Kontakt

Annika Jakobsson
Rektor
0498204826
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare årskurs 1

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan har 272 elever samt en hög andel legitimerade pedagoger och en väl fungerande elevhälsa.

På Västerhejde skola strävar vi efter glädje, struktur, gemenskap, trygghet och samarbete. Vi har
ett trygghetsteam och en kamratstödjargrupp samt ett väl fungerande elevråd. Sedan 30 år tillbaka har vi ett samarbete med SOS-barnbyar och deltar årligen i arbetet med World Childrens Prize.

Skolan har en stor skolgård som lockar till lek och aktiviteter. På skolgården finns också sportboden som erbjuder lekredskap på raster och fritidstid. Vi har organiserade rastaktiviteter. I skolans närområde finns vår skolskog som ger möjligheter att arbeta med miljö och hälsa, även ett miljöråd gör eleverna delaktiga i det arbetet.

Arbetsuppgifter

Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i årskurs 1 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet.

Som lärare hos oss så stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. I detta arbete finns elevhälsan nära som stöd och handleder vid behov.

Du är en viktig person eftersom du är en av de som barnen möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är behörig lärare mot årskurs 1-3. Bifoga legitimation i din ansökan.

Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever som kollegor.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga till att skapa struktur, sammanhang och goda relationer.

Du är van att använda digitala verktyg då dokumentation och information hanteras digitalt samt att IKT är en del av den pedagogiska verksamheten. Vi använder Schoolsoft som verktyg för att informera om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera med föräldrar.
Har du dessutom ett positivt sätt och nära till skratt kan du vara den vi söker.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Västerhejde skola, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Annika Jakobsson
Rektor
0498204826

Ansökan

Referensnummer
A1009532
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt