Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2020-06-08 2020-09-27
Räddningstjänstpersonal i beredskap Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2020-08-03 2020-09-27
Logoped Hälso- och sjukvård Logopedmottagningen Korpen 2020-09-14 2020-09-27
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Fysioterapimottagning primärvård 2020-08-25 2020-09-27
Biomedicinsk analytiker/­ laboratorieingenjör/­ molekylärbiolog Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland</­Name>4Owner 2020-08-26 2020-09-27
Kurator Socialt arbete Rehabenheten lasarettet 2020-08-31 2020-09-27
Lärare i förskoleklass Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2020-09-08 2020-09-27
Socialsekreterare familjehem Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2020-09-08 2020-09-27
Socialsekreterare Socialt arbete Stöd- och försörjning 2020-09-11 2020-09-27
AT-läkare Hälso- och sjukvård AT-läkare 2020-09-01 2020-09-30
Stödassistent/­ boendeassistent, norra och södra Gotland Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-09-10 2020-10-04
Upphandlare Försäljning, inköp, marknadsföring Upphandlingsstöd 2020-09-11 2020-10-04
Inköpsstrateg Försäljning, inköp, marknadsföring Upphandlingsstöd 2020-09-11 2020-10-04
Sjuksköterska endoskopimottagning Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-09-15 2020-10-04
Yrkeslärare bygg- och anläggningsprogrammet Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-09-15 2020-10-04
Primärvårdschef Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020-09-15 2020-10-04
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-09-16 2020-10-04
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2020-09-17 2020-10-04
Psykolog Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2020-09-18 2020-10-04
Fordonsansvarig Försäljning, inköp, marknadsföring Försörjning 2020-09-18 2020-10-04
Administratör Administration, ekonomi, juridik Folkhögskolan Hemse 2020-09-21 2020-10-04
Sjuksköterska kardiologi, dag/­ kväll Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-09-11 2020-10-04
Undersköterska vårdavdelning Hälso- och sjukvård C2 norr 2020-09-21 2020-10-11
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvården södra Gotland Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-09-21 2020-10-11
Sjuksköterska äldreboende Hälso- och sjukvård Åvallegården 2020-09-17 2020-10-11
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-09-11 2020-10-11
Dokumentcontroller/­ registrator Administration, ekonomi, juridik Kansli RSF 2020-09-23 2020-10-11
Ledsagare/­ kontaktperson Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-09-08 2020-10-18
Verksamhetschef Anestesi/­ Operation/­ IVA Chefer och verksamhetsledare Resursområde AnOpIva 2020-09-17 2020-10-18
Lärare matematik/­ svenska, resursskolan Hamnen årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2020-09-18 2020-10-18
Teknisk förvaltare Tekniskt arbete Förvaltningsenheten 2020-09-21 2020-10-18
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2020-08-14 2020-10-18
Allergisjuksköterska Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-09-22 2020-10-18
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2020-09-14 2020-10-18
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Roma 2020-09-22 2020-10-25
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Slite 2020-09-22 2020-10-25
Lokalvårdare Gotland Sanering och renhållning Städområde 1 2020-06-29 2020-10-25
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-08-10 2020-12-27

Administratör

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2020-10-04

Allergisjuksköterska

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-10-18

AT-läkare

AT-läkare Sök senast: 2020-09-30

Biomedicinsk analytiker/­ laboratorieingenjör/­ molekylärbiolog

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland</­Name>4Owner Sök senast: 2020-09-27

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvården södra Gotland

Hemsjukvården Sök senast: 2020-10-11

Dokumentcontroller/­ registrator

Kansli RSF Sök senast: 2020-10-11

Fordonsansvarig

Försörjning Sök senast: 2020-10-04

Fysioterapeut

Fysioterapimottagning primärvård Sök senast: 2020-09-27

Inköpsstrateg

Upphandlingsstöd Sök senast: 2020-10-04

Kurator

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-09-27

Ledsagare/­ kontaktperson

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-10-18

Logoped

Logopedmottagningen Korpen Sök senast: 2020-09-27

Lokalvårdare Gotland

Städområde 1 Sök senast: 2020-10-25

Lärare i förskoleklass

Terra Nova skolområde Sök senast: 2020-09-27

Lärare matematik/­ svenska, resursskolan Hamnen årskurs 4-9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2020-10-18

Primärvårdschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2020-10-04

Psykolog

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2020-10-04

Räddningstjänstpersonal i beredskap

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2020-09-27

Sjuksköterska endoskopimottagning

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-10-04

Sjuksköterska kardiologi, dag/­ kväll

Kardiologi Sök senast: 2020-10-04

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2020-10-11

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2020-10-18

Sjuksköterska äldreboende

Åvallegården Sök senast: 2020-10-11

Socialsekreterare

Stöd- och försörjning Sök senast: 2020-09-27

Socialsekreterare familjehem

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2020-09-27

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-12-27

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2020-10-18

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-10-04

Stödassistent/­ boendeassistent, norra och södra Gotland

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-10-04

Tandläkare

Folktandvården Roma Sök senast: 2020-10-25

Tandläkare

Folktandvården Slite Sök senast: 2020-10-25

Teknisk förvaltare

Förvaltningsenheten Sök senast: 2020-10-18

Undersköterska vårdavdelning

C2 norr Sök senast: 2020-10-11

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2020-10-04

Upphandlare

Upphandlingsstöd Sök senast: 2020-10-04

Verksamhetschef Anestesi/­ Operation/­ IVA

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2020-10-18

Yrkeslärare bygg- och anläggningsprogrammet

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-10-04

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2020-09-27

Hitta direkt