Kontakt

Rekryterings- och bemanningsenheten socialförvaltningen
För hemtjänst och äldreboende
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: rob@gotland.se

Kompetens och bemanningsenheten socialförvaltningen
För omsorg om personer med funktionsnedsättning
Telefon: 0498-20 42 63
E-post: kob@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-06-07 2021-07-31
Sjuksköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Internmedicin, avdelning/­mottagning 2021-07-06 2021-08-01
Socialsekreterare familjehemsteamet Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2021-06-17 2021-08-01
Ekonomiassistent Administration, ekonomi, juridik</Name>Platsbanken12 Ekonomiservice 2021-06-24 2021-08-01
Undersköterskor Hälso- och sjukvård Pjäsen 2021-06-28 2021-08-01
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-07-01 2021-08-01
Lärare Ma/­ NO åk 4-6, Klinteskolan Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-07-01 2021-08-01
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-07-02 2021-08-01
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård norra/­ mellersta Gotland Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-07-01 2021-08-01
Boendeassistenter/­ stödassistenter - timvikariat Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-07-16 2021-08-01
Lärare i teater och drama Pedagogiskt arbete Kulturskolan 2021-07-08 2021-08-02
Lärare mot fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2021-07-19 2021-08-08
Lärare hemkunskap Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-07-14 2021-08-08
Enhetschef bygg Chefer och verksamhetsledare Enhet bygg 2021-07-02 2021-08-08
Modersmålslärare Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2021-07-06 2021-08-08
Stödassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-28 2021-08-08
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-07-26 2021-08-08
Miljöskyddsinspektör Naturvetenskapligt arbete Enhet miljö- och hälsoskydd 2021-07-02 2021-08-08
Miljöskyddsinspektör Naturvetenskapligt arbete Enhet miljö- och hälsoskydd 2021-07-06 2021-08-08
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab 2021-05-27 2021-08-08
Primärvårdschef Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021-06-01 2021-08-10
Energicoach Energicentrum Gotland Säkerhetsarbete Samhällsplanering 2021-06-10 2021-08-15
Kommunikatör Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration, ekonomi, juridik Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-24 2021-08-15
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Fysioterapimottagning primärvård 2021-06-24 2021-08-15
Enhetschef städ Chefer och verksamhetsledare Städområde 1 2021-07-26 2021-08-15
Avdelningschef Avfallsavdelningen Chefer och verksamhetsledare Avfallsavdelningen 2021-06-10 2021-08-15
Stödassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-07-01 2021-08-15
Verksamhetschef akuten Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021-07-02 2021-08-15
Verksamhetschef röntgen Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021-07-02 2021-08-15
Verksamhetschef ögon Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021-07-02 2021-08-15
Lokalansvarig Administration, ekonomi, juridik Stab RSF 2021-07-02 2021-08-15
Lärare grundskola Pedagogiskt arbete Vänge skola 2021-07-13 2021-08-15
Fastighetstekniker Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Sjukvården 2021-07-26 2021-08-15
Handläggare till Patientnämndens kansli Administration, ekonomi, juridik Social hållbarhet 2021-07-08 2021-08-15
Beredskapsstrateg, kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar Säkerhetsarbete Social hållbarhet 2021-06-24 2021-08-15
Världsarvssamordnare Administration, ekonomi, juridik Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-05 2021-08-15
Teamledare Chefer och verksamhetsledare Socialförvaltningen 2021-07-27 2021-08-22
Avlösarservice Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-11 2021-08-22
Korttidsfamilj Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-11 2021-08-22
Systemförvaltare Data/IT Kvalitet och utveckling 2021-07-19 2021-08-22
Driftledare Säkerhetsarbete Baden 2021-07-08 2021-08-22
Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19 Hälso- och sjukvård Extra resurs - sjuksköterskor 2020-12-11 2021-08-29
Specialist- eller överläkare inom lungsjukdomar Hälso- och sjukvård Infektion/­lungmedicin 2021-06-10 2021-08-29
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar Hälso- och sjukvård Infektion/­lungmedicin 2021-06-10 2021-08-29
VA-utvecklare till projektprogram Visby vattenförsörjning Tekniskt arbete Projektering och utveckling, verk 2021-07-06 2021-08-29
Specialist i allmänmedicin/­ geriatrik Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2021-07-02 2021-08-29
Kvalitetstrateg Administration, ekonomi, juridik Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-02 2021-08-29
VA-ingenjör Tekniskt arbete Projektering och utveckling, verk 2021-07-06 2021-08-29
Specialistläkare neurologi Hälso- och sjukvård Internmedicin 2021-06-17 2021-08-31
Specialistläkare endokrinologi och diabetologi Hälso- och sjukvård Internmedicin 2021-06-17 2021-08-31
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2021-07-06 2021-09-05
Sjuksköterska ortopedi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2021-07-29 2021-09-05
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2021-07-29 2021-09-05
ST-läkare utbildningsvårdcentral Glesbygd Hemse Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Hemse 2021-07-16 2021-10-31

Avdelningschef Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen Sök senast: 2021-08-15

Avlösarservice

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-22

Beredskapsstrateg, kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar

Social hållbarhet Sök senast: 2021-08-15

Boendeassistenter/­ stödassistenter - timvikariat

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-01

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC

Primärvård BVC Sök senast: 2021-09-05

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård norra/­ mellersta Gotland

Hemsjukvården Sök senast: 2021-08-01

Driftledare

Baden Sök senast: 2021-08-22

Ekonomiassistent

Ekonomiservice Sök senast: 2021-08-01

Energicoach Energicentrum Gotland

Samhällsplanering Sök senast: 2021-08-15

Enhetschef bygg

Enhet bygg Sök senast: 2021-08-08

Enhetschef städ

Städområde 1 Sök senast: 2021-08-15

Fastighetstekniker

Fastighetsservice Sjukvården Sök senast: 2021-08-15

Fysioterapeut

Fysioterapimottagning primärvård Sök senast: 2021-08-15

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2021-08-01

Handläggare till Patientnämndens kansli

Social hållbarhet Sök senast: 2021-08-15

Kommunikatör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sök senast: 2021-08-15

Korttidsfamilj

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-22

Kvalitetstrateg

Regionstyrelseförvaltningen Sök senast: 2021-08-29

Lokalansvarig

Stab RSF Sök senast: 2021-08-15

Lärare grundskola

Vänge skola Sök senast: 2021-08-15

Lärare hemkunskap

Solberga skolområde Sök senast: 2021-08-08

Lärare i teater och drama

Kulturskolan Sök senast: 2021-08-02

Lärare Ma/­ NO åk 4-6, Klinteskolan

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-08-01

Lärare mot fritidshem/­ fritidspedagog

Polhemskolan Sök senast: 2021-08-08

Medicinsk sekreterare

Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab Sök senast: 2021-08-08

Miljöskyddsinspektör

Enhet miljö- och hälsoskydd Sök senast: 2021-08-08

Miljöskyddsinspektör

Enhet miljö- och hälsoskydd Sök senast: 2021-08-08

Modersmålslärare

Modersmålsundervisning Sök senast: 2021-08-08

Primärvårdschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2021-08-10

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg

C2 norr Sök senast: 2021-08-08

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Internmedicin, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-08-01

Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19

Extra resurs - sjuksköterskor Sök senast: 2021-08-29

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2021-08-01

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-07-31

Sjuksköterska ortopedi, dag/­ kväll/­ natt

Ortopedi Sök senast: 2021-09-05

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2021-09-05

Socialsekreterare familjehemsteamet

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2021-08-01

Specialist i allmänmedicin/­ geriatrik

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2021-08-29

Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar

Infektion/­lungmedicin Sök senast: 2021-08-29

Specialist- eller överläkare inom lungsjukdomar

Infektion/­lungmedicin Sök senast: 2021-08-29

Specialistläkare endokrinologi och diabetologi

Internmedicin Sök senast: 2021-08-31

Specialistläkare neurologi

Internmedicin Sök senast: 2021-08-31

ST-läkare utbildningsvårdcentral Glesbygd Hemse

Vårdcentralen Hemse Sök senast: 2021-10-31

Stödassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-08

Stödassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-15

Systemförvaltare

Kvalitet och utveckling Sök senast: 2021-08-22

Teamledare

Socialförvaltningen Sök senast: 2021-08-22

Undersköterskor

Pjäsen Sök senast: 2021-08-01

VA-ingenjör

Projektering och utveckling, verk Sök senast: 2021-08-29

VA-utvecklare till projektprogram Visby vattenförsörjning

Projektering och utveckling, verk Sök senast: 2021-08-29

Verksamhetschef akuten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2021-08-15

Verksamhetschef röntgen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2021-08-15

Verksamhetschef ögon

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2021-08-15

Världsarvssamordnare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sök senast: 2021-08-15

Hitta direkt