Kontakt

Lärvux
Besöksadress: Desideriahuset, Fårögatan 1, Visby
 

Ulrika Forsberg
Rektor
Telefon: 0498-26 97 33
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särvux

Särvux är en särskild undervisning för vuxna som från och med 1 juli 2020 bedrivs av Vuxenutbildningen.