Kontakt

Henrik Hammarskjöld
Projektledare/rektor
0498-26 94 84
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare årskurs F-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och bygga upp en ny skola från grunden!
Polhemskolan är den tredje skolan i skolområdet och är en nystartad grundskola med profilen naturvetenskap och FN’s Globala mål för en hållbar utveckling. Den startar upp höstterminen 2019 med en verksamhet som omfattar F-4 samt fritidshem. När renoveringen av mellanstadiet är färdig kommer skolan att omfatta elever upp till åk 6.

Polhemskolan ingår i Norrbacka/S:t Hans/Polhem skolområde och ligger i norra Visby med tre F-6 skolor. En belägen innanför ringmuren och två strax utanför. Skolområdet beräknas i framtiden ha runt 600 elever jämnt fördelat på skolorna. På alla tre skolorna finns fritidshem i åldrarna F-6. Skolorna har nära tillgång till de sevärdheter som finns i Visby men också Visbys medeltida stadskärna. Naturen finns också på nära avstånd bl.a. genom havet, gravarna runt ringmuren samt kuststräckan norrut.

Arbetsuppgifter

Arbete och undervisning på något eller några av Polhemskolans stadier. Arbetet som lärare kommer bland annat omfatta helklassundervisning såväl som undervisning i mindre grupper, utifrån de behov vi ser. Du kommer att ha ett dagligt samarbete med lärare och fritidshemspersonal på hela skolan för att skapa en bra heldag för eleverna. Genom uppdraget som undervisande lärare och mentor ansvarar du även för mycket av kontakten med elevernas vårdnadshavare.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och bygga upp en skola från grunden. En person som gärna tänker utanför boxen i arbetet med att skapa moderna och anpassade lärmiljöer. Du brinner för arbetet kring hållbar utveckling och FNs Globala mål där tidigare erfarenhet inom detta område är meriterande. Du är en legitimerad lärare och vi söker i dagsläget lärare med olika ämnesinriktningar. Har du inriktning mot naturvetenskap ser vi gärna att du har erfarenhet av undervisning i ämnet för att kunna bidra med idéer om hur just ditt arbete kan stärka skolans profil inom naturvetenskap.

Då vi bygger upp ett helt nytt kollegium lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en tydlig pedagog som har erfarenhet av undervisning och mentorskap. Du är ansvarstagande, lyhörd och intresserad av att samarbeta och aktivt delta i arbetslaget. Du är duktig på att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar samt har en god förmåga att bemöta och engagera elever.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Polhemskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster
5

Kontakt

Henrik Hammarskjöld
Projektledare/rektor
0498-26 94 84

Ansökan

Referensnummer
A853101
Sök senast
2019-03-17
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Om Polhemskolan

Hitta direkt