Kontakt

Camilla Jåfs, samordnare yrkesutbildningar
Telefon: 0498-20 36 36
E-post: camilla.jafs@gotland.se

Lars-Olof Larsson, samordnare yrkesutbildningar
Telefon: 073-765 88 69
E-post: lars-olof.larsson@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsplatsförlagd utbildning - Lärlingsvux

Inom vuxenut­bildningen är det möjligt att som alternativ utbildningsväg gå en utbildning på en arbetsplats. Lärlingsvux är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och programmål som utbildningen som bedrivs på en skola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Syftet med en arbetsplatsförlagd utbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde. Kunskapskraven för lärlingsvux är de samma som motsvarande utbildning som bedrivs i skolmiljö eller inom gymnasieskolan. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en eller flera arbetsplatser

På arbetsplatsen har eleven en handledare som ansvarar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling. Skolan säkerställer att eleven får kunskaper och färdigheter enligt utbildningens mål. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och kan bedrivas på helfart, halvfart eller kvartsfart.

Viss teori läser du kanske genom en extern utbildare, till exempel Hermods eller Teknikutbildarna. 

Det finns inga formella begränsningar för vilka yrkesområden lärlingsvux kan bedrivas inom förutom att det måste finnas gymnasiekurser inom området, samt att vi på Vuxenutbildningen kan tillhandahålla en yrkeslärare som kan följa upp utbildningen.

Exempel på yrken där vi har eller har haft lärlingar är:

  • Målare
  • Frisör
  • Byggnadsvårdare
  • Fastighetsskötare
  • Hotell

Exempel på yrken där man läser i kombination med att man läser kurser hos Hermods eller Teknikutbildarna på distans är:

Byggarbetare, diverse inriktningar Elektriker VVS installatör.

Hur gör jag?

Du behöver hitta en arbetsplats som är beredd att ta emot och utbilda en elev som lärling. Därefter fyller du i en ansökan till oss på Vuxenutbildningen. Vi tar kontakt med arbets­platsen och om den uppfyller Skolverkets krav för lärlingsutbildning så upprättas en studieplan och kontrakt skrivs mellan Vuxenutbildningen, elev och arbetsplats.

FörkunskapskravGrundskola eller motsvarande och ibland vissa branschkrav. 

Har du frågor kontakta

Camilla Jåfs, samordnare
E-post: camilla.jafs@gotland.se
Telefon: 0498-20 36 36

Lars-Olof Larsson, samordnare
E-post: lars-olof.larsson@gotland.se
Telefon: 0498-20 35 84