Kontakt

Provinlämning
Telefonnummer 0498 - 26 84 30

AKUTA  förfrågningar dygnet runt
Telefonnummer 0498 - 26 84 40

Faxnummer kemlab
0498 - 24 85 44

Besöksadress
S:t Göransgatan 5, Visby lasarett.

Postadress
Visby lasarett, 621 84 Visby

Michel Silvestri 
Enhetschef
Telefon: 0498 - 26 84 31

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG)

LMCG omfattar enheterna Kemlab, Transfusionsmedicin, Mikrobiologen, AK-mottagningen, Fyslab och Vattenlab

LMCG är ackrediterat för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin.