Kontakt

Axel Looft-Trägårdh
AT-chef
070-083 23 88

Nils Block
AT- och ST-studierektor
nils.block@gotland.se
Karin Karlow Herzog
Facklig representant, GYLF
karin.karlow-herzog@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

AT-läkare

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser men innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom sjukvården på Gotland byggs dessa nära samarbeten snabbt. Beslutsvägarna är korta vilket skapar en smidighet för patienter och medarbetare. Vi samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset för centraliserad vård.

Sjukvårdsorganisationen är liten och familjär, med stor nyfikenhet på varje ny grupp AT-läkare. Det finns ett gott samarbete mellan primärvård, psykiatri och somatisk slutenvård som skapar bra förutsättningar för AT-utbildning.

Arbetsuppgifter

I tjänstgöringen ingår följande placeringar:
• Opererande specialiteter (kirurgiblocket) - 6 månader
• Invärtesmedicinska specialiteter (medicinblocket) - 6 månader
• Psykiatri - 3 månader
• Allmänmedicin - 6 månader

Total utbildningstid 21 månader.

Allmänmedicin ligger sist under tjänstgöringen, i övrigt kan ordningsföljden variera.

Under kirurgiblocket finns möjlighet att under en till två veckor auskultera på annan kirurgisk enhet eller röntgen. Under medicinblocket ingår tjänstgöring på infektionsklinik och även möjlighet att auskultera på annan medicinsk enhet exempelvis barnkliniken.

Efter några veckors handledd tjänstgöring dagtid på akutmottagningen kommer du att ha självständiga nattjourspass med gott bakjoursstöd. Det är av stor vikt att du känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du ska jobba med oss.

Allmänmedicinplaceringen kan göras på vårdcentral i Visby eller på tätort på den gotländska landsbygden.

På varje huvudplacering har du handledare. Varje AT-grupp har två mentorer som följer gruppen under hela anställningstiden och träffas varje månad.

Kvalifikationskrav

• Godkänd läkarexamen, alternativt beräknad att få godkänd examen innan tillträde. Anställningsavtal kan inte skrivas förrän examen är verifierad gentemot utfärdande universitet.
• Goda kunskaper i svenska språket, motsvarande socialstyrelsens krav för svensk läkarlegitimation.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värderar den utifrån samarbetsförmåga, trygghet, empati, professionalitet samt prestigelöshet. Läkararbete efter examen med goda referenser, framförallt referenser från chef, är meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
AT-läkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde 2021-09-01 (4 tjänster) eller 2021-12-01 (4 tjänster). varaktighet 21 månader.
Antal tjänster
8

Kontakt

Axel Looft-Trägårdh
AT-chef
070-083 23 88
Nils Block
AT- och ST-studierektor
nils.block@gotland.se
Karin Karlow Herzog
Facklig representant, GYLF
karin.karlow-herzog@gotland.se

Ansökan

Referensnummer
A995457
Sök senast
2021-03-07
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

En första uttagning sker så snart ansökningstiden har gått ut. Du kan därefter bli kallad till digital intervju den 15 eller 16 mars.

Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt