Kontakt

Jessica Nilsson
Rektor
0498-204883

Minnah Storm
bitr rektor
0700-83 26 41
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare i liten undervisningsgrupp

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klinteskolan är en F-9 skola och är en av två skolor inom skolområdet Klinte/Sanda SO. Den andra skolan är Sanda skola som är en F-3 skola. Totalt har vi ca 350 elever inom vårt skolområde varav ca 290 går på Klinteskolan. Båda dessa skolor hittar du längs med Gotlands vackra västkust, nära till skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmurar.

Elevhälsan arbetar tätt med pedagogerna och vi har även socialpedagoger på vår skola. Vill du arbeta på en arbetsplats med optimism och där man satsar och har framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kommer att trivas och utvecklas? Då ska du söka jobb inom vårt skolområde.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig lärare/specialpedagog/speciallärare till en liten undervisningsgrupp för elever i årskurs 4-9.

Tillsammans med resurspersonal leder du arbetet i gruppen. Eleverna i undervisningsgruppen har olika behov och du har förmågan att individualisera och hitta lösningar för varje elev utifrån elevens förutsättningar. Samarbetsförmågan är av stor vikt då du kommer samplanera varje elevs kunskapsutveckling tillsammans med eleven själv, med elevens olika lärare samt med föräldrar. Att skapa en meningsfull, strukturerad vardag med tydliga gränser är av stor vikt. Du är en viktig person eftersom du är en av de alla lärare som eleverna möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

Att trivas på sin arbetsplats och att tycka det är kul att gå till skolan är en faktor som är viktig för vår verksamhet, både för personal och elever. Vi vill varandra väl och gör varandra bra! Vi arbetar systematiskt, långsiktigt och med stöd av aktuell forskning. Vi använder oss av våra egna erfarenheter i ett kollegialt lärande. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår personal att kunna göra ett bra jobb så att eleverna ska nå sina mål och få goda studieresultat.

Skolområdet är mitt uppe i ett utvecklingsarbete med målet mot högre måluppfyllelse. Några fokusområden är tillgängligt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering och hälsofrämjande arbete.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du som söker är behörig lärare/speciallärare mot årskurs 4-9. Du har lång erfarenhet av arbete med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd för att skoldagen ska fungera.

Som person är du kreativ, utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har god samarbetsförmåga, är tydlig och strukturerad och arbetar för en tillgänglig lärmiljö.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Klinte/Sanda skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2021-08-16

Kontakt

Jessica Nilsson
Rektor
0498-204883
Minnah Storm
bitr rektor
0700-83 26 41

Ansökan

Referensnummer
A1009194
Sök senast
2021-03-21
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt