Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Vill du bli en av oss?
På denna sida kan du se alla våra lediga tjänster. Hittar du inte den tjänst du letar efter har du möjlighet att skapa en bevakning. Det innebär att du får mail när kriterierna för din bevakning uppfylls.
Registrera din bevakning här: https://recruit.visma.com
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Speciallärare Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-05-08 2019-05-26
Yrkeslärare/­ utbildare fordonsteknik Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-05-03 2019-05-26
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Åvallegården 2019-05-03 2019-05-26
Lärare barn- och fritid Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-05-03 2019-05-26
Kvalificerad handläggare - Avfallsenheten Administration, ekonomi, juridik Avfallsavdelningen 2019-05-03 2019-05-26
Lärare ma/­ no/­ tk årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-05-08 2019-05-26
Lärare SO årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-05-08 2019-05-26
Undersköterska med tilläggsuppdrag Hälso- och sjukvård Åvallegården 2019-05-08 2019-05-26
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Åvallegården 2019-05-08 2019-05-26
Förskollärare Pedagogiskt arbete Roma förskoleområde 2019-05-08 2019-05-26
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Dalhem/­Endre/­Kräklingbo skolområde 2019-05-10 2019-05-26
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemse äldreboende 2019-05-08 2019-05-26
Kock Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 1 2019-05-09 2019-05-26
Undersköterska Hälso- och sjukvård Fältgatan 2019-05-09 2019-05-26
Samordnare filmproduktion, studio och marknadsföring Kultur, media, design Kultur 2019-05-14 2019-05-29
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb Hälso- och sjukvård Äldreomsorg särskilt boende 2019-02-04 2019-06-01
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-03-05 2019-06-02
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Slite 2019-04-02 2019-06-02
GIS-ingenjör Tekniskt arbete Enhet geografisk information 2019-05-03 2019-06-02
Mätningsingenjör Tekniskt arbete Enhet geografisk information 2019-05-03 2019-06-02
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-07 2019-06-02
Verkstadstekniker Installation, drift, underhåll VA-underhåll 2019-05-10 2019-06-02
Förskollärare Pedagogiskt arbete Väskinde förskoleområde 2019-05-15 2019-06-02
Lärare fritidshem Pedagogiskt arbete Alléskolan 2019-05-03 2019-06-02
Fysioteraput/­ sjukgymnast, inriktning barn Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-05-08 2019-06-02
Enhetschef avfallsutveckling Chefer och verksamhetsledare Avfallsavdelningen 2019-05-03 2019-06-02
Kommunikationschef Chefer och verksamhetsledare Kommunikation & kansligrupper 2019-05-08 2019-06-02
Miljöskyddsinspektör Naturvetenskapligt arbete Enhet miljö- och hälsoskydd 2019-05-13 2019-06-02
Undersköterska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-05-03 2019-06-02
Fastighetstekniker el Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Gotland 2019-04-11 2019-06-02
Förskollärare Pedagogiskt arbete Terra Nova förskoleområde 2019-05-15 2019-06-02
Speciallärare inriktning utvecklingsstörning Pedagogiskt arbete Särskolan 2019-05-16 2019-06-02
Lärare årskurs 4-9 idrott Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2019-05-16 2019-06-02
Speciallärare inriktning utvecklingsstörning Pedagogiskt arbete Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2019-05-16 2019-06-02
ST-läkare barn- och ungdomspsykiatri Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Psykiatri 2019-05-16 2019-06-02
Förste socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2019-05-17 2019-06-02
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-05-10 2019-06-02
Systemförvaltare Data/IT eHälsa/­MIT 2019-05-13 2019-06-02
Beredskapsstrateg Administration, ekonomi, juridik Social hållbarhet 2019-05-13 2019-06-02
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-05-13 2019-06-02
Handläggare bemanningstjänster Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2019-05-14 2019-06-02
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Tingsbrogården 2019-05-14 2019-06-02
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-05-15 2019-06-02
Lärare sv/­ en årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-05-14 2019-06-02
Lärare textilslöjd årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-05-15 2019-06-02
Lärare sv/­ en, årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-05-17 2019-06-02
Arbetsledare fastighetsservice Visby Bygg och anläggning Fastighetsservice Visby 2019-05-16 2019-06-09
Undersköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Medicin 2019-05-20 2019-06-09
Biståndshandläggare SoL Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-05-17 2019-06-09
Renhållningsarbetare återvinningsverksamhet Sanering och renhållning ÅVC- och slamenhet 2019-05-20 2019-06-09
Rehabiliteringskoordinator Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2019-05-21 2019-06-09
Enhetschef Infektion Chefer och verksamhetsledare Infektions- och lungmedicin 2019-05-21 2019-06-09
Lärare årskurs 4–6 Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2019-05-21 2019-06-09
Lärare engelska/­ NO/­ idrott Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2019-05-21 2019-06-09
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten västra Visby 2019-05-23 2019-06-09
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Fältgatan 2019-05-23 2019-06-09
Arbetsterapeut hemsjukvård Arbetsterapeut Arbetsterapeuter Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-05-21 2019-06-09
Lärare sp/­ en årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-05-23 2019-06-09
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2019-04-24 2019-06-09
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2018-12-19 2019-06-09
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Kock, sommarjobb Hotell, restaurang, storhushåll Folkhögskolan Hemse 2019-03-15 2019-06-09
Byggnadsinspektör Säkerhetsarbete Enhet bygg 2019-05-23 2019-06-16
Bygglovshandläggare Säkerhetsarbete Enhet bygg 2019-05-23 2019-06-16
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-05-21 2019-06-16
Badvaktmästare/­ simlärare Säkerhetsarbete Solbergabadet 2019-05-17 2019-06-16
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2019-05-21 2019-06-23
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2019-05-21 2019-06-23
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-05-23 2019-06-30
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-11-21 2019-06-30
Sjuksköterska natt, hjärtmedicin Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-05-03 2019-06-30
Lokalvårdare Sanering och renhållning Städområde 1 2019-04-25 2019-07-28
Lärare årskurs 2 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2019-05-21 2019-07-28
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2019-04-03 2019-08-25
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-09-01
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2019-05-21 2019-09-01

Arbetsledare fastighetsservice Visby

Fastighetsservice Visby Sök senast: 2019-06-09

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Badvaktmästare/­ simlärare

Solbergabadet Sök senast: 2019-06-16

Beredskapsstrateg

Social hållbarhet Sök senast: 2019-06-02

Biståndshandläggare SoL

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-06-09

Bygglovshandläggare

Enhet bygg Sök senast: 2019-06-16

Byggnadsinspektör

Enhet bygg Sök senast: 2019-06-16

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-06-02

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-06-02

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Vårdcentralen Slite Sök senast: 2019-06-02

Enhetschef avfallsutveckling

Avfallsavdelningen Sök senast: 2019-06-02

Enhetschef Infektion

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-06-09

Fastighetstekniker el

Fastighetsservice Gotland Sök senast: 2019-06-02

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2019-06-23

Fysioterapeut

Habiliteringen Sök senast: 2019-06-02

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Fysioteraput/­ sjukgymnast, inriktning barn

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-06-02

Förskollärare

Roma förskoleområde Sök senast: 2019-05-26

Förskollärare

Väskinde förskoleområde Sök senast: 2019-06-02

Förskollärare

Terra Nova förskoleområde Sök senast: 2019-06-02

Förste socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2019-06-02

GIS-ingenjör

Enhet geografisk information Sök senast: 2019-06-02

Handläggare bemanningstjänster

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-06-02

Kock

Köksområde 1 Sök senast: 2019-05-26

Kock, sommarjobb

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2019-06-09

Kommunikationschef

Kommunikation & kansligrupper Sök senast: 2019-06-02

Kvalificerad handläggare - Avfallsenheten

Avfallsavdelningen Sök senast: 2019-05-26

Lokalvårdare

Städområde 1 Sök senast: 2019-07-28

Lärare barn- och fritid

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-05-26

Lärare engelska/­ NO/­ idrott

Norrbacka skolområde Sök senast: 2019-06-09

Lärare fritidshem

Alléskolan Sök senast: 2019-06-02

Lärare idrott och hälsa

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-06-30

Lärare ma/­ no/­ tk årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-05-26

Lärare SO årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-05-26

Lärare sp/­ en årskurs 6-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-06-09

Lärare sv/­ en årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-06-02

Lärare sv/­ en, årskurs 4-9

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-06-02

Lärare textilslöjd årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-06-02

Lärare trä- och metallslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2019-06-23

Lärare årskurs 1-3

Dalhem/­Endre/­Kräklingbo skolområde Sök senast: 2019-05-26

Lärare årskurs 2

Fårösundsskolan Sök senast: 2019-07-28

Lärare årskurs 4-9 idrott

Solberga skolområde Sök senast: 2019-06-02

Lärare årskurs 4–6

Roma skolområde Sök senast: 2019-06-09

Miljöskyddsinspektör

Enhet miljö- och hälsoskydd Sök senast: 2019-06-02

Mätningsingenjör

Enhet geografisk information Sök senast: 2019-06-02

Rehabiliteringskoordinator

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2019-06-09

Renhållningsarbetare återvinningsverksamhet

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2019-06-09

Samordnare filmproduktion, studio och marknadsföring

Kultur Sök senast: 2019-05-29

Sjuksköterska

Åvallegården Sök senast: 2019-05-26

Sjuksköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-06-16

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska natt, hjärtmedicin

Kardiologi Sök senast: 2019-06-30

Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2019-06-01

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2019-05-31

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-02

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2019-06-09

Speciallärare

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-05-26

Speciallärare inriktning utvecklingsstörning

Särskolan Sök senast: 2019-06-02

Speciallärare inriktning utvecklingsstörning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Sök senast: 2019-06-02

Specialpedagog

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-06-02

Specialpedagog

Roma skolområde Sök senast: 2019-09-01

ST-läkare barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetsområde Psykiatri Sök senast: 2019-06-02

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-30

Systemförvaltare

eHälsa/­MIT Sök senast: 2019-06-02

Undersköterska

Fältgatan Sök senast: 2019-05-26

Undersköterska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-06-02

Undersköterska allmän internmedicin, natt

Medicin Sök senast: 2019-06-09

Undersköterska med tilläggsuppdrag

Åvallegården Sök senast: 2019-05-26

Undersköterska/­ boendeassistent

Åvallegården Sök senast: 2019-05-26

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemse äldreboende Sök senast: 2019-05-26

Undersköterska/­ boendeassistent

Tingsbrogården Sök senast: 2019-06-02

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten västra Visby Sök senast: 2019-06-09

Undersköterska/­ boendeassistent

Fältgatan Sök senast: 2019-06-09

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2019-06-09

Verkstadstekniker

VA-underhåll Sök senast: 2019-06-02

Yrkeslärare/­ utbildare fordonsteknik

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-05-26

Hitta direkt