Kontakt

Jessica Nilsson
Rektor
0498-204883

Minnah Storm
Bitr. rektor
0498-26 34 36
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare SvA, årskurs 4–9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klinteskolan är en F-9 skola och är en av två skolor inom skolområdet Klinte/Sanda SO. Den andra skolan är Sanda skola som är en F-3 skola. Totalt har vi ca 350 elever inom vårt skolområde varav ca 270 går på Klinteskolan. Båda dessa skolor hittar du längs med Gotlands vackra västkust, nära till skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmurar.

Elevhälsan arbetar tätt med pedagogerna och vi har även socialpedagoger på vår skola. Vill du arbeta på en arbetsplats med optimism och där man satsar och har framåtanda? Där saker och ting händer och där Du som medarbetare kommer att trivas och utvecklas? Då ska Du söka jobb inom vårt skolområde.

Arbetsuppgifter

Sedan 2015 har Klinteskolan varit en av de skolor på Gotland som tagit emot flest nyanlända elever både i förberedelseklass och direkt ut till klass. Vi har nu ett inflöde av nya elever och behöver förstärka med ytterligare en SvA lärare.

Du kommer att bedriva undervisning i SvA individuellt, i grupp och i klass. Undervisningen kan också vara i annat ämne tillsammans med kollegor och då med utgångspunkt svenska som andra språk. Vi vill att våra SvA lärare har ett övergripande ansvar för språkutvecklingen för alla elever med svenska som andra språk och kan handleda och stötta de lärare som möter eleverna ute i klasserna.

Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. Du är en viktig person eftersom du är en av de alla lärare som eleverna möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

Att trivas på sin arbetsplats och att tycka det är kul att gå till skolan är en faktor som är viktig för vår verksamhet, både för personal och elever. Vi vill varandra väl och gör varandra bra! Vi arbetar systematiskt, långsiktigt och med stöd av aktuell forskning. Vi använder oss av våra egna erfarenheter i ett kollegialt lärande. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår personal att kunna göra ett bra jobb så att eleverna ska nå sina mål och få goda studieresultat.

Skolområdet är mitt uppe i ett utvecklingsarbete med målet mot högre måluppfyllelse. Några fokusområden är tillgängligt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering och hälsofrämjande arbete.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du som söker är behörig och legitimerad lärare i ämnet svenska som andra språk. Undervisar du i fler ämnen ser vi det som meriterande.

Som person är du kreativ, utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har god samarbetsförmåga, är tydlig och strukturerad samt arbetar för en tillgänglig lärmiljö
Du vill vara med och forma en skola på landet, där det lilla formatet ger stort egenutrymme men också fina möjligheter att utvecklas kollegialt för framgång, både för dig själv och för eleverna.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Klinte/Sanda skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Jessica Nilsson
Rektor
0498-204883
Minnah Storm
Bitr. rektor
0498-26 34 36

Ansökan

Referensnummer
A1009178
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt