Kontakt

Jens Eriksson
Verksamhetschef
0498-269000
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Hos oss får du det mindre sjukhusets fördelar med en personlig och nära känsla och kollegialt samarbete över klinikgränserna samtidigt som det är ett sjukhus med bred verksamhet, modern diagnostik samt högkvalitativ vård och behandling.

Vi står nu inför såväl ett generationsskifte som en expansion av vår verksamhet inom akut- och slutenvård och elektiv verksamhet.

Vi söker två specialist- eller överläkare i infektionsmedicin. Specialitet i lungmedicin eller akutmedicin kan också vara av intresse.

Uppdraget för enheten som helhet täcker både infektionsmedicin och lungmedicin samt allergologi. Infektions och lungenheten vid Visby lasarett har 21 slutenvårdsplatser fördelade på två avdelningar och en mottagning för infektions-, lung- och allergipatienter. Verksamheten domineras av akut öppen och slutenvård vilket utgör cirka två tredjedelar, resten består av planerad mottagning. Nuvarande läkarbemanning består av tio specialistläkare och fyra ST-läkare. Samtliga specialister är infektionsläkare, med varierande grad av lungmedicinsk och/eller allergologisk profilering. Verksamheten innefattar stora ansvarsområden såsom bland annat ett brett spektra av akut infektions- och lungmedicin, obstruktiva lungsjukdomar, kroniska hepatiter, obstruktivt sömnapné syndrom, lungcancer och allergier.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tjänstgöra på infektions- och lungenhet i slutenvård, på mottagning och genom jour- och konsultverksamhet. I jouruppdraget ingår primärjour kontorstid, beredskap i hemmet övrig tid och rond- och konsultverksamhet på helger.

Du förväntas bidra i klinikens kompetens- och verksamhetsutveckling. Möjligheterna till kontinuerlig fortbildning är goda. Gotland är på grund av sitt ö-läge unikt, och behöver därför medarbetare som ser det som en utmaning att vara bred i sin kliniska kompetens och hitta lösningar för att våra invånare skall få en högkvalitativ och patientsäker vård.

Kvalifikationskrav

Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har specialistkompetens i infektionssjukdomar. Specialitet i lungmedicin eller akutmedicin kan också vara av intresse.

Du är trygg i din yrkesroll och uppskattar det tvärdisciplinära och tvärprofessionella samarbetet och bidrar i verksamhetens kompetens- och metodutveckling. Du uppfattas som social och samarbetsinriktad.

Att dina språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå B2 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Gotland har ett samarbete med Uppsala Universitet inom forskning och utbildning samt med Region Stockholm kring högspecialiserad vård och behandling. Har du erfarenhet av utvecklingsarbete och forskning ser vi det som meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Infektion/lungmedicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse
Antal tjänster
2

Kontakt

Jens Eriksson
Verksamhetschef
0498-269000

Ansökan

Referensnummer
A977623
Sök senast
2020-12-31
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt