Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kom Jobb, enheten HR-stöd
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 91 47
E-post: komjobb@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Vill du bli en av oss?
På denna sida kan du se alla våra lediga tjänster. Hittar du inte den tjänst du letar efter har du möjlighet att skapa en bevakning. Det innebär att du får mail när kriterierna för din bevakning uppfylls.
Registrera din bevakning här: https://recruit.visma.com
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Ögonsjuksköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hudmottagning 2019-01-25 2019-03-24
Logoped Hälso- och sjukvård Logopedmottagningen Korpen 2019-02-06 2019-03-24
Kundtjänstassistent, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Kundtjänst TKF 2019-02-07 2019-03-24
Lärare lärcentrum/­ vuxenutbildningen Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-02-22 2019-03-24
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-02-25 2019-03-24
Skoladministratör, tentamensservice Administration, ekonomi, juridik Gymnasie/­vuxenutbildning 2019-03-05 2019-03-24
Lärare årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Lärare fysik/­ matematik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-02-27 2019-03-24
Lärare ma/­ no Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Lärare engelska/­ biologi Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Sjuksköterska infektion- och lungmedicin, dag/­ kväll Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2019-02-27 2019-03-24
Lärare spanska årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Lärare tyska årskurs 9 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Lärare bild och/­ eller slöjd Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-27 2019-03-24
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-28 2019-03-24
Enhetschef hälsofrämjande enheten Chefer och verksamhetsledare Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 2019-03-05 2019-03-24
Socialsekreterare Socialt arbete Stöd- och försörjning 2019-03-05 2019-03-24
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2019-03-05 2019-03-24
Teamledare Administration, ekonomi, juridik Resursteamet 2019-03-05 2019-03-24
Förskollärare Pedagogiskt arbete Roma förskoleområde 2019-02-25 2019-03-24
Projektledare ehälsa/­ MIT Data/IT eHälsa/­MIT 2019-03-05 2019-03-24
Familjerättssekreterare Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2019-03-05 2019-03-24
IT-vaktmästare Installation, drift, underhåll Klinte/­Sanda skolområde 2019-03-08 2019-03-24
Sjuksköterska onkologi avdelning/­ mottagning Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-03-08 2019-03-31
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-03-08 2019-03-31
Lärare engelska och svenska Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-03-08 2019-03-31
Lärare engelska/­ spanska Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-03-08 2019-03-31
VA-ingenjör Bygg och anläggning Berednings- och projekteringsenheten 2019-03-11 2019-03-31
Enhetschef inom funktionsvariationsområdet Chefer och verksamhetsledare Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-03-08 2019-03-31
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-03-11 2019-03-31
Psykolog SKOLFAM Hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorgen 2019-03-08 2019-03-31
Skolläkare Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2019-03-08 2019-03-31
Förskole- och skolpsykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2019-03-08 2019-03-31
Lärare årskurs 1–3 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-03-08 2019-03-31
Sjuksköterska/­ barnmorska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-03-08 2019-03-31
Lärare årskurs 1–3 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-03-08 2019-03-31
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-03-08 2019-03-31
Lärare textilslöjd årskurs 3-9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-03-08 2019-03-31
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Tingsbrogården 2019-03-11 2019-03-31
Överläkare mödrahälsovård, obstetrik och gynekologi Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2019-03-08 2019-03-31
Arbetsledare gata- och maskingrupp Bygg och anläggning Parkenhet Gotland 2019-03-11 2019-03-31
Behandlare Socialt arbete Beroendeenheten 2019-03-11 2019-03-31
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-03-11 2019-03-31
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-03-11 2019-03-31
Förskollärare Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-03-11 2019-03-31
Barnskötare Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-03-11 2019-03-31
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Slite 2019-03-05 2019-03-31
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-03-08 2019-03-31
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2019-03-13 2019-03-31
Undersköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-03-14 2019-03-31
Speciallärare/­ textillärare Pedagogiskt arbete Särskolan 2019-03-13 2019-03-31
Speciallärare/­ lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Särskolan 2019-03-13 2019-03-31
Lärare ekonomi- och handelsämnen Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-03-14 2019-03-31
Speciallärare hem- och konsumentkunskap Pedagogiskt arbete Särskolan 2019-03-14 2019-03-31
Speciallärare so/­ sv särskola, årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Särskolan 2019-03-14 2019-03-31
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-03-15 2019-03-31
Renhållningsarbetare, sommarjobb Sanering och renhållning ÅVC- och slamenhet 2019-02-25 2019-03-31
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Klubbsvampen 2019-03-08 2019-03-31
Lärare sfi/­ sva Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-03-05 2019-03-31
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Vitkålen 2019-03-08 2019-03-31
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Blå huset 2019-03-08 2019-03-31
Familjebehandlare Socialt arbete Familjestödsenheten 2019-02-28 2019-03-31
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten korpen 2019-02-28 2019-03-31
Lärare ma/­ no Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-02-27 2019-03-31
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2019-02-27 2019-03-31
Lärare trä-/­ metallslöjd och musiklärare Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-02-27 2019-03-31
Lärare textil Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-02-27 2019-03-31
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare opererande specialiteter 2019-02-27 2019-03-31
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2019-02-25 2019-03-31
Slamchaufför, sommarjobb Transport ÅVC- och slamenhet 2019-02-06 2019-03-31
Specialist allmänmedicin Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2019-02-28 2019-03-31
Lokalvårdare, sommarjobb Sanering och renhållning Städområde 1 2019-02-15 2019-03-31
Sjuksköterska hjärtmedicinsk inriktning, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-02-19 2019-03-31
Socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2019-02-19 2019-03-31
Dietist Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-02-19 2019-03-31
Ekonomibiträde – kökspersonal på vårdavdelning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2018-12-14 2019-03-31
Vattenrörläggare/­ anläggare Bygg och anläggning VA-underhåll 2019-03-13 2019-03-31
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-02-08 2019-04-07
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2019-02-25 2019-04-07
Specialistpsykolog/­ ST-psykolog Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2019-03-11 2019-04-07
Kurator Socialt arbete Rehabenheten lasarettet 2019-03-05 2019-04-07
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Lyckåker skolområde 2019-03-18 2019-04-07
Förskollärare Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-03-19 2019-04-07
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Hemse äldreboende 2019-03-19 2019-04-07
Lärare hem- och konsumentkunskap Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-19 2019-04-07
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-19 2019-04-07
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-19 2019-04-07
Maskinreparatör Installation, drift, underhåll Maskinenhet 2019-03-19 2019-04-07
Förste kock Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 1 2019-03-21 2019-04-07
Specialpedagog årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-03-22 2019-04-07
Logoped Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-03-21 2019-04-07
Anhörigkonsulent Socialt arbete Förebyggande och hälsofrämjande enheten 2019-03-15 2019-04-07
Lärare träslöjd Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-18 2019-04-07
Lärare musik årskurs 1–9 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-18 2019-04-07
Lärare sv/­ so årskurs 4–6 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-18 2019-04-07
Psykolog Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2019-03-13 2019-04-07
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2019-03-13 2019-04-07
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete S:t Hans skolområde 2019-03-11 2019-04-07
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-03-15 2019-04-07
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete S:t Hans skolområde 2019-03-13 2019-04-07
Modersmålslärare Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2019-03-19 2019-04-07
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2019-03-13 2019-04-07
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-03-08 2019-04-07
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-03-08 2019-04-07
Lärare årskurs F-3 Pedagogiskt arbete Vänge skola 2019-03-08 2019-04-07
Sjuksköterska korttidsenhet Hälso- och sjukvård Korttidsenheten 2019-03-08 2019-04-07
Allmäntandläkare/­ nischtandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Slite 2019-03-18 2019-04-07
Lärare Ma/­ No, åk 4-9 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-18 2019-04-08
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Pjäsen 2019-03-18 2019-04-14
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2019-03-18 2019-04-14
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-03-18 2019-04-14
Handläggare SoL/­ socialpsykiatri Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-03-14 2019-04-14
Lärare spanska, årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2019-03-22 2019-04-14
Lärare tyska årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2019-03-22 2019-04-14
Lärare NO Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2019-03-18 2019-04-14
Studie- och yrkesvägledare Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-03-19 2019-04-14
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2019-03-19 2019-04-14
Sjuksköterska intensivvård, natt Hälso- och sjukvård Intensivvårdsavdelningen 2019-03-13 2019-04-14
Fastighetstekniker, inriktning el Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Sjukvården 2019-02-27 2019-04-14
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab 2019-02-28 2019-04-14
Biomedicinsk analytiker Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-02-13 2019-04-21
Planeringssjuksköterska Hälso- och sjukvård Planeringsenhet Vård 2019-03-14 2019-04-21
Regionupplysare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medborgarservice 2019-03-22 2019-04-21
Kock, sommarjobb Hotell, restaurang, storhushåll Folkhögskolan Hemse 2019-03-15 2019-04-28
Undersköterska/­ skötare Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-03-11 2019-04-28
Sjuksköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Medicin 2019-02-08 2019-04-28
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-02-19 2019-04-28
Sjuksköterska ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-02-19 2019-04-28
Kurator, sommarjobb Socialt arbete Rehabenheten lasarettet 2019-03-05 2019-04-28
Lokalvårdare, sommarjobb Sanering och renhållning Folkhögskolan Hemse 2019-02-22 2019-04-30
Familjeutredare, sommarjobb Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2019-01-14 2019-04-30
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-21 2019-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-01-03 2019-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2018-12-14 2019-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2018-11-14 2019-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-11-13 2019-04-30
Röntgensjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-11-13 2019-04-30
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2018-11-22 2019-04-30
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2018-11-26 2019-04-30
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-05-19
Undersköterska, barnskötare och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb Hälso- och sjukvård Äldreomsorg särskilt boende 2019-02-04 2019-06-01
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-07 2019-06-02
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-03-05 2019-06-02
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2018-12-19 2019-06-09
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-11-21 2019-06-30

Allmäntandläkare/­ nischtandläkare

Folktandvården Slite Sök senast: 2019-04-07

Anhörigkonsulent

Förebyggande och hälsofrämjande enheten Sök senast: 2019-04-07

Arbetsledare gata- och maskingrupp

Parkenhet Gotland Sök senast: 2019-03-31

Arbetsterapeut

Rehabenheten korpen Sök senast: 2019-03-31

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-04-07

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2019-04-30

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-04-30

Barnskötare

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-31

Behandlare

Beroendeenheten Sök senast: 2019-03-31

Biomedicinsk analytiker

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-04-21

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-04-30

Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-04-30

Dietist

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-03-31

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-06-02

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Slite Sök senast: 2019-03-31

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2019-03-31

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-04-30

Ekonomibiträde – kökspersonal på vårdavdelning, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-03-31

Enhetschef hälsofrämjande enheten

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen Sök senast: 2019-03-24

Enhetschef inom funktionsvariationsområdet

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-03-31

Familjebehandlare

Familjestödsenheten Sök senast: 2019-03-31

Familjerättssekreterare

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-03-24

Familjeutredare, sommarjobb

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2019-04-30

Fastighetstekniker, inriktning el

Fastighetsservice Sjukvården Sök senast: 2019-04-14

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Lyckåker skolområde Sök senast: 2019-04-07

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Fysioterapeut

Habiliteringen Sök senast: 2019-04-07

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2019-04-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-03-31

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Förskole- och skolpsykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-03-31

Förskollärare

Roma förskoleområde Sök senast: 2019-03-24

Förskollärare

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-31

Förskollärare

förskolan Klubbsvampen Sök senast: 2019-03-31

Förskollärare

förskolan Vitkålen Sök senast: 2019-03-31

Förskollärare

förskolan Blå huset Sök senast: 2019-03-31

Förskollärare

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Förste kock

Köksområde 1 Sök senast: 2019-04-07

Handläggare SoL/­ socialpsykiatri

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-04-14

IT-vaktmästare

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-03-24

Kock, sommarjobb

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2019-04-28

Kundtjänstassistent, sommarjobb

Kundtjänst TKF Sök senast: 2019-03-24

Kurator

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-04-07

Kurator, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-04-28

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2019-04-30

Logoped

Logopedmottagningen Korpen Sök senast: 2019-03-24

Logoped

Habiliteringen Sök senast: 2019-04-07

Lokalvårdare, sommarjobb

Städområde 1 Sök senast: 2019-03-31

Lokalvårdare, sommarjobb

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2019-04-30

Lärare bild och/­ eller slöjd

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Lärare ekonomi- och handelsämnen

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-03-31

Lärare engelska och svenska

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-03-31

Lärare engelska/­ biologi

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Lärare engelska/­ spanska

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-03-31

Lärare fysik/­ matematik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-03-24

Lärare hem- och konsumentkunskap

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

S:t Hans skolområde Sök senast: 2019-04-07

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Norrbacka skolområde Sök senast: 2019-04-07

Lärare idrott

Fårösundsskolan Sök senast: 2019-04-07

Lärare idrott

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare idrott

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare idrott och hälsa

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-03-31

Lärare idrott och hälsa

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare lärcentrum/­ vuxenutbildningen

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-03-24

Lärare ma/­ no

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Lärare ma/­ no

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-03-31

Lärare Ma/­ No, åk 4-9

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-08

Lärare musik årskurs 1–9

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare NO

Solberga skolområde Sök senast: 2019-04-14

Lärare sfi/­ sva

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-03-31

Lärare spanska årskurs 6-9

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Lärare spanska, årskurs 6-9

Fårösundsskolan Sök senast: 2019-04-14

Lärare sv/­ so årskurs 4–6

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare textil

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-03-31

Lärare textilslöjd årskurs 3-9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-03-31

Lärare trä- och metallslöjd

Roma skolområde Sök senast: 2019-03-31

Lärare trä-/­ metallslöjd och musiklärare

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-03-31

Lärare träslöjd

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-07

Lärare tyska årskurs 6-9

Fårösundsskolan Sök senast: 2019-04-14

Lärare tyska årskurs 9

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Lärare årskurs 1-3

S:t Hans skolområde Sök senast: 2019-04-07

Lärare årskurs 1-3

Terra Nova skolområde Sök senast: 2019-04-14

Lärare årskurs 1-6

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-03-24

Lärare årskurs 1–3

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-03-31

Lärare årskurs 1–3

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-03-31

Lärare årskurs 4-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-31

Lärare årskurs 4-6

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2019-03-31

Lärare årskurs 4-6

Norrbacka skolområde Sök senast: 2019-04-07

Lärare årskurs 4-6

Terra Nova skolområde Sök senast: 2019-04-14

Lärare årskurs F-3

Vänge skola Sök senast: 2019-04-07

Maskinreparatör

Maskinenhet Sök senast: 2019-04-07

Medicinsk sekreterare

Sekreterare opererande specialiteter Sök senast: 2019-03-31

Medicinsk sekreterare

Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab Sök senast: 2019-04-14

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2019-04-30

Modersmålslärare

Modersmålsundervisning Sök senast: 2019-04-07

Planeringssjuksköterska

Planeringsenhet Vård Sök senast: 2019-04-21

Projektledare ehälsa/­ MIT

eHälsa/­MIT Sök senast: 2019-03-24

Psykolog

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2019-04-07

Psykolog SKOLFAM

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-03-31

Regionupplysare, sommarjobb

Medborgarservice Sök senast: 2019-04-21

Renhållningsarbetare, sommarjobb

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2019-03-31

Röntgensjuksköterska, sommarjobb

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Sjuksköterska

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska

Hemse äldreboende Sök senast: 2019-04-07

Sjuksköterska

Pjäsen Sök senast: 2019-04-14

Sjuksköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-04-14

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Medicin Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2019-03-24

Sjuksköterska hjärtmedicinsk inriktning, natt

Kardiologi Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska infektion- och lungmedicin, dag/­ kväll

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-03-24

Sjuksköterska intensivvård, natt

Intensivvårdsavdelningen Sök senast: 2019-04-14

Sjuksköterska korttidsenhet

Korttidsenheten Sök senast: 2019-04-07

Sjuksköterska natt

Onkologen Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska natt

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska onkologi avdelning/­ mottagning

Onkologen Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska ortopedi

Ortopedi Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2019-06-01

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2019-05-31

Sjuksköterska/­ barnmorska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-03-31

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Skoladministratör, tentamensservice

Gymnasie/­vuxenutbildning Sök senast: 2019-03-24

Skolläkare

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-03-31

Slamchaufför, sommarjobb

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2019-03-31

Socialsekreterare

Stöd- och försörjning Sök senast: 2019-03-24

Socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2019-03-31

Specialist allmänmedicin

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2019-03-31

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-02

Specialistpsykolog/­ ST-psykolog

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2019-04-07

Speciallärare hem- och konsumentkunskap

Särskolan Sök senast: 2019-03-31

Speciallärare so/­ sv särskola, årskurs 7-9

Särskolan Sök senast: 2019-03-31

Speciallärare/­ lärare trä- och metallslöjd

Särskolan Sök senast: 2019-03-31

Speciallärare/­ textillärare

Särskolan Sök senast: 2019-03-31

Specialpedagog

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-03-24

Specialpedagog årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-04-07

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-30

Studie- och yrkesvägledare

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-04-14

Teamledare

Resursteamet Sök senast: 2019-03-24

Undersköterska, barnskötare och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-31

Undersköterska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-03-31

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2019-03-24

Undersköterska/­ boendeassistent

Tingsbrogården Sök senast: 2019-03-31

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2019-06-09

Undersköterska/­ skötare

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-04-28

VA-ingenjör

Berednings- och projekteringsenheten Sök senast: 2019-03-31

Vattenrörläggare/­ anläggare

VA-underhåll Sök senast: 2019-03-31

Ögonsjuksköterska/­ sjuksköterska

ÖNH/­ögon/­hudmottagning Sök senast: 2019-03-24

Överläkare mödrahälsovård, obstetrik och gynekologi

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2019-03-31

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 22 mars 2019
Ansvarig för sidan: Marie Johansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?