Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
sv-SEGotlandGotlands länSverigeSommarjobb / SäsongsanställningHeltidErfarenhet krävs11 dagar - 3 månaderFysioterapeut/sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobbUppdraget som fysioterapeut i hemsjukvården innebär att du deltar aktivt i personernas planering och utför insatser i personernas hem alternativt på korttidsplats eller i särskilt boende. I arbetsuppgifterna ingår bedömning, behandling, förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning av fysioterapeutiska insatser i personens bostad. Arbetet innebär ett nära samarbete med arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt personalgrupper inom hemtjänst och på särskilt boende. En stor del av arbetet består av handledning och instruktioner till vårdpersonal kring vardagsrehabiliterande synsätt. Vi är många kollegor så stöd finns på arbetsplatsen om man är ny inom sitt yrke.Socialförvaltningen2GrandParentOJHemsjukvården3Owner5727Fysioterapeut/SjukgymnastPlatsbanken302272Fysioterapeuter och sjukgymnasterPlatsbanken218Hälso- och sjukvårdPlatsbanken12">
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Filmlärare och Linjeledare Pedagogiskt arbete Folkhögskolan Fårösund 2020-03-09 2020-04-05
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2020-03-16 2020-04-05
Verksamhetschef kirurgi/­ urologi Chefer och verksamhetsledare Kirurgi/­urologi 2020-03-06 2020-04-05
Enhetschef sterilcentralen och medicinteknik Chefer och verksamhetsledare Resursområde Service/­Diagnostik 2020-03-05 2020-04-05
Lärare slöjd årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-13 2020-04-05
Lärare i slöjd årskurs 3-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-13 2020-04-05
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-16 2020-04-05
Lärare idrott årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-16 2020-04-05
VA-utvecklare Naturvetenskapligt arbete VA-avdelningen 2020-03-18 2020-04-05
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-03-18 2020-04-05
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2020-03-19 2020-04-05
Lärare årskurs F-6 Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2020-03-19 2020-04-05
Lärare förskoleklass Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2020-03-20 2020-04-05
Enhetschef fysioterapimottagningen Chefer och verksamhetsledare Fysioterapimottagning primärvård 2020-03-20 2020-04-05
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-20 2020-04-05
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2020-03-18 2020-04-05
Fastighetsreparatör Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Visby 2020-03-23 2020-04-05
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-03-23 2020-04-05
Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-24 2020-04-12
Enhetschef hemtjänsten Chefer och verksamhetsledare Hemtjänsten norra Visby 2020-03-27 2020-04-12
Lärare idrott/­ naturkunskap/­ kemi Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-03-24 2020-04-12
Lärare NO/­ teknik årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2020-03-24 2020-04-12
Landskapsarkitekt Tekniskt arbete Mark och stadsmiljöenheten 2020-03-27 2020-04-12
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten västra Visby 2020-03-30 2020-04-12
Enhetschef dagverksamhet Chefer och verksamhetsledare Förebyggande och hälsofrämjande enheten 2020-03-30 2020-04-12
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2020-03-24 2020-04-12
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Fole skola 2020-03-25 2020-04-12
Sjuksköterska äldreomsorg Hälso- och sjukvård Roma äldreboende 2020-03-24 2020-04-12
Lärare engelska/­ franska/­ spanska Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-03-24 2020-04-12
Lärare matematik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-03-24 2020-04-12
Speciallärare årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2020-03-23 2020-04-12
Enhetschef Korttidsenheten Chefer och verksamhetsledare Korttidsenheten 2020-03-17 2020-04-12
Regionupplysare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medborgarservice 2020-03-06 2020-04-12
Lärare NO teknik/­ fysik Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-16 2020-04-12
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-02-21 2020-04-12
Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi Hälso- och sjukvård Internmedicin, avdelning/­mottagning 2020-03-12 2020-04-13
Psykolog/­ socionom/­ beteendevetare Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2020-03-25 2020-04-13
Undersköterska kirurgavdelning Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-03-25 2020-04-13
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2020-03-25 2020-04-13
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Tingsbrogården 2020-03-30 2020-04-19
Undersköterska rehabavdelning, natt Hälso- och sjukvård Rehabavdelning 2020-03-30 2020-04-19
Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2020-03-26 2020-04-19
Teknisk förvaltare Tekniskt arbete Förvaltningsenheten 2020-03-30 2020-04-19
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2020-03-31 2020-04-19
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2020-04-01 2020-04-19
Lärare årskurs 1 Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2020-04-01 2020-04-19
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2020-03-31 2020-04-19
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-03-31 2020-04-19
Speciallärare årskurs 4–9 Pedagogiskt arbete Klinte skola F-9 2020-03-10 2020-04-19
Lärare i matematik/­ NO/­ teknik årskurs 4–9 Pedagogiskt arbete Klinte skola F-9 2020-03-10 2020-04-19
Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Klinte skola F-9 2020-03-12 2020-04-19
Allergisjuksköterska Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-03-05 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Fårösund skolområde 2020-02-28 2020-04-26
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-02-28 2020-04-26
Lärare årskurs 4 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-02-28 2020-04-26
Lärare årskurs 3 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-02-28 2020-04-26
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-02-28 2020-04-26
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-03-18 2020-04-26
Lärare SO Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-23 2020-04-26
Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare matematik/­ NO årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare idrott årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare idrott årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Grundskollärare Pedagogiskt arbete Vänge skola 2020-03-23 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Vänge skola 2020-03-23 2020-04-26
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-20 2020-04-26
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-03-31 2020-04-26
Lärare sva årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-27 2020-04-26
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2020-02-03 2020-04-30
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-12-02 2020-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Dietist, sommarjobb Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Specialist- eller överläkare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Specialist- eller överläkare 2019-12-12 2020-04-30
Undersköterska primärvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård HSF sommarjobb usk primärvård 2019-12-02 2020-04-30
Biståndshandläggare SoL, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-12-16 2020-04-30
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2019-12-09 2020-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-12-11 2020-04-30
Biståndshandläggare socialpsykiatri/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-12-18 2020-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-01-02 2020-04-30
Lärare i trä-och metallslöjd årskurs 1-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-30 2020-05-03
Lärare i textilslöjd årskurs 1-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-31 2020-05-03
Lokalvårdare, sommarjobb Sanering och renhållning Städområde 1 2020-03-26 2020-05-17
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2020-02-26 2020-05-31
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-01-31 2020-06-13
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-21 2020-06-30
sv-SEGotlandGotlands länSverigeSommarjobb / SäsongsanställningHeltidErfarenhet krävs11 dagar - 3 månaderFysioterapeut/sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobbUppdraget som fysioterapeut i hemsjukvården innebär att du deltar aktivt i personernas planering och utför insatser i personernas hem alternativt på korttidsplats eller i särskilt boende. I arbetsuppgifterna ingår bedömning, behandling, förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning av fysioterapeutiska insatser i personens bostad. Arbetet innebär ett nära samarbete med arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt personalgrupper inom hemtjänst och på särskilt boende. En stor del av arbetet består av handledning och instruktioner till vårdpersonal kring vardagsrehabiliterande synsätt. Vi är många kollegor så stöd finns på arbetsplatsen om man är ny inom sitt yrke.Socialförvaltningen2GrandParentOJHemsjukvården3Owner5727Fysioterapeut/SjukgymnastPlatsbanken302272Fysioterapeuter och sjukgymnasterPlatsbanken218Hälso- och sjukvårdPlatsbanken12">Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-21 2020-06-30
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-21 2020-06-30
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-02-11 2020-08-09

Allergisjuksköterska

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-04-26

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2020-06-30

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2020-04-30

Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2020-04-19

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-04-30

Biståndshandläggare socialpsykiatri/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2020-04-30

Biståndshandläggare SoL, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2020-04-30

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-04-30

Dietist, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-04-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2020-04-05

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2020-04-13

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2020-04-05

Enhetschef dagverksamhet

Förebyggande och hälsofrämjande enheten Sök senast: 2020-04-12

Enhetschef fysioterapimottagningen

Fysioterapimottagning primärvård Sök senast: 2020-04-05

Enhetschef hemtjänsten

Hemtjänsten norra Visby Sök senast: 2020-04-12

Enhetschef Korttidsenheten

Korttidsenheten Sök senast: 2020-04-12

Enhetschef sterilcentralen och medicinteknik

Resursområde Service/­Diagnostik Sök senast: 2020-04-05

Fastighetsreparatör

Fastighetsservice Visby Sök senast: 2020-04-05

Filmlärare och Linjeledare

Folkhögskolan Fårösund Sök senast: 2020-04-05

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-05

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2020-04-30
sv-SEGotlandGotlands länSverigeSommarjobb / SäsongsanställningHeltidErfarenhet krävs11 dagar - 3 månaderFysioterapeut/sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobbUppdraget som fysioterapeut i hemsjukvården innebär att du deltar aktivt i personernas planering och utför insatser i personernas hem alternativt på korttidsplats eller i särskilt boende. I arbetsuppgifterna ingår bedömning, behandling, förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning av fysioterapeutiska insatser i personens bostad. Arbetet innebär ett nära samarbete med arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt personalgrupper inom hemtjänst och på särskilt boende. En stor del av arbetet består av handledning och instruktioner till vårdpersonal kring vardagsrehabiliterande synsätt. Vi är många kollegor så stöd finns på arbetsplatsen om man är ny inom sitt yrke.Socialförvaltningen2GrandParentOJHemsjukvården3Owner5727Fysioterapeut/SjukgymnastPlatsbanken302272Fysioterapeuter och sjukgymnasterPlatsbanken218Hälso- och sjukvårdPlatsbanken12" class="item">

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2020-06-30

Grundskollärare

Vänge skola Sök senast: 2020-04-26

Landskapsarkitekt

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2020-04-12

Lokalvårdare, sommarjobb

Städområde 1 Sök senast: 2020-05-17

Lärare engelska/­ franska/­ spanska

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-04-12

Lärare förskoleklass

Polhemskolan Sök senast: 2020-04-05

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Polhemskolan Sök senast: 2020-04-05

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Södervärnskolan Sök senast: 2020-04-12

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2020-04-19

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Fårösund skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Vänge skola Sök senast: 2020-04-26

Lärare i matematik/­ NO/­ teknik årskurs 4–9

Klinte skola F-9 Sök senast: 2020-04-19

Lärare i slöjd årskurs 3-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-05

Lärare i textilslöjd årskurs 1-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-05-03

Lärare i trä-och metallslöjd årskurs 1-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-05-03

Lärare idrott

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-05

Lärare idrott

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott årskurs 1-6

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott årskurs 7-9

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-05

Lärare idrott årskurs 7-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott/­ naturkunskap/­ kemi

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-04-12

Lärare matematik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-04-12

Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-12

Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6

Klinte skola F-9 Sök senast: 2020-04-19

Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare matematik/­ NO årskurs 7-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare NO teknik/­ fysik

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-12

Lärare NO/­ teknik årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2020-04-12

Lärare slöjd årskurs 7-9

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-05

Lärare SO

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare sva årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare trä- och metallslöjd

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs 1

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2020-04-19

Lärare årskurs 1-3

Fole skola Sök senast: 2020-04-12

Lärare årskurs 3

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs 4

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs F-6

Polhemskolan Sök senast: 2020-04-05

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2020-04-30

Psykolog/­ socionom/­ beteendevetare

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2020-04-13

Regionupplysare, sommarjobb

Medborgarservice Sök senast: 2020-04-12

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2020-05-31

Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi

Internmedicin, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-04-13

Sjuksköterska äldreomsorg

Roma äldreboende Sök senast: 2020-04-12

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2020-04-30

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2020-06-30

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-08-09

Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-04-12

Specialist- eller överläkare, sommarjobb

Specialist- eller överläkare Sök senast: 2020-04-30

Speciallärare årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2020-04-12

Speciallärare årskurs 4–9

Klinte skola F-9 Sök senast: 2020-04-19

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-06-13

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-04-05

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-04-19

Teknisk förvaltare

Förvaltningsenheten Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska kirurgavdelning

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-04-13

Undersköterska primärvård, sommarjobb

HSF sommarjobb usk primärvård Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska rehabavdelning, natt

Rehabavdelning Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2020-04-05

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten västra Visby Sök senast: 2020-04-12

Undersköterska/­ boendeassistent

Tingsbrogården Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2020-04-30

VA-utvecklare

VA-avdelningen Sök senast: 2020-04-05

Verksamhetschef kirurgi/­ urologi

Kirurgi/­urologi Sök senast: 2020-04-05

Hitta direkt