Kontakt

ListOn support Region Gotland

listonehalsamit@gotland.se

 

Systemförvaltare ListOn
eHälsa/MIT

Ann-Charlotte Johansson
Monica Damberg Björling
Peter Halldén

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ListOn

ListOn

ListOn är ett regionalt system som används för att lista invånare på vald vårdcentral.

Länk: https://liston.gotland.se/OpenListOn/

 

Vid problem och fel, kontakta oss på:

listonehalsamit@gotland.se