Kontakt

Emma Jansson
biträdande Rektor
0498-20 49 52, 0737 65 85 81
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Specialpedagog/­speciallärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudret skolområde söker en specialpedagog som skall arbeta med åk 1-6. Området ligger på Södra Gotland och det inkluderar fem F-6 skolor, Öja, Havdhem, Högby, Stånga och Garda. I området går det ca 400 elever i åk 1-6 och drygt 60 medarbetare. Sudret skolområde har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområde utifrån ett 1-16 årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar.

I Sudrets skolområde arbetar idag 3 specialpedagoger från år 1-16. De utgår ifrån Högbyskolan för att främjar samarbetet emellan pedagogerna och utveckling av uppdraget.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog/speciallärare i framförallt årskurs 1-6 på Sudret skolområde.

I din roll som specialpedagog/speciallärare ska du verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt. Du ska kunna skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I ditt arbete ingår att stödja elevernas utveckling mot skolans mål, samt att stödja pedagogerna i klassrumssituationer. Du kommer att ha kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal, externa samarbetspartners samt ingå i skolans elevhälsoteam.

Du kommer vara en samtalspartner och rådgivare för lärare i pedagogiska frågor, leda utveckling av pedagogiskt arbete för att kunna möta behoven hos alla elever och genomföra pedagogiska utredningar med tillhörande dokumentation.
Du utformar och deltar i arbetet med att genomföra kartläggningar, åtgärdsprogram och tilläggsbeloppsansökningar.

Kvalifikationskrav

Du är behörig specialpedagog/speciallärare med arbetserfarenhet. Du har lätt för att samarbeta med och handleda lärare för att skapa förutsättningar för att varje elev ska utvecklas. Att uppmuntra medinflytande, öppenhet och tolerans ser vi som självklart.

Det är viktigt att du kan arbeta självständigt inom riktlinjer och praxis och att du kan rekommendera åtgärder, dokumentera och delta i beslut. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga, IT-vana och en positiv elevsyn.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Sudrets skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde snarast enligt överenskommelse. varaktighet till och med 2021-12-31.

Kontakt

Emma Jansson
biträdande Rektor
0498-20 49 52, 0737 65 85 81

Ansökan

Referensnummer
A1007662
Sök senast
2021-03-14
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt