Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kom Jobb, enheten HR-stöd
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 91 47
E-post: komjobb@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Vill du bli en av oss?
På denna sida kan du se alla våra lediga tjänster. Hittar du inte den tjänst du letar efter har du möjlighet att skapa en bevakning. Det innebär att du får mail när kriterierna för din bevakning uppfylls.
Registrera din bevakning här: https://recruit.visma.com
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Enhetschef IT-drift Chefer och verksamhetsledare Kvalitet & digitalisering 2019-01-18 2019-01-25
ST-läkare infektion Hälso- och sjukvård Infektion 2019-01-07 2019-01-27
Drifttekniker Installation, drift, underhåll Vattenenheten 2019-01-09 2019-01-27
Sjuksköterska/­ kontaktsjuksköterska kirurgmottagning Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2019-01-09 2019-01-27
Biblioteksmedarbetare, timanställningar Kultur, media, design Bibliotek Almedalen 2019-01-11 2019-01-27
Resursundersköterska Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2019-01-09 2019-01-27
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Pjäsen 2019-01-11 2019-01-27
Sjuksköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Medicin 2018-11-05 2019-01-27
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-11-29 2019-01-27
Sjuksköterska allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2018-11-29 2019-01-27
Verksamhetschef infektion och lungmedicin Chefer och verksamhetsledare Infektions- och lungmedicin 2018-12-11 2019-01-27
Klinisk farmaceut Hälso- och sjukvård Kansli HSF 2018-12-21 2019-01-27
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-01-07 2019-01-27
Parkeringsvakt Säkerhetsarbete Mark och stadsmiljöenheten 2019-01-04 2019-01-27
Reserådgivare Administration, ekonomi, juridik Kollektivtrafikenheten 2019-01-04 2019-01-27
Trafikplanerare Administration, ekonomi, juridik Mark och stadsmiljöenheten 2019-01-04 2019-01-27
Trafikingenjör Bygg och anläggning Mark och stadsmiljöenheten 2019-01-04 2019-01-27
Städare, timanställd Sanering och renhållning Städområde 1 2018-11-22 2019-01-31
Sjuksköterska natt, hjärtmedicinsk inrikting Hälso- och sjukvård Kardiologi 2018-11-27 2019-02-03
Lärare åk 4–6 Pedagogiskt arbete Endre skola 2018-11-06 2019-02-03
Filmlärare Pedagogiskt arbete Folkhögskolan Fårösund 2018-12-28 2019-02-03
Ungdomsbehandlare Socialt arbete Familjestödsenheten 2019-01-09 2019-02-03
Familjebehandlare Socialt arbete Familjestödsenheten 2019-01-09 2019-02-03
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-01-09 2019-02-03
Skolkurator Socialt arbete Barn- och elevhälsan 2019-01-09 2019-02-03
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2018-12-28 2019-02-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete Fole förskola 2019-01-03 2019-02-03
Lärare tyska Pedagogiskt arbete Högby skolområde 2019-01-03 2019-02-03
Fastighetsförvaltare Tekniskt arbete Förvaltningsenheten 2019-01-17 2019-02-03
Enhetschef Hemse äldreboende Chefer och verksamhetsledare Hemse äldreboende 2019-01-18 2019-02-03
Socialpedagog Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-01-15 2019-02-03
Psykolog Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2019-01-15 2019-02-03
Ekonomiassistent Administration, ekonomi, juridik Ekonomiservice 2019-01-16 2019-02-03
Enhetschef hemtjänst norra Gotland Chefer och verksamhetsledare Hemtjänsten 2019-01-16 2019-02-03
Enhetschef hemtjänst södra Visby Chefer och verksamhetsledare Hemtjänsten 2019-01-16 2019-02-03
Undersköterska strokeenhet Hälso- och sjukvård Stroke 2019-01-17 2019-02-03
Psykolog Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-01-15 2019-02-10
Specialpedagog SKOLFAM Pedagogiskt arbete Individ- och familjeomsorgen 2019-01-15 2019-02-10
Psykolog SKOLFAM Hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorgen 2019-01-15 2019-02-10
Undersköterska allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2019-01-17 2019-02-10
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2019-01-22 2019-02-10
Planeringssjuksköterska Hälso- och sjukvård Planeringsenhet Vård 2019-01-23 2019-02-10
Fastighetsekonom Administration, ekonomi, juridik Förvaltningsenheten 2019-01-17 2019-02-10
Barnskötare Socialt arbete Sudrets förskoleområde 2019-01-23 2019-02-10
Förskole- och skolpsykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2019-01-09 2019-02-10
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-01-09 2019-02-10
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Roma 2019-01-07 2019-02-10
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2018-12-07 2019-02-10
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2019-01-09 2019-02-17
Ungdomslots Socialt arbete Fenix ungkulturhus 2019-01-22 2019-02-17
VA-handläggare Administration, ekonomi, juridik Berednings- och projekteringsenheten 2019-01-17 2019-02-17
Specialistläkare dermatologi Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-12-13 2019-02-24
Klinikchef Folktandvården Wisby Chefer och verksamhetsledare Folktandvården Gotland 2019-01-15 2019-03-03
Operationssjuksköterska Hälso- och sjukvård Operationsavdelningen 2019-01-11 2019-03-03
Lärare år 4-6 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-01-09 2019-03-03
Barnmorska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-01-09 2019-03-03
AT-läkare Hälso- och sjukvård AT-läkare 2019-01-22 2019-03-10
Familjeutredare, sommarjobb Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2019-01-14 2019-04-30
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2018-11-22 2019-04-30
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2018-11-26 2019-04-30
Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2018-11-14 2019-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-11-13 2019-04-30
Röntgensjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-11-13 2019-04-30
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-21 2019-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-01-03 2019-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2018-12-14 2019-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-05-19
Undersköterska, barnskötare och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Ekonomibiträde – kökspersonal på vårdavdelning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-07 2019-06-02
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2018-12-19 2019-06-09
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-02-10

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2019-04-30

AT-läkare

AT-läkare Sök senast: 2019-03-10

Barnmorska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-03-03

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-04-30

Barnskötare

Sudrets förskoleområde Sök senast: 2019-02-10

Biblioteksmedarbetare, timanställningar

Bibliotek Almedalen Sök senast: 2019-01-27

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-04-30

Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-04-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-02-03

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-04-30

Drifttekniker

Vattenenheten Sök senast: 2019-01-27

Ekonomiassistent

Ekonomiservice Sök senast: 2019-02-03

Ekonomibiträde – kökspersonal på vårdavdelning, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-31

Enhetschef Hemse äldreboende

Hemse äldreboende Sök senast: 2019-02-03

Enhetschef hemtjänst norra Gotland

Hemtjänsten Sök senast: 2019-02-03

Enhetschef hemtjänst södra Visby

Hemtjänsten Sök senast: 2019-02-03

Enhetschef IT-drift

Kvalitet & digitalisering Sök senast: 2019-01-25

Familjebehandlare

Familjestödsenheten Sök senast: 2019-02-03

Familjeutredare, sommarjobb

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2019-04-30

Fastighetsekonom

Förvaltningsenheten Sök senast: 2019-02-10

Fastighetsförvaltare

Förvaltningsenheten Sök senast: 2019-02-03

Filmlärare

Folkhögskolan Fårösund Sök senast: 2019-02-03

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-01-27

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Förskole- och skolpsykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-02-10

Förskollärare

Fole förskola Sök senast: 2019-02-03

Klinikchef Folktandvården Wisby

Folktandvården Gotland Sök senast: 2019-03-03

Klinisk farmaceut

Kansli HSF Sök senast: 2019-01-27

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2019-04-30

Lärare tyska

Högby skolområde Sök senast: 2019-02-03

Lärare åk 4–6

Endre skola Sök senast: 2019-02-03

Lärare år 4-6

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-03-03

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2019-04-30

Operationssjuksköterska

Operationsavdelningen Sök senast: 2019-03-03

Parkeringsvakt

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2019-01-27

Planeringssjuksköterska

Planeringsenhet Vård Sök senast: 2019-02-10

Psykolog

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2019-02-03

Psykolog

Habiliteringen Sök senast: 2019-02-10

Psykolog SKOLFAM

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-02-10

Reserådgivare

Kollektivtrafikenheten Sök senast: 2019-01-27

Resursundersköterska

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-01-27

Röntgensjuksköterska, sommarjobb

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2019-01-27

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Medicin Sök senast: 2019-01-27

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-02-03

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-02-10

Sjuksköterska natt, hjärtmedicinsk inrikting

Kardiologi Sök senast: 2019-02-03

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2019-02-17

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2019-05-31

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Sjuksköterska/­ kontaktsjuksköterska kirurgmottagning

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-01-27

Skolkurator

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-02-03

Socialpedagog

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-02-03

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-02

Specialistläkare dermatologi

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-02-24

Specialpedagog SKOLFAM

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-02-10

ST-läkare infektion

Infektion Sök senast: 2019-01-27

Städare, timanställd

Städområde 1 Sök senast: 2019-01-31

Tandläkare

Folktandvården Roma Sök senast: 2019-02-10

Trafikingenjör

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2019-01-27

Trafikplanerare

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2019-01-27

Undersköterska allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2019-02-10

Undersköterska strokeenhet

Stroke Sök senast: 2019-02-03

Undersköterska, barnskötare och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-31

Undersköterska/­ boendeassistent

Pjäsen Sök senast: 2019-01-27

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2019-02-10

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2019-06-09

Ungdomsbehandlare

Familjestödsenheten Sök senast: 2019-02-03

Ungdomslots

Fenix ungkulturhus Sök senast: 2019-02-17

VA-handläggare

Berednings- och projekteringsenheten Sök senast: 2019-02-17

Verksamhetschef infektion och lungmedicin

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-01-27

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-01-27

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 20 december 2018
Ansvarig för sidan: Marie Johansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?