Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Visby innerstad, botaniska trädgården
Anders Julin
Telefon: 0498-269259
E-post: anders.julin@gotland.se

Visby norr och söder
Christian Strängborn
Telefon: 0498-269703
E-post: christian.strangborn@gotland.se

Gotland norr och söder:
Sune Melander
Telefon: 070-4477099
E-post: sune.melander@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hästarnas dal i Nordergravar är en mycket populär lekplats som ligger i direkt anslutning till Östercentrum.

Våra lekplatser

Gotland har runt 40 st kommunala lekplatser på parkmark. Dessa lekplatser är till för alla och tillgängliga året runt.

Karta över lekplatser

På lekplatserna ställs krav på funktion och säkerhet samt att de är anpassade så långt det går efter omgivningens behov. För att undvika att en lekplats blir farlig görs säkerhetsbesiktningar på samtliga lekplatser och kontinuerlig tillsyn av lekredskap för att upptäcka skador i tid. 

Lekplatsstrategi

Lekplatsstrategin är framtagen för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utomhusgym. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas. Till denna strategi tas det fram en lekplatsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under kommande år.

Övriga lekplatser

Utöver lekplatserna på parkmark finns lekplatser på skolor och förskola, dessa förvaltas av fastighetsavdelningen.

Lekplatsbesiktning

Lekplatserna besiktas efter europanorm SS EN 1176-1177.

Normerna anger mått för att minska risken för skador och farligt uppkomna situationer genom ex klämrisk eller att kläddetaljer fastnar i konstruktionen.

Normerna anger också ytbehov runt lekställningen som skall vara fritt från hinder.