Kontakt

Carina Lindby
tf.bitr. rektor
0498-20 35 22

Örjan Grimlund
tf.rektor
0498 26 90 77
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Speciallärare/­specialpedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F-6 skola med cirka 200 elever. Till höstterminen är skolan helt nyrenoverad.
På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd på Gråboskolan.
År 6 läser vissa ämnen på Södervärnsskolan som är mottagande skola till högstadiet.
På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter.

Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och leda arbetet med att utveckla former för en god och tillgänglig lärmiljö för alla elever på våra skolor. Du kommer ha ett nära samarbete med rektor.

Som speciallärare arbetar du främst med undervisning av enskilda elever eller grupper av elever.
Du kan också få uppdrag att genomföra pedagogiska kartläggningar tillsammans med pedagogerna, upprätta och utvärdera extra anpassningar, åtgärdsprogram och handlingsplaner samt stödja och handleda pedagogerna i deras arbete.

Du kommer att ha ett nära samarbete med specialpedagog. I det samarbetet bidrar du med kunskap kring elever. Tillsammans ansvarar och planerar ni för genomförandet av regionens språk- och matematikplan, samordnar övergångar mellan olika verksamheter och stadier samt planerar skolornas insatsperioder.
Du är en naturlig del i skolans elevhälsoteam.

Du bidrar med din kunskap i skolans kollegiala lärande och tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för våra elever att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vid behov samverkar du med externa aktörer, t.ex. BUP, logoped, socialtjänst med mera. Du kan översätta olika utredningsresultat till pedagogiska insatser och kommunicera dessa med personal, elev och vårdnadshavare.

På sikt kan det bli aktuellt att överta mer specialpedagogiska uppgifter.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog, med examen och erfarenhet som lärare i svenska och matematik i grundskolan. Som speciallärare är du en central person i vår organisation vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ.

Du tar ansvar för hela uppdraget och är trygg och tydlig i din ledarroll, vill samverka och skapa goda förtroendefulla relationer med elever, föräldrar och kollegor på skolan. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, stor flexibilitet och utgår från ett elevperspektiv.

Du har gedigen kunskap i läs-, skriv- och matematikutveckling och stort engagemang för elever i behov av särskilt stöd. Vi ser också att du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell forskning. Vi ser gärna att du har kompetens att genomföra matematik, läs- och skrivkartläggningar av diverse slag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Terra Nova skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde 2021-08-16 eller enligt överenskommelse

Kontakt

Carina Lindby
tf.bitr. rektor
0498-20 35 22
Örjan Grimlund
tf.rektor
0498 26 90 77

Ansökan

Referensnummer
A1008491
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt