Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro
Tfn: 0737-044 370, 0737-028 073

Sjukanmälan
Skolan 0737-044 370, säkrast mellan 07.30 -08.00
Fritids 0700-832 212

Rektor 
Jan Källström
tfn 0498 - 20 43 71
e-post: jan.kallstrom@gotland.se

Bitr rektor
Olga Todorowska
tfn 0707-888 178
e-post: olga.todorowska@Gotland.se

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72

Fritidshemmens mobil: 0762-347 284, 0700-832 212

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärbro skola F-6 och fritidshem

Genom att satsa på pedagogiska möten och gemensam kompetensutveckling i de olika verksamheterna på Lärbro skola vill vi skapa en "röd tråd" i barns/elevers utveckling och lärande. 

Vi använder aktivt ny teknik för att skapa lust och utveckla undervisningen. Vi jobbar med entreprenörskap, Syo-projekt och Hälsofrämjande utveckling med bland annat puls. Vi är en partnerskola till Campus Gotland och jobbar man på skolan kan man kombinera forskning och arbete i verksamheten.

 

 

  

Hitta direkt