Kontakt

Päivi Oliv
Rektor
0498 204264

Ulrika Forsberg
Rektor
0498-263219

Jesper Forsman
Facklig representant, Lärarförbundet
jesper.forsman@edu.gotland.se
Sandra Lundström
Facklig representant, Skyddsombud
sandra.lundstrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Skolkurator

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Särskolan innefattar grundsärskola, kompletterande fritidshem och gymnasiesärskola. Vi finns på flera skolor på Gotland. I klasserna arbetar speciallärare och elevassistenter. Vi är stolta över att göra skillnad.
Vi arbetar rationellt och med utmaningar för att nå så långt som möjligt. Särskolan på Gotland kännetecknas av goda resultat, nöjda elever och vårdnadshavare.

Särskolan innefattar elever från årskurs 1 till och med gymnasiet år 4.

Arbetsuppgifter

Som kurator ingår du i särskolans elevhälsoteam och bidrar med din psykosociala kompetens i samverkan med särskolans pedagoger och övrig personal för att främja elevernas hälsa och lärande. Du har ett mycket nära samarbete med specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Tillsammans med specialpedagog granskar och läser du igenom inkomna handlingar inför ett mottagande i Särskolan.

Som skolkurator för särskolan har du kontakt med många olika myndigheter. Elever och vårdnadshavare kan få stöd av dig vid:
- ansökningar till försäkringskassan
- kontakter med verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning
- kontakter med överförmyndarnämnden
- gällande elevers och föräldrars rättigheter.

I arbetet ingår även att du handleder och är stöd för övrig skolpersonal. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande på individ- grupp- och organisationsnivå. Du kommer att hålla i individuella samtal med elever och har individuella kontakter med vårdnadshavare.
Du är med och aktualiserar revidering av Plan mot diskriminering och kränkande behandling och handleder i det arbetet.

Kvalifikationskrav

Som skolkurator för särskolan är det av stor vikt att du har god kännedom samt intresse av att jobba med målgruppen. Du ska kunna möta elever som har utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning, autism, beteendeproblematik med mera.

Du är utbildad socionom eller har likvärdig högskoleutbildning. Du har ett eget driv och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du sätter eleven i fokus och har lätt att se möjligheter. Som person är du trygg, flexibel, positiv och har god samarbetsförmåga.

De styrdokument som skolkuratorn har till grund är skollagen men också läroplanen och då framförallt kapitel 1 och 2. Därutöver är det barnkonventionen och konventionen för personer med funktionsnedsättning som styr arbetet.
Andra styrdokument viktiga för skolkuratorn att ha koll på är socialtjänstlagen, sekretesslagen och förvaltningslagen.

Som skolkurator i särskolan behöver du ha koll på LSS och socialförsäkringen, främst på ekonomiska rättigheter för vårdnadshavare/familjer med barn med funktionsnedsättning samt ungdomars ekonomiska rättigheter medan de går i skolan. Diskrimineringslagen behöver du också ha koll på.

Anställningsintervjuer kommer att hållas 15-17 december.
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Medtag utdrag från belastningsregistret vid intervjun.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Särskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-02-01

Kontakt

Päivi Oliv
Rektor
0498 204264
Ulrika Forsberg
Rektor
0498-263219
Jesper Forsman
Facklig representant, Lärarförbundet
jesper.forsman@edu.gotland.se
Sandra Lundström
Facklig representant, Skyddsombud
sandra.lundstrom@edu.gotland.se

Ansökan

Referensnummer
A989374
Sök senast
2020-12-13
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt