Kontakt

Provinlämning
Telefonnummer 0498 - 26 84 30

AKUTA  förfrågningar dygnet runt
Telefonnummer 0498 - 26 84 40

Faxnummer kemlab
0498 - 24 85 44

Besöksadress
S:t Göransgatan 5, Visby lasarett.

Postadress
Visby lasarett, 621 84 Visby

Helena Ström
Enhetschef
Telefon: 0498 - 26 84 31

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG) omfattar följande enheter:

 • Kemlab
 • Transfusionsmedicin
 • Mikrobiologen
 • Fyslab.
 • Vattenlab.

LMCG är ackrediterat för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin.

Vår vision är följande:

”Med laboratorieteknik och kompetens i framkant vara en väl känd och eftertraktad del i Region Gotlands serviceutbud.”

Detta uppnås genom:

 • Att all verksamhet genomsyras av hållbarhetsperspektiv.
 • En personalpolitik som belönar utveckling och utbildning vilket ger motiverad personal
 • Behovsanpassade analyser med modern maskinpark och anpassade lokaler

Våra verksamhetsmål beskrivs nedan:

 • Nöjda patienter, blodgivare och kunder
 • Medarbetare som trivs
 • Effektiva flöden, korta väntetider
 • Effektiv hantering av avvikelser
 • Kvalitet i verksamheten
 • Hållbar ekonomi