Kontakt

Per Wessman
Rektor
0498204181
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare årskurs 6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vill du anta utmaningen att följa med på vår resa mot en nybyggd skola?

En ny skola skall byggas där Alléskolan nu ligger. Under de kommande åren kommer Alléskolan att evakueras till moduler, preliminär flytt höstterminen 2022. Hösten 2024 kommer nya Alléskolan stå klar med plats för 350 elever i åk F 6.

Humlegårdens skolområde består idag av Humlegårdsskolan F-1 och Alléskolan årskurs 2-6 med ca 300 elever totalt.
Skolområdet är placerat i de centrala delarna av Visby, vid det expanderande A7-området.

Vi söker nu lärare med behörighet SV, ENG, SO-blocket till årskurs 6 Alléskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer undervisa i åk 6 i ämnena svenska, engelska och so-blocket.
Du kommer att ingå i ett lärararbetslag som har höga förväntningar på att eleverna ska lyckas med sina studier. Lärararbetslaget består av enbart behöriga pedagoger. På arbetsplatsen råder hög trivsel bland medarbetare och elever.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du är behörig lärare för årskurs 1 - 6 med behörighet i SV, ENG, SO.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i de ämnen du undervisar i.

Du arbetar med anpassningar och tillgängliga lärmiljöer. Du skapar goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi lägger vikt vid att du är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Alléskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Per Wessman
Rektor
0498204181

Ansökan

Referensnummer
A1008110
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt