Kontakt

Lilo Lindgren
Administrativ assistent
0498- 20 42 63

Hans Berglund
Enhetschef
0498- 26 32 71
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Boendeassistent/­stödassistent barn och ungdom, sommarjobb

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Kompetens och bemanningsenheten tillsätter månadsvikariat, vakanta tillsvidaretjänster samt tillgodoser våra verksamheter inom OOF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) med vikarier vid korttidsfrånvaro. Vi har verksamheter runt om på Gotland så det finns stor möjlighet för dig att arbeta nära där du bor.

Inom OOF hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Du arbetar för att underlätta och stödja dem till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att de skall få ett så självständigt liv som möjligt.

Med vårdtagaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner, där arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att vara att stödja barnen/ungdomarnas behov med planering av vardagssysslor, kontakter med vårdnadshavare och genomföra olika aktiviteter.
Att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller med omfattade flerfunktionsnedsättning innebär stora krav på lojalitet mot fastställda arbetsstrukturer.

Du kommer att motivera barnen/ungdomarna till självständighet genom samtal och uppföljningar, men minst lika viktigt för dennes trygghet är rutiner, struktur och tydlighet. Andra uppgifter kan vara medicinska insatser, på vissa korttidshem större omvårdnadsbehov, träningsprogram och att arbeta med olika hjälpmedel.

Viss nattjänstgöring ingår i tjänsten, sovande jour och vaken nattjänstgöring.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning på vård och omsorg, barn och fritidsprogrammet eller liknande. Har du dessutom genomfört en eftergymnasial utbildning eller kurser inom socialt arbete och/eller pedagogik ser vi det som meriterande.
Har du på annat sätt tillägnat dig kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser, gärna med fokus inom autismområdet eller arbetat med vårdinriktat arbete, ser vi det också som meriterande.

Som person söker vi dig som har god självkänsla, är lugn och trygg. Du har kunskap om lågaffektivt bemötande och strategiskt arbete med förutsägbarhet genom bildschema och kommunikation. Du har ett genuint intresse för individen och en nyfikenhet för att prova nya vägar för att stödja och utveckla individen. Vi söker dig som är en lagspelare som i samarbetet med andra kan vara med och driva verksamheten.

Du som söker bör trivas med att följa riktlinjer och rutiner, då detta är en förutsättning för kontakten med barnet/ungdomen. Behovet är även undersköterskor för barn/ungdomar med mer omvårdnadsbehov.

B-körkort är önskvärt.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
OOF - Område 6, Socialförvaltningen
Anställningsform
Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Antal tjänster
8

Kontakt

Lilo Lindgren
Administrativ assistent
0498- 20 42 63
Hans Berglund
Enhetschef
0498- 26 32 71

Ansökan

Referensnummer
A1008870
Sök senast
2021-03-31
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt