Kontakt

Carina Söderström
Verksamhetsområdeschef
0498-204488

Susanna Althini
Facklig representant, GLF
0498-268000
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Specialist i allmänmedicin

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Vill du ha världens roligaste jobb?

Sjukvårdsorganisationen är överblickbar och vi har ett nära samarbete inom organisationen och med andra aktörer i samhället. Medarbetarna har en bred kompetens och beslutsvägarna är korta. Primärvården i egenregi står för c:a 74% av alla listade patienter på Gotland och ansvarar i samverkan med Barnavårdsenheten även för all BVC. Primärvården på Gotland befinner sig som riket i övrigt i en utvecklingsfas enligt ”effektiv vård” i nära samverkan med slutenvård och hemsjukvård.

Gotland är en bra och trygg plats att bo på. Här finns goda möjligheter att kombinera arbetslivet med familj och fritid.

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta större delen av din tid som handledare för ST-läkare kan du välja att arbeta i Visby på vårdcentralen Visby norr som är en utbildningsvårdcentral eller på Hemse vårdcentral som är en glesbygdsvårdcentral.
Vill du arbeta mer kliniskt men ändå ha ett handledaruppdrag kan du välja vårdcentralen Wisby söder i Visby eller Slite vårdcentral om du vill arbeta på en glesbygdsvårdcentral.

Vi arbetar aktivt med kompetenshöjning genom utvecklingsarbete inom schemalagd arbetstid, i syfte att öka kontinuiteten och patientsäkerheten samt för en förbättrad arbetsmiljö.

Din roll kommer vara att förmedla inspiration, kunskap och stötta våra utbildningsläkare liksom att dokumentera och kvalitetsgranska så att de uppnår de mål som krävs för att bli specialister i allmänmedicin. Målet är att samtliga regionens vårdcentraler, genom sina ST-läkare och handledare, ska bygga en stark och välbemannad primärvård där vardagen präglas av goda patientkontakter, lärande, utveckling och arbetsglädje.

Här har du som specialist i allmänmedicin och handledare utrymme att dela med dig av din kompetens. Tillsammans med övriga handledare och utbildningsläkare har du stort inflytande över hur verksamheten formas. Vi strävar efter en effektiv struktur där vi tar hand om våra patienter utifrån medicinska prioriteringar.

För att stödja medarbetarna i en allt mer lärande och tillitsbaserad organisation integrerar vi även nationella redskap såsom Primärvårdskvalitet och Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vi använder oss av dokumentationsverktyget ST-forum.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och gärna har ett brinnande intresse för handledning.
Har du erfarenhet av att handleda ST- läkare är det meriterande men inget krav.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Verksamhetsområde Primärvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse
Antal tjänster
15

Kontakt

Carina Söderström
Verksamhetsområdeschef
0498-204488
Susanna Althini
Facklig representant, GLF
0498-268000

Ansökan

Referensnummer
A968527
Sök senast
2020-12-27
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt