Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om logotypen

Regionens logotyp bygger på den symbol som är så förknippad med Gotland, lammet.

Region Gotlands logotyp

 

När det var dags för kommunen att byta namn till Region Gotland utarbetades en ny logotyp.

Den första logotypen för Gotlands kommun antogs 1988 och byggde i sin tur på det vapen som antagits av kommunfullmäktige 1987. Den centrala symbolen i vapnet och den tidigare logotypen är en vädur, det vill säga en Gotlandsbagge.

Även den nya logotypen för Region Gotland bygger på samma symbol, men man passade under omgörningen på att stilisera den ytterligare för att få den att fungera bättre i tryck och på bildskärm. Lammets horn ändrades också för att mer likna en Gotlandsbagge.

Den röda färgen som även tidigare användes, är ursprungligen hämtad från Visby stads snarlika vapen, även det innehållande ett lamm.

I enlighet med vad som är vedertaget för logotyper går baggen i Region Gotlands logotyp i läsriktningen. På den officiella vapenskölden går baggen däremot mot vänster, i enlighet med de heraldiska reglerna.

Beslutet om Region Gotlands nya logotyp fattades av dåvarande kommunfullmäktige den 18 oktober 2010 i samband med beslutet om namnändring till Region Gotland.