Kontakt

Henrik Hammarskjöld
Rektor
0498-269484

Martin Bogaeus
Biträdande rektor
0498-269489
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare mot fritidshem/­fritidspedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta att bygga upp en ny skola från grunden. Polhemskolan är den tredje skolan i skolområdet och är en nystartad grundskola med profilen naturvetenskap och arbetar med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Skolan startade upp höstterminen 2019 och har till hösten årskurs F-6.

Polhemskolan ingår i Norrbacka/S:t Hans/Polhem skolområde och ligger i norra Visby med tre F-6 skolor. En belägen innanför ringmuren och två strax utanför. Skolområdet beräknas i framtiden ha runt 550 elever jämnt fördelat på skolorna. På alla tre skolorna finns fritidshem i åldrarna F-6. Skolorna har nära tillgång till de sevärdheter som finns i Visby men också Visbys medeltida stadskärna. Naturen finns också på nära avstånd genom havet, gravarna runt ringmuren samt kuststräckan norrut.

Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Du kommer i samarbete med kollegor att ansvara för fritidsverksamhet och för eleverna i aktuellt fritidshem.

Ditt arbete som lärare i fritidshem/fritidspedagog består främst av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i verksamheten i linje med läroplanen men också tillsammans med lärarna skapa en bra heldag för våra elever. Arbetet börjar under förmiddagen i samarbete med skolan som komplement till skolverksamheten för att sedan fokusera på att erbjuda våra elever en kvalitativ fritidshemsverksamhet under eftermiddagen.

Rastverksamhet är hos oss en viktig del i skolsamverkan för att på så sätt skapa lust- och glädjefyllda samt trygga pauser under skoldagen.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem.
Du är ansvarstagande, lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar samt förmågan att entusiasmera och engagera. Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett bra förhållningssätt i möten med barn och föräldrar.

Du brinner för fritidshemmets verksamhet och tycker att det är spännande och viktigt att skapa en bra heldag för eleverna och är därmed intresserad av skolsamverkan. Du brinner för arbetet kring hållbar utveckling och FN:s globala mål där tidigare erfarenhet inom detta område är meriterande. Vi är nyfikna på just din pedagogiska filosofi och tar för givet att du beskriver den i din ansökan.

Vi ser det som meriterande om du har behörighet i ett eller flera teoretiska ämnen precis som för skola och fritids, kompletterande utbildningar som till exempel socialpedagog, eller liknande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Polhemskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-09

Kontakt

Henrik Hammarskjöld
Rektor
0498-269484
Martin Bogaeus
Biträdande rektor
0498-269489

Ansökan

Referensnummer
A1008316
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt