Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Telefon: 0498-26 95 50
Hemsida: www.gotland.se/komvux

Anna Björk, biträdande rektor komvux som särskild utbildning
Telefon: 0498- 20 35 18
E-post: anna.bjork@gotland.se

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
Telefon: 0498- 26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anpassad vuxenutbildning - Lärvux

Anpassad vuxenutbildning ger dig som vuxen möjlighet att studera och få nya kunskaper.

Du kan gå på anpassad vuxenutbildning om du har fyllt 20 år och har behov av stöd i ditt lärande. Ditt behov av stöd ska bero på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.  

Varför anpassad vuxenutbildning?

Du kan gå en kurs på anpassad vuxenutbildning om du vill: 

  • lära dig mer och få nya kunskaper
  • klara dig bättre i vardagen och samhället
  • klara dig bättre på jobbet

Du kan studera på tre nivåer inom anpassad vuxenutbildning. Nivåerna motsvarar de som finns i grund- och gymnasiesärskolan.

  • grundnivå ämnesområden
  • grundnivå ämnen
  • gymnasienivå inklusive yrkeskurser och lärlingsutbildning

Du ska ges möjlighet att komma vidare i ditt lärande och du kan därför kombinera kurser på anpassad vuxenutbildning med övriga kurser inom Komvux. 

Hur du anmäler dig till en kurs

Är du intresserad är du välkommen att höra av dig till:  
Anna Björk, biträdande rektor
Telefon: 0498-20 35 18, SMS: 070-788 82 44
Mail: anna.bjork@gotland.se

Stöd och hjälp

I skolan får du studiestöd, hjälp med skolarbete. Behöver du mer personligt stöd, måste du ta med dig din assistent till skolan. 

Är du intresserad av att gå en lärlingsutbildning eller yrkeskurs?  

Om du är intresserad av att gå en yrkesinriktad kurs eller en lärlingsutbildning så vill vi gärna komma i kontakt med dig. 

Hör av dig till biträdande rektor Anna Björk, 
telefon 0498-20 35 18, SMS: 070-788 82 44
för att prata vidare om det.