Kontakt

Moa Candil
Kulturutvecklare
Telefon: 0704 47 69 52
E-post: moa.candil@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Litteraturutvecklare

Litteraturutvecklarens ansvarsområde är att stärka och utveckla litteraturen och det litterära skapandet på Gotland.

Utvecklaren arbetar med att stärka de regionala strukturerna på litteraturområdet med fokus på litterärt skapande. Arbetet bedrivs både på strategisk och operativ nivå och innebär en såväl processinriktad som rådgivande funktion. Litteraturutvecklaren är en samtalspart för idéer och frågor, undersöker behov och initierar t ex evenemang, projekt, utbildningar eller samarbeten. I arbetet ingår också att utveckla nya vägar för litterärt verksamma, främja talangutveckling, inspirera barn och unga till eget litterärt skapande samt att ta initiativ till förnyelse och utveckling inom litteraturområdet på Gotland.
 
Litteraturutvecklare är från och med 7 mars 2022 Moa Candil som arbetar 50 procent. Huvudman för litteraturutvecklaren är Region Gotland.
Moa Candil, litteraturutvecklare