Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2019-04-03 2019-08-25
Undersköterska hjärtmedicin Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-08-12 2019-08-25
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-07-25 2019-08-25
Psykolog/­ PTP/­ Beteendevetare Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2019-07-29 2019-08-25
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård södra Gotland Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-08-09 2019-08-25
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-08-09 2019-08-25
Vattenrörläggare/­ maskinist Bygg och anläggning VA-underhåll 2019-08-09 2019-08-25
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-08-09 2019-08-25
Förskollärare Pedagogiskt arbete Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde 2019-08-09 2019-08-25
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Lyckåker skolområde 2019-08-09 2019-08-25
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-08-12 2019-09-01
Sjuksköterska onkologi avdelning Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-08-13 2019-09-01
Socialsekreterare med uppföljnings- och placeringsansvar Socialt arbete Barn- och familj 2019-08-13 2019-09-01
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-09-01
Skoladministratör - Tentamensservice Administration, ekonomi, juridik Gymnasie/­vuxenutbildning 2019-08-09 2019-09-01
Undersköterska/­ skötare Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-08-14 2019-09-01
Socialsekreterare familjehemsteamet Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2019-08-09 2019-09-01
Verkstadstekniker Installation, drift, underhåll VA-underhåll 2019-08-09 2019-09-01
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-07-29 2019-09-01
Sjuksköterska, allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2019-07-29 2019-09-01
Arbetsterapeut hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-07-12 2019-09-01
Sjuksköterska korttidsenhet Hälso- och sjukvård Korttidsenheten 2019-07-19 2019-09-01
VA-projektör Bygg och anläggning Berednings- och projekteringsenheten 2019-07-23 2019-09-01
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-06-26 2019-09-01
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2019-07-04 2019-09-01
Systemförvaltare Data/IT Kvalitet och utveckling 2019-07-05 2019-09-01
Lokalvårdare Sanering och renhållning Städområde 1 2019-04-25 2019-09-01
Allmäntandläkare/­ nischtandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Roma 2019-08-12 2019-09-01
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2019-05-21 2019-09-01
Kock och köksbiträde, timanställning Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 5 2019-07-02 2019-09-01
Sjuksköterska natt, hjärtmedicin Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-07-04 2019-09-01
Sjuksköterska dag/­ kväll, hjärtmedicinsk inriktning Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-07-08 2019-09-01
Logoped tal- och språkklass årskurs 4-9 Hälso- och sjukvård Solberga skolområde 2019-08-14 2019-09-01
Fastighetsreparatör Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Visby 2019-08-14 2019-09-01
Fastighetstekniker el Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Gotland 2019-08-16 2019-09-01
HR- och systemadministratör Administration, ekonomi, juridik HR-stöd 2019-08-16 2019-09-01
HR-specialist Administration, ekonomi, juridik HR-stöd 2019-08-16 2019-09-01
Kartingenjör Tekniskt arbete Enhet geografisk information 2019-08-20 2019-09-08
Sjuksköterska natt, allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2019-07-29 2019-09-08
Biomedicinsk analytiker Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-08-09 2019-09-08
Förskollärare Pedagogiskt arbete Stenkyrka förskola 2019-08-14 2019-09-08
Undersköterska/­ bonedeassistent Hälso- och sjukvård Pjäsen 2019-08-20 2019-09-15
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2019-06-26 2019-09-29
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-06-28 2019-09-29
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-07-19 2019-09-29
Undersköterska/­ boendeassistent, timvikarie Hälso- och sjukvård Resursteamet 2019-08-19 2019-12-31
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2019-08-13 2020-02-09

Allmäntandläkare/­ nischtandläkare

Folktandvården Roma Sök senast: 2019-09-01

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-09-01

Biomedicinsk analytiker

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-09-08

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård södra Gotland

Hemsjukvården Sök senast: 2019-08-25

Fastighetsreparatör

Fastighetsservice Visby Sök senast: 2019-09-01

Fastighetstekniker el

Fastighetsservice Gotland Sök senast: 2019-09-01

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Lyckåker skolområde Sök senast: 2019-08-25

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-09-01

Förskollärare

Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde Sök senast: 2019-08-25

Förskollärare

Stenkyrka förskola Sök senast: 2019-09-08

HR- och systemadministratör

HR-stöd Sök senast: 2019-09-01

HR-specialist

HR-stöd Sök senast: 2019-09-01

Kartingenjör

Enhet geografisk information Sök senast: 2019-09-08

Kock och köksbiträde, timanställning

Köksområde 5 Sök senast: 2019-09-01

Logoped tal- och språkklass årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2019-09-01

Lokalvårdare

Städområde 1 Sök senast: 2019-09-01

Lärare textilslöjd

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-08-25

Lärare årskurs 4-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-09-01

Psykolog/­ PTP/­ Beteendevetare

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska dag/­ kväll, hjärtmedicinsk inriktning

Kardiologi Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska korttidsenhet

Korttidsenheten Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska natt

Onkologen Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska natt, allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2019-09-08

Sjuksköterska natt, hjärtmedicin

Kardiologi Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska onkologi avdelning

Onkologen Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2019-09-29

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska, allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2019-09-01

Skoladministratör - Tentamensservice

Gymnasie/­vuxenutbildning Sök senast: 2019-09-01

Socialsekreterare familjehemsteamet

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-09-01

Socialsekreterare med uppföljnings- och placeringsansvar

Barn- och familj Sök senast: 2019-09-01

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-02-09

Specialpedagog

Roma skolområde Sök senast: 2019-09-01

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-09-29

Systemförvaltare

Kvalitet och utveckling Sök senast: 2019-09-01

Undersköterska hjärtmedicin

Kardiologi Sök senast: 2019-08-25

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2019-09-01

Undersköterska/­ boendeassistent, timvikarie

Resursteamet Sök senast: 2019-12-31

Undersköterska/­ bonedeassistent

Pjäsen Sök senast: 2019-09-15

Undersköterska/­ skötare

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-09-01

VA-projektör

Berednings- och projekteringsenheten Sök senast: 2019-09-01

Vattenrörläggare/­ maskinist

VA-underhåll Sök senast: 2019-08-25

Verkstadstekniker

VA-underhåll Sök senast: 2019-09-01

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-09-29

Hitta direkt