovprogrammet

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd kommer att marknadsföras som arrangemang med lovstöd på Region Gotlands hemsida och via andra kanaler.

Blanketter och anvisningar

Sidan uppdaterad: 16 mars 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?