Kontakt

Elisabet Drugge
Processledare, leg. dietist
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanor

Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer som stöd för den svenska hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna innehåller råd för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. Dessa levnadsvanor har störst betydelse för vår hälsa. 

Det goda med levnadsvanorna är att de går att påverka. Mycket kan vi göra själva men man kan också behöva stöd att komma igång.

Till vänster på den här sidan finner du länkar till information och tips kring levnadsvanor.

Det handlar om förändring - inte att skapa dåliga samveten.