Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro

Skolans telefon: 
073-704 43 70, 073-702 80 73

Fritidshemmens telefon:
070-7887811, 070-0832212

Sjukanmälan
Skolan tfn: 073-704 43 70, säkrast mellan kl.7.30-8.00
Fritidshem tfn: 070-083 22 12

Biträdande rektor (kontaktas i första hand)
Gun Thomsson
Tfn 0498 - 22 54 87
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Rektor 
Jan Källström
Tfn 0498 - 20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Administrativ assistent
Marie Nilsson
Tfn: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärbro skola

Lärbro skola F-6 och fritidshem

Lärbro skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan har ca 105 elever och tar emot elever i första hand från Hall, Hangvar, Lärbro och Hellvi. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Fårösundsskolan. 
 

Lärbro skola ger eleverna en god kunskapsbas som grund för framtida utbildningar. Genom att satsa på pedagogiska möten och gemensam kompetensutveckling i de olika verksamheterna på Lärbro skola vill vi skapa en "röd tråd" i barns/elevers utveckling och lärande. 

 

 

  

Hitta direkt