Kontakt

Irene Pettersson
Bitr.rektor
0700832887
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare svenska/­SO, årskurs 4-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Havdhem skola är en skola som ingår i Sudrets skolområde som täcker Södra Gotland. Det är en F-6 skola med ca 80 elever och är en av fem skolor i Sudrets skolområde. Övriga skolor är Garda, Stånga, Högby och Öja skola. Vi har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär undervisning i svenska, SO-ämnen, engelska och bild i årskurs 4-6 samt mentorskap. Årskurs 4-6 är en klass, där mentorsansvaret delas med en annan kollega. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning i enlighet med LGR 11 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och övriga kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.

Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.

Du behöver ha en förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan att anpassa ditt sätt att undervisa såväl på grupp som individnivå.

Är du en av de som vill arbeta med oss och med våra elever? Du skall ha rätt kompetens och positiva erfarenheter att arbeta med barn. Du vill samarbeta med andra och du vill bidra till att skapa en likvärdig skola och en bra arbetsmiljö. Du bidrar till Havdhems utveckling i arbetslag. Du kommer att ha mentorsansvar och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Sudrets skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Irene Pettersson
Bitr.rektor
0700832887

Ansökan

Referensnummer
A1008819
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt