Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska, natt Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-08-26 2019-10-27
Erfaren miljöingenjör – teknisk utveckling/­ operativ drift deponier Naturvetenskapligt arbete Avfallsavdelningen 2019-09-20 2019-10-27
Verksamhetschef kirurgi/­ urologi Chefer och verksamhetsledare Verksamhetsområde Medicinska/­Opererande specialiteter 2019-09-25 2019-10-27
1:e Familjehemssekreterare Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2019-10-07 2019-10-27
Rektorer inom förskolan Gotland Chefer och verksamhetsledare Förskola 2019-10-08 2019-10-27
Socialsekreterare Socialt arbete Beroendeenheten 2019-10-08 2019-10-27
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-10-14 2019-10-27
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2019-08-30 2019-10-29
Sjuksköterska natt, hjärtmedicin Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-09-09 2019-11-03
Tandsköterska Hälso- och sjukvård Folktandvården Gotland 2019-10-07 2019-11-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete Slite förskola 2019-10-14 2019-11-03
Maskinreparatör Installation, drift, underhåll Maskinenhet 2019-10-10 2019-11-03
Lärare ma/­ no årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2019-10-09 2019-11-03
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Sjukgymnastmottagning primärvård 2019-10-08 2019-11-03
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-10-02 2019-11-03
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2019-10-15 2019-11-03
Utredningstekniker - VA Transport VA-underhåll 2019-10-18 2019-11-03
Lärare hem- och konsumentkunskap Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-10-18 2019-11-03
Lärare träslöjd Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-10-18 2019-11-03
Lärare musik årskurs 1–9 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-10-18 2019-11-03
Kock Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 3 2019-10-18 2019-11-03
Fastighetstekniker Installation, drift, underhåll Fastighetsförvaltningsavdelningen 2019-10-21 2019-11-03
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2019-10-21 2019-11-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Klubbsvampen 2019-10-21 2019-11-10
Undersköterska Hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-10-21 2019-11-10
Smittskydds- och vårdhygiensläkare Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2019-10-14 2019-11-10
Lärare no/­ tk årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-10-21 2019-11-10
Energicoach Säkerhetsarbete Enhet bygg 2019-10-18 2019-11-10
Nämndsekreterare individutskottet Administration, ekonomi, juridik Administrativa enheten 2019-10-18 2019-11-10
Förskollärare Pedagogiskt arbete Väskinde förskoleområde 2019-10-15 2019-11-10
Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning infektion Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-10-15 2019-11-10
Hemkunskapslärare årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-10-04 2019-11-10
Lärare fordonsteknik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-10-11 2019-11-10
Sjuksköterska äldreboende Hälso- och sjukvård Hemse äldreboende 2019-10-10 2019-11-10
Gymnasielärare Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-10-11 2019-11-10
Brandmän, sommarvikariat Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2019-10-03 2019-11-10
Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning rehabilitering Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-09-10 2019-11-10
Sjuksköterska dag/­ kväll Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-09-13 2019-11-10
Specialistläkare vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Psykiatri 2019-10-14 2019-11-17
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-10-15 2019-11-17
Timvikarier avlösarservice Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-10-04 2019-11-17
Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2019-10-18 2019-11-17
Upphandlare Försäljning, inköp, marknadsföring Ekonomi & upphandling 2019-10-18 2019-11-17
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Sjukgymnastmottagning primärvård 2019-10-21 2019-11-17
Fysioterapeut/­ sjukgymnast Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-10-21 2019-11-17
Dietist Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-09-27 2019-11-24
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2019-06-26 2019-12-01
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2019-09-11 2019-12-01
ST-läkare geriatrik och rehabiliteringsmedicin Hälso- och sjukvård Ortopedi/­rehab 2019-09-13 2019-12-01
Överläkare/­ specialistläkare geriatrik, rehabiliterings- eller allmänmedicin Hälso- och sjukvård Ortopedi/­rehab 2019-09-13 2019-12-01
ST-läkare ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi/­rehab 2019-09-13 2019-12-01
Överläkare ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi/­rehab 2019-09-13 2019-12-01
Lärare åk F-6 ENDRE SKOLA Pedagogiskt arbete Dalhem/­Endre/­Kräklingbo skolområde 2019-10-18 2019-12-01
Lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-10-09 2019-12-08
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Wisby 2019-09-20 2019-12-22
Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi Hälso- och sjukvård Resursområde Öppen- och slutenvård 2019-09-13 2019-12-29
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-10-18 2019-12-29
Undersköterska/­ boendeassistent, timvikarie Hälso- och sjukvård Resursteamet 2019-08-19 2019-12-31
Överläkare/­ specialistläkare ögonsjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2019-10-08 2019-12-31
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2019-08-13 2020-02-09

1:e Familjehemssekreterare

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-10-27

Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2019-11-17

Brandmän, sommarvikariat

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2019-11-10

Dietist

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-11-24

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-12-29

Energicoach

Enhet bygg Sök senast: 2019-11-10

Erfaren miljöingenjör – teknisk utveckling/­ operativ drift deponier

Avfallsavdelningen Sök senast: 2019-10-27

Fastighetstekniker

Fastighetsförvaltningsavdelningen Sök senast: 2019-11-03

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2019-11-03

Fysioterapeut

Sjukgymnastmottagning primärvård Sök senast: 2019-11-03

Fysioterapeut

Sjukgymnastmottagning primärvård Sök senast: 2019-11-17

Fysioterapeut/­ sjukgymnast

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-11-17

Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning infektion

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-11-10

Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning rehabilitering

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-11-10

Förskollärare

Slite förskola Sök senast: 2019-11-03

Förskollärare

förskolan Klubbsvampen Sök senast: 2019-11-10

Förskollärare

Väskinde förskoleområde Sök senast: 2019-11-10

Gymnasielärare

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-11-10

Hemkunskapslärare årskurs 6-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-11-10

Kock

Köksområde 3 Sök senast: 2019-11-03

Lärare fordonsteknik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-11-10

Lärare hem- och konsumentkunskap

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-11-03

Lärare i fritidshem

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-12-08

Lärare ma/­ no årskurs 7-9

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2019-11-03

Lärare musik årskurs 1–9

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-11-03

Lärare no/­ tk årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-11-10

Lärare träslöjd

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-11-03

Lärare åk F-6 ENDRE SKOLA

Dalhem/­Endre/­Kräklingbo skolområde Sök senast: 2019-12-01

Maskinreparatör

Maskinenhet Sök senast: 2019-11-03

Nämndsekreterare individutskottet

Administrativa enheten Sök senast: 2019-11-10

Rektorer inom förskolan Gotland

Förskola Sök senast: 2019-10-27

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-12-01

Sjuksköterska dag/­ kväll

Kardiologi Sök senast: 2019-11-10

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-11-03

Sjuksköterska natt

Onkologen Sök senast: 2019-11-17

Sjuksköterska natt, hjärtmedicin

Kardiologi Sök senast: 2019-11-03

Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi

Resursområde Öppen- och slutenvård Sök senast: 2019-12-29

Sjuksköterska äldreboende

Hemse äldreboende Sök senast: 2019-11-10

Sjuksköterska, natt

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-10-27

Smittskydds- och vårdhygiensläkare

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-11-10

Socialsekreterare

Beroendeenheten Sök senast: 2019-10-27

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-02-09

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2019-10-29

Specialistläkare vuxenpsykiatri

Verksamhetsområde Psykiatri Sök senast: 2019-11-17

ST-läkare geriatrik och rehabiliteringsmedicin

Ortopedi/­rehab Sök senast: 2019-12-01

ST-läkare ortopedi

Ortopedi/­rehab Sök senast: 2019-12-01

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-10-27

Tandläkare

Folktandvården Wisby Sök senast: 2019-12-22

Tandsköterska

Folktandvården Gotland Sök senast: 2019-11-03

Timvikarier avlösarservice

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-11-17

Undersköterska

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-11-10

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2019-11-03

Undersköterska/­ boendeassistent, timvikarie

Resursteamet Sök senast: 2019-12-31

Upphandlare

Ekonomi & upphandling Sök senast: 2019-11-17

Utredningstekniker - VA

VA-underhåll Sök senast: 2019-11-03

Verksamhetschef kirurgi/­ urologi

Verksamhetsområde Medicinska/­Opererande specialiteter Sök senast: 2019-10-27

Överläkare ortopedi

Ortopedi/­rehab Sök senast: 2019-12-01

Överläkare/­ specialistläkare geriatrik, rehabiliterings- eller allmänmedicin

Ortopedi/­rehab Sök senast: 2019-12-01

Överläkare/­ specialistläkare ögonsjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-12-31

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-12-01

Hitta direkt