Kontakt

Jennie Nilsson
Rektor
0498-204102
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Specialpedagog/­lärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Roma skolområde består av Romaskolan F- 9 som ligger i Roma och även skolenheterna i Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre som alla är F-6 skolor. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.

Vi söker nu en specialpedagog/speciallärare till Roma SO. Tjänsten är förlagd på en eller eventuellt två av våra ytterskolor.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med biträdande rektor kommer du i din roll att leda och utveckla elevhälsoarbetet på några av linjens ytterskolor. Då detta är en mindre skola arbetar du tillsammans med elever för att främja kunskapsutvecklingen men även med handledning av lärare för att ge kollegiet bästa möjlighet att bemöta eleverna utifrån deras förutsättningar och behov. Detta innebär att du ska vara ett stöd till lärarna i hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla elever. Utöver det kommer du leda arbetet med att utreda behov av särskilt stöd.

I skolans elevhälsoarbete arbetar vi tvärprofessionellt och här har du en viktig roll att i nära samarbete med rektor följa upp elevernas utveckling mot de nationella målen. För rektor är du ett viktigt stöd samt rådgivande inför beslut rörande elevernas fortsatta skolgång. Du ingår även i Roma skolområdes specialpedagogiska team. Där är du en del i att arbeta för likvärdighet i linjen, ta del av nya metoder, forskning och analysera resultat av screeningar och kartläggningar. I teamet deltar du även i kollegial handledning.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare och väl förtrogen med skolans styrdokument. Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du har god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och dina kollegor. Skicklig att strukturera och dokumentera ditt arbete.

Din personliga lämplighet för tjänsten är viktig och detta innebär att du har en god samarbetsförmåga, är engagerad, flexibel och arbetar aktivt för att göra skolan tillgänglig för alla elever.

Tjänsten är på 50% men kan eventuellt utökas.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Roma skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Deltid, 50%
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Jennie Nilsson
Rektor
0498-204102

Ansökan

Referensnummer
A1009642
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt