Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
AT-läkare Hälso- och sjukvård AT-läkare 2021-02-03 2021-03-07
Stomisjuksköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-01-27 2021-03-07
Biståndshandläggare Myndighetsavdelningen, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2021-02-08 2021-03-07
Sjuksköterska äldreomsorg demensboende Hälso- och sjukvård Iliansgården 2021-02-02 2021-03-07
Lärare svenska/­ psykologi Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2021-02-11 2021-03-07
Förste kock Hotell, restaurang, storhushåll Folkhögskolan Gotland 2021-02-12 2021-03-07
Sjuksköterska, 1177 Vårdguiden på telefon Hälso- och sjukvård 1177 Vårdguiden på telefon 2021-02-12 2021-03-07
Elevassistent Särskolan Pedagogiskt arbete Särskolan 2021-02-16 2021-03-07
Undersköterska för PCR-provtagning och serologisk provtagning Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2021-02-16 2021-03-07
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2021-02-17 2021-03-07
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2021-02-18 2021-03-07
Ekonomichef/­ Enhetschef Chefer och verksamhetsledare Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-19 2021-03-07
Verksamhetscontroller Administration, ekonomi, juridik Kvalitet och utbildning 2021-02-22 2021-03-07
Ekonomiassistent Administration, ekonomi, juridik Teknikförvaltningen 2021-02-17 2021-03-07
Bemanningsassistent, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2021-02-24 2021-03-14
Undersköterska kirurgavdelning och urologmottagning Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-02-25 2021-03-14
Teknisk projektledare Tekniskt arbete Samhällsplanering 2021-03-02 2021-03-14
Biträdande enhetschef särskilt boende Chefer och verksamhetsledare Äldreomsorg särskilt boende 2021-02-26 2021-03-14
Stödassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-02-26 2021-03-14
Parkarbetare Naturbruk Parkenhet Visby 2021-03-01 2021-03-14
Kommunikatör Administration, ekonomi, juridik Kommunikationsenheten 2021-03-02 2021-03-14
HR-administratör Administration, ekonomi, juridik HR-stöd 2021-03-02 2021-03-14
Informationsarkitekt, inriktning kommunikation Administration, ekonomi, juridik Kommunikationsenheten 2021-03-03 2021-03-14
Specialpedagog/­ speciallärare Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-02-16 2021-03-14
Vaktmästare Installation, drift, underhåll Folkhögskolan Gotland 2021-02-16 2021-03-14
Sjuksköterska natt, strokeavdelning Hälso- och sjukvård Stroke 2021-02-11 2021-03-14
Fysioterapeut inriktning barn Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2021-02-15 2021-03-14
VA-ingenjör Tekniskt arbete Projektering och utveckling, verk 2021-02-11 2021-03-14
Enhetschef vaktmästeri och transportenheten Chefer och verksamhetsledare Vaktmästeri & transport 2021-02-23 2021-03-14
Sjuksköterska äldreomsorg Hälso- och sjukvård Åvallegården 2021-02-10 2021-03-14
Drifttekniker, sommarjobb Installation, drift, underhåll VA-avdelningen 2021-02-11 2021-03-14
Barnmorska ultraljudsmottagning Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2021-02-12 2021-03-14
Lärare trä- och metallslöjd, årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare NO, årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare spanska, årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare idrott och hälsa, årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-02-26 2021-03-21
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2021-01-28 2021-03-21
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Roma 2021-02-15 2021-03-21
Lärare Ma/­ NO, årskurs 7–9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare svenska/­ SO, årskurs 4–9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årskurs 6 Pedagogiskt arbete Alléskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare F-3 Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare mot fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Lärbro skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare SFI/­ SVA Pedagogiskt arbete Vuxenutbildningen 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årkurs 4-6 Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Speciallärare/­ specialpedagog Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Lärare matematik/­ NO Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Lärare engelska, årskurs 7–9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare svenska Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Lärare SvA, årskurs 4–9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i liten undervisningsgrupp Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Idrottslärare F-6 Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare musik, årskurs 3–9 Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Lärare idrott, årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare svenska/­ SO, årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Verksamhetsutvecklare Administration, ekonomi, juridik Ungdomsgårdar 2021-03-03 2021-03-21
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Eskelhem skola 2021-03-01 2021-03-21
Neuropsykolog/­ psykolog Hälso- och sjukvård Rehabenheten korpen 2021-03-01 2021-03-21
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2021-02-26 2021-03-21
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2021-02-26 2021-03-21
Skolbibliotekarie Kultur, media, design Romaskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Psykolog Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i förskoleklass Pedagogiskt arbete Humlegårdsskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare F-6 Pedagogiskt arbete Väskinde skola 2021-02-26 2021-03-21
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Fårösund skolområde 2021-03-01 2021-03-21
Sjuksköterska hemsjukvård, natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-02-24 2021-03-21
Sjuksköterska hemsjukvård, dag/­ kväll Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-02-24 2021-03-21
Slöjdlärare textil Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i särskild undervisningsgrupp Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare spanska, årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lastbilschaufför Transport ÅVC- och slamenhet 2021-02-25 2021-03-21
Lärare årskurs 1 Pedagogiskt arbete Västerhejde skola 2021-02-26 2021-03-21
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Västerhejde skola 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Eskelhem skola 2021-02-26 2021-03-21
Specialpedagog/­ lärare Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2021-02-26 2021-03-21
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Alléskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Dalhem skola 2021-02-26 2021-03-21
Lärare musik Pedagogiskt arbete Alléskolan 2021-02-26 2021-03-21
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Kräklingbo skola 2021-02-26 2021-03-21
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-02-24 2021-03-28
Specialistläkare obstetrik och gynekologi Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2021-02-25 2021-03-28
Slamchaufför, sommarjobb Transport ÅVC- och slamenhet 2021-03-02 2021-03-28
Boendeassistent/­ stödassistent barn och ungdom, sommarjobb Socialt arbete OOF - Område 6 2021-02-22 2021-03-31
Sjuksköterska ortopedi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2021-01-29 2021-03-31
Audionom, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hörcentralen 2021-02-11 2021-03-31
Ögonsjuksköterska/­ sjuksköterska/­ optiker Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hudmottagning 2021-01-29 2021-04-11
Kontaktpersoner till barn/­ vuxen med funktionsnedsättning Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-02-15 2021-04-18
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården 2021-01-28 2021-04-30
Undersköterska primärvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård HSF sommarjobb usk primärvård 2021-01-28 2021-04-30
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2021-01-22 2021-04-30
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2021-01-22 2021-04-30
Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb Hälso- och sjukvård Äldreomsorg särskilt boende 2021-01-26 2021-04-30
Timvikarier städ Sanering och renhållning Städområde 1 2021-01-08 2021-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2021-01-08 2021-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2021-01-08 2021-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2021-01-11 2021-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2021-01-15 2021-04-30
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2021-01-15 2021-04-30
Familjeutredare, sommarjobb Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2021-02-26 2021-04-30
Stödassistent/­ boendeassistent, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar 2020-12-21 2021-05-02
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-03-01 2021-05-31
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-01-19 2021-06-30

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2021-04-30

AT-läkare

AT-läkare Sök senast: 2021-03-07

Audionom, sommarjobb

Hörcentralen Sök senast: 2021-03-31

Barnmorska ultraljudsmottagning

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2021-03-14

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2021-04-30

Bemanningsassistent, sommarjobb

Bemanningsenheten Sök senast: 2021-03-14

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2021-04-30

Biståndshandläggare Myndighetsavdelningen, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2021-03-07

Biträdande enhetschef särskilt boende

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2021-03-14

Boendeassistent/­ stödassistent barn och ungdom, sommarjobb

OOF - Område 6 Sök senast: 2021-03-31

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2021-03-21

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården Sök senast: 2021-04-30

Drifttekniker, sommarjobb

VA-avdelningen Sök senast: 2021-03-14

Ekonomiassistent

Teknikförvaltningen Sök senast: 2021-03-07

Ekonomichef/­ Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sök senast: 2021-03-07

Elevassistent Särskolan

Särskolan Sök senast: 2021-03-07

Enhetschef vaktmästeri och transportenheten

Vaktmästeri & transport Sök senast: 2021-03-14

Familjeutredare, sommarjobb

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2021-04-30

Fysioterapeut inriktning barn

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2021-03-14

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2021-04-30

Förste kock

Folkhögskolan Gotland Sök senast: 2021-03-07

HR-administratör

HR-stöd Sök senast: 2021-03-14

Idrottslärare F-6

Polhemskolan Sök senast: 2021-03-21

Informationsarkitekt, inriktning kommunikation

Kommunikationsenheten Sök senast: 2021-03-14

Kommunikatör

Kommunikationsenheten Sök senast: 2021-03-14

Kontaktpersoner till barn/­ vuxen med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-04-18

Lastbilschaufför

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2021-03-21

Lärare engelska, årskurs 7–9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare F-3

Polhemskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare F-6

Väskinde skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Södervärnskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Eskelhem skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Eskelhem skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Kräklingbo skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare i förskoleklass

Humlegårdsskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare i liten undervisningsgrupp

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare i särskild undervisningsgrupp

Polhemskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare idrott

Fårösund skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare idrott och hälsa

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Lärare idrott och hälsa

Alléskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare idrott och hälsa

Dalhem skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare idrott och hälsa, årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare idrott, årskurs 1-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare Ma/­ NO, årskurs 7–9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare matematik/­ NO

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Lärare mot fritidshem/­ fritidspedagog

Polhemskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare musik

Alléskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare musik, årskurs 3–9

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Lärare NO, årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare SFI/­ SVA

Vuxenutbildningen Sök senast: 2021-03-21

Lärare spanska, årskurs 6-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare spanska, årskurs 6-9

Fårösundsskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare SvA, årskurs 4–9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare svenska

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Lärare svenska/­ psykologi

Wisbygymnasiet Sök senast: 2021-03-07

Lärare svenska/­ SO, årskurs 4-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare svenska/­ SO, årskurs 4–9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare textilslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2021-03-21

Lärare textilslöjd

Roma skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare trä- och metallslöjd

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Lärare trä- och metallslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2021-03-21

Lärare trä- och metallslöjd, årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare årkurs 4-6

Terra Nova skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 1

Västerhejde skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 1-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 4-6

Polhemskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 4-6

Lärbro skolområde Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 4-6

Fårösundsskolan Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 4-6

Västerhejde skola Sök senast: 2021-03-21

Lärare årskurs 6

Alléskolan Sök senast: 2021-03-21

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2021-04-30

Neuropsykolog/­ psykolog

Rehabenheten korpen Sök senast: 2021-03-21

Parkarbetare

Parkenhet Visby Sök senast: 2021-03-14

Psykolog

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2021-03-21

Sjuksköterska hemsjukvård, dag/­ kväll

Hemsjukvården Sök senast: 2021-03-21

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2021-03-28

Sjuksköterska hemsjukvård, natt

Hemsjukvården Sök senast: 2021-03-21

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2021-03-07

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-05-31

Sjuksköterska natt, strokeavdelning

Stroke Sök senast: 2021-03-14

Sjuksköterska ortopedi, dag/­ kväll/­ natt

Ortopedi Sök senast: 2021-03-31

Sjuksköterska äldreomsorg

Åvallegården Sök senast: 2021-03-14

Sjuksköterska äldreomsorg demensboende

Iliansgården Sök senast: 2021-03-07

Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2021-04-30

Sjuksköterska, 1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon Sök senast: 2021-03-07

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2021-04-30

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2021-06-30

Skolbibliotekarie

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-03-21

Slamchaufför, sommarjobb

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2021-03-28

Slöjdlärare textil

Norrbacka skolområde Sök senast: 2021-03-21

Specialistläkare obstetrik och gynekologi

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2021-03-28

Speciallärare/­ specialpedagog

Terra Nova skolområde Sök senast: 2021-03-21

Specialpedagog

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-03-21

Specialpedagog

Humlegården skolområde Sök senast: 2021-03-21

Specialpedagog/­ lärare

Roma skolområde Sök senast: 2021-03-21

Specialpedagog/­ speciallärare

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-03-14

Stomisjuksköterska/­ sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-03-07

Stödassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-03-14

Stödassistent/­ boendeassistent, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar Sök senast: 2021-05-02

Tandläkare

Folktandvården Roma Sök senast: 2021-03-21

Teknisk projektledare

Samhällsplanering Sök senast: 2021-03-14

Timvikarier städ

Städområde 1 Sök senast: 2021-04-30

Undersköterska för PCR-provtagning och serologisk provtagning

Bemanningsenheten Sök senast: 2021-03-07

Undersköterska kirurgavdelning och urologmottagning

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-03-14

Undersköterska primärvård, sommarjobb

HSF sommarjobb usk primärvård Sök senast: 2021-04-30

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2021-04-30

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2021-03-07

VA-ingenjör

Projektering och utveckling, verk Sök senast: 2021-03-14

Vaktmästare

Folkhögskolan Gotland Sök senast: 2021-03-14

Verksamhetscontroller

Kvalitet och utbildning Sök senast: 2021-03-07

Verksamhetsutvecklare

Ungdomsgårdar Sök senast: 2021-03-21

Ögonsjuksköterska/­ sjuksköterska/­ optiker

ÖNH/­ögon/­hudmottagning Sök senast: 2021-04-11

Hitta direkt