Kontakt

Logopedmottagningen
Besöksadress: Korpen, Brömsebroväg 8, 621 42 Visby, Hitta hit
Länk 1177.se: https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Logopedmottagningen-Visby/

Avbokning eller ombokning av tid
Logga in på 1177.se för att boka telefontid, om- eller avboka besök eller ring sekreterare, tel: 0498-26 83 39
Avbokningar ska ske senast kl 14.00 dagen innan besöket.

Telefontid till logoped
Boka telefontid via vårdguidens e-tjänster på 1177.se eller ring sekreterare, tel: 0498-26 83 39

Renée Adlertz
Enhetschef
Telefon: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Logopedmottagningen!

Vårt mål är att en person med kommunikationssvårigheter och/eller sväljsvårigheter ska nå optimal förmåga och kunna vara delaktig i samhället utifrån sitt sociala sammanhang.

Insatserna avser att allsidigt främja utveckling (habilitering) eller rehabilitering så att optimal funktionsnivå utifrån förutsättningar uppnås eller bibehålls. 

Vi vänder oss till

 • Barn med försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling och språkstörning
 • Vuxna med läs- och skrivsvårigheter
 • Barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt
 • Barn, ungdomar och vuxna med stamning och/eller skenande tal
 • Barn och vuxna med röststörningar till följd av organiska eller funktionella orsaker
 • Vuxna med förvärvade kommunikationssvårigheter efter skada eller neurologisk sjukdom
 • Vuxna med förvärvade ät- och sväljsvårigheter till följd av skada, neurologisk sjukdom eller cancer i munhåla
 • Vuxna med förvärvad tal- eller röststörning till följd av cancer i munhåla och/eller struphuvud. 

Vi kan hjälpa dig med

 • Utredning, diagnostisering och behandling vid funktionsnedsättningar till följd av språk-, tal-, röst-, ät- och sväljstörningar. 
 • Att utreda och diagnostisera vuxna med läs- och skrivsvårigheter. 
 • Ge konsultation och handledning till personer/personal i den miljö där personen vistas 

 

 

Hitta direkt