Kontakt

Logopedmottagningen
Besöksadress: Korpen, Brömsebroväg 8, 621 42 Visby, Hitta hit
Länk 1177.se: https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Logopedmottagningen-Visby/

Avbokning eller ombokning av tid
Logga in på 1177.se för att boka telefontid, om- eller avboka besök eller ring sekreterare, tel: 0498-26 83 39
Avbokningar ska ske senast kl 14.00 dagen innan besöket.

Telefontid till logoped
Boka telefontid via vårdguidens e-tjänster på 1177.se eller ring sekreterare, tel: 0498-26 83 39

Renée Adlertz
Enhetschef
Telefon: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Logopedmottagningen!

Vårt mål är att en person med kommunikationssvårigheter och/eller sväljsvårigheter ska nå optimal förmåga och kunna vara delaktig i samhället utifrån sitt sociala sammanhang.

Insatserna avser att allsidigt främja utveckling (habilitering) eller rehabilitering så att optimal funktionsnivå utifrån förutsättningar uppnås eller bibehålls. 

Vi vänder oss till

 • Barn med försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling och språkstörning
 • Vuxna med läs- och skrivsvårigheter
 • Barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt
 • Barn, ungdomar och vuxna med stamning och/eller skenande tal
 • Barn och vuxna med röststörningar till följd av organiska eller funktionella orsaker
 • Vuxna med förvärvade kommunikationssvårigheter efter skada eller neurologisk sjukdom
 • Vuxna med förvärvade ät- och sväljsvårigheter till följd av skada, neurologisk sjukdom eller cancer i munhåla
 • Vuxna med förvärvad tal- eller röststörning till följd av cancer i munhåla och/eller struphuvud. 

Vi kan hjälpa dig med

 • Utredning, diagnostisering och behandling vid funktionsnedsättningar till följd av språk-, tal-, röst-, ät- och sväljstörningar. 
 • Att utreda och diagnostisera vuxna med läs- och skrivsvårigheter. 
 • Ge konsultation och handledning till personer/personal i den miljö där personen vistas 

Logopedmottagningen erbjuder digitala patientmöten!
 

Hos Logopedmottagningen finns möjlighet att ha ditt besök via mobil eller surfplatta. Det sker via appen Alltid öppet.

Du loggar in med mobilt bank-ID. Om det är ett barn som ska träffa logoped loggar vårdnadshavare in i appen.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att komma till Logopedmottagningen, men många besök går att ha via appen. Kontakta Logopedmottagningen om ni vill prova!

 

 

 

Hitta direkt