Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst om vaccination

Nu vaccineras vi på Gotland
mot coronaviruset.

Det kostar ingenting och alla som
vill ska få vaccinet.

Under våren erbjuds vaccinet till fler
och fler grupper i samhället.

Vi måste fortsätta att följa
råden om att hålla avstånd,
säger myndigheterna.

Råden gäller även dig som är
vaccinerad eller har haft corona.

Hur och när bokar jag tid?

Dessa grupper kan boka tider:

 • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
 • Personer med personlig assistans (tillfälligt pausad)
 • Personer med insats enligt LSS (tillfälligt pausad)
 • Personer födda 1955 eller tidigare och
  dem de bor med (som också ingår i Fas 2).
 • Personer som vårdar en anhörig på samma
  sätt som hemtjänsten, utan att vara anställd
 • Personer som tar emot hjälp i hemmet
  på samma sätt som hemtjänsten

Om du är med i någon av dessa
grupper kan du ringa 0498-26 98 00
och boka en tid för vaccination.

Läs mer om vaccineringen på sidan

Hur mycket vaccin vi får avgör hur snabbt
det går att bli vaccinerad mot covid-19.

Vilka får vaccin först?

De som mest behöver skydd mot
covid-19 får vaccin först.

I den här ordningen kommer vi att
vaccineras på Gotland:

1. Först vaccineras personer som bor på
äldreboenden eller har hemtjänst och
dem de bor med. Sedan vaccineras personal
som arbetar på äldreboenden eller
inom hemtjänst.

2. Efter det vaccineras personer som
är 65 år eller äldre och vissa vuxna
med sjukdomar. Sedan vaccineras
vuxna med funktionsnedsättning
och bor på ett särskilt boende
eller får assistansersättning och
personal inom vård och omsorg.

3. Sedan vaccineras personer i åldern
60–64 år, personer i åldern 18–59 år som
tillhör en riskgrupp och sen personer
med särskilt tillstånd.

4. Till sist vaccineras vuxna i åldern 18–59 år
som inte tillhör en riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten vill vänta med att
ge vaccin till personer som är under 18 år.

Mer information om vaccinet

På 1177.se kan du läsa mer
om vaccinet:

På krisinformation.se kan du läsa mer
om vaccinet, medicin och behandling
mot covid-19:

Hitta direkt