Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Latrin

För att vi ska kunna identifiera kärlen ska etikett med streckkod klistras på varje kärl inför hämtning. Latrinetiketter skickas till dig som kund en gång om året. Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst om du behöver fler etiketter eller kärl. För varje hämtat kärl levereras ett nytt kärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Kärlet ska vid hämtningen vara förslutet med locket helt stängt. Tänk på att lämna god marginal till kanten så att locket lätt går att tillsluta. Latrinet kan öka i volym och locket gå upp om kärlet är för fullt.

I latrinkärl får endast urin, avföring och toalettpapper finnas eftersom latrin omhändertas på ett avloppsreningsverk. Latrin får inte innehålla sanitetsbindor, tamponger, våtservetter, stomipåsar eller andra saker.

Volymen på latrinkärl är 23 liter. Maxvikt för fyllt kärl är 15 kilogram.

Fyllnadsgraden ska alltid anpassas. Kärl som är överfyllt med risk att locket går upp hämtas inte. Då får man ett extra tomt kärl att fördela till inför nästa hämtningstillfälle. Avgift för extra tom kärl debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Kärl utan etikett hämtas inte.

Du som har hämtning sommartid

Latrinhämtning sker varannan vecka och latrinkärl ska stå väl synliga på hämtstället senast kl. 05.00 på hämtdagen under vecka 20-37. Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag.

Du som har hämtning året runt

Under perioden vecka 20-37 hämtas latrin varannan vecka och latrinkärl ska stå väl synliga på hämtstället senast kl. 05.00 på hämtdagen. Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag. Under övrig tid vecka 38-19 kontaktar du teknikförvaltningens kundtjänst och beställer hämtning. Beställning kan göras en gång per månad och hämtning sker inom 14-dagar. Beställningsdagen räknas inte och beställning ska ha inkommit senast klockan 16.00 på beställningsdagen.

E-tjänst

Hämtdag för latrin kan du se via vår e-tjänst (se länk nedan - kräver e-legitimation). Här kan du också se vilket abonnemang du har för din fastighet och fakturahistorik samt registrera vattenavläsning. Du kan även registrera mobilnummer och e-postadress för att möjliggöra informationsutskick via sms eller mejl.

Det går även bra att kontakta teknikförvaltningens kundtjänst via telefon 0498–269000 (knappval 2) eller e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se