Kontakt

Erik Rudstedt
Tf. Rektor
0498-269332
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare F-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde skola är en tvåparallellig F-6 skola med ca 250 elever. Väskinde är en växande idyll, en mil norr om Visby. Här arbetar du som lärare i ett stort arbetslag med behöriga kollegor och ett starkt elevhälsoteam till stöd.

Arbetsuppgifter

Som lärare i Väskinde skola kommer du ansvara för undervisningen i en årskurs tillsammans med en kollega. Det finns en gemensam övergripande planering för låg- respektive mellanstadiet, som skapar tydlighet och struktur. Som ny kollega skall du känna att du får stöd i kollegiet och att vi är nyfikna på att lära av dig.

Fortbildningsmässigt kommer vi att arbeta vidare med den gemensamma undervisningsstrukturen och hur vi utvecklar vårt ledarskap i klassrummet. Väskinde skola är en skola där du kommer utvecklas tillsammans med andra.

Kvalifikationskrav

Du har en lärarbehörighet riktad mot F-6 eller motsvarande och lärarlegitimation. Du har en mycket god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.

Du skall vara en tydlig ledare i klassrummet och ha god förmåga att planera undervisning för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
Du har en god förmåga att bidra i samtal med elevhälsoteamet för att lyfta och stärka eleven.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Väskinde skola, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Erik Rudstedt
Tf. Rektor
0498-269332

Ansökan

Referensnummer
A1009971
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt