Kontakt

Provinlämning
Telefonnummer 0498 - 26 84 30

AKUTA  förfrågningar dygnet runt
Telefonnummer 0498 - 26 84 40

Faxnummer kemlab
0498 - 24 85 44

Besöksadress
S:t Göransgatan 5, Visby lasarett.

Postadress
Visby lasarett, 621 84 Visby

Helena Ström
Enhetschef
Telefon: 0498 - 26 84 31

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG)

LMCG omfattar enheterna Kemlab, Transfusionsmedicin, Mikrobiologen, AK-mottagningen, Fyslab och Vattenlab


LMCG är ackrediterat för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin.

Vår vision är följande:

”Med laboratorieteknik och kompetens i framkant vara en väl känd och eftertraktad del i Region Gotlands serviceutbud.”

Detta uppnås genom:

  • Att all verksamhet genomsyras av hållbarhetsperspektiv.
  • En personalpolitik som belönar utveckling och utbildning vilket ger motiverad personal
  • Behovsanpassade analyser med modern maskinpark och anpassade lokaler

 

Våra verksamhetsmål beskrivs nedan:

  • Nöjda patienter, blodgivare och kunder
  • Medarbetare som trivs
  • Effektiva flöden, korta väntetider
  • Effektiv hantering av avvikelser
  • Kvalitet i verksamheten
  • Hållbar ekonomi