Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Telefon: 0498-26 95 50
Hemsida: www.gotland.se/komvux

Anna Björk, samordnare komvux som särskild utbildning
Telefon: 0498- 26 94 49
E-post: anna.bjork@gotland.se

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
Telefon: 0498- 26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärvux - Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning (Lärvux) ger dig som vuxen möjlighet att studera och få nya kunskaper. Du kan gå på Lärvux om du har fyllt 20 år och har behov av stöd i ditt lärande. Ditt behov av stöd ska bero på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.  

Varför Lärvux?

Du kan gå en kurs på Lärvux om du vill: 

 • lära dig mer och få nya kunskaper
 • klara dig bättre i vardagen och samhället
 • klara dig bättre på jobbet

Du kan studera på tre nivåer inom Lärvux. Nivåerna motsvarar de som finns i grund- och gymnasiesärskolan.

 • grundnivå ämnesområden
 • grundnivå ämnen
 • gymnasienivå inklusive yrkeskurser och lärlingsutbildning

Du ska ges möjlighet att komma vidare i ditt lärande och du kan därför kombinera kurser på Lärvux med övriga kurser inom Komvux. 


Kurser att söka


Kurserna startar: 1 november
Sök senast: 22 oktober
Plats: Gesällgatan 7, Vuxenutbildningen


Grundläggande nivå

Pengar och digitala betalningssätt, inom Matematik 

I kursen används de fyra räknesätten, överslagsberäkning och huvudräkning. 
Du ges möjlighet att träna på både skriftliga metoder och digitala verktyg. 
Du får möjlighet att lära dig att:  

 • göra en enkel vardagsbudget, 

 • göra prisjämförelser

 • hantera olika betalningssätt i vardagliga situationer.

Kursen är på 100 poäng.  
Den börjar i november 2021 och slutar i juni 2022.  
Man ses en dag i veckan i ca 3 timmar. Klockan 9-12.  
De första träffarna tar vi reda på vilka kunskaper du redan har med dig. 
Efter avslutad delkurs får man betyg. 

 

Grundläggande nivå, ämnesområden

Pengar och vardagsmatematik, inom ämnesområdet Natur och miljö 

Det är en kurs för dig som vill lära dig mer om pengar. 

På kursen jobbar man med att: 

 • Räkna

 • Pengars värde

 • Hur man använder sig av olika digitala verktyg. Till exempel kalkylator och mobil. 

 • Olika betalsituationer. 

Kursen är på 100 poäng. 
Den startar i november 2021 och slutar i juni 2022.  
Man ses en dag i veckan i ca tre timmar. Klockan 9–12.
De första träffarna tar vi reda på vilka kunskaper du redan har.
Efter avslutad delkurs får man ett intyg.

Hur du anmäler dig till en kurs

Är du intresserad är du välkommen att höra av dig till:  
Anna Björk, samordnare 
Telefon: 0707-88 82 44, 0498-20 35 18
Mail: anna.bjork@gotland.se
 

Stöd och hjälp

I skolan får du studiestöd, hjälp med skolarbete. Behöver du mer personligt stöd, måste du ta med dig din assistent till skolan. 
 

Är du intresserad av att gå en lärlingsutbildning eller yrkeskurs?  

Om du är intresserad av att gå en yrkesinriktad kurs eller en lärlingsutbildning så vill vi gärna komma i kontakt med dig. 

Hör av dig till samordnare Anna Björk, telefon 0707-88 82 44, för att prata vidare om det.