Kontakt

Erik Rudstedt
Tf. Rektor
0498-269332
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare årskurs 4-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde skola är en skola med ca 250 elever och 40 medarbetare. Skolan ligger placerad bredvid kyrkan mitt i Väskinde, ca 10 minuter norr om Visby. Området växer och många familjer flyttar till Väskinde när de får barn.

Arbetsuppgifter

Som lärare på mellanstadiet kommer du att arbeta med planering av undervisning i ett kollegialt samarbete. Du kommer vara kopplad till en klass/ grupp som mentor men du kan ha undervisning i flera årskurser beroende på vilka ämnen du undervisar i.
Eleverna har tillgång till egna digitala enheter och det finns en IT-ansvarig på skolan som sköter handhavandet av den digitala tekniken.

På Väskinde skola arbetar vi mycket med kollegialt lärande för att underlätta planering och undervisningsstrukturer. I det arbetet ingår också skapa strukturer för att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Med många kollegor kommer du alltid känna att du har stöd i ditt arbete med att arbeta med våra elever.

Kvalifikationskrav

Väskinde är en skola med stor andel behöriga pedagoger. Vi ser först och främst att du har en lärarutbildning motsvarande F-7 lärare, 4-9-lärare eller liknande.
Har du annan pedagogisk eller akademisk examen så kommer vi värdera det och göra en bedömning av relevans.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Väskinde skola, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde 2021-01-07, dvs i samband med terminsstarten vt-21.

Kontakt

Erik Rudstedt
Tf. Rektor
0498-269332

Ansökan

Referensnummer
A987859
Sök senast
2020-12-06
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt